Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Դավիթ Մհերի Սեդրակյան

Ամբիոնի պատվավոր վարիչ | Ակադեմիկոս Վ. Համբարձումյանի անվան ընդհանուր ֆիզիկայի եւ աստղաֆիզիկայի ամբիոն
Կրթություն
Երևանի Պետական համալսարան, ‎ֆիզիկայի ֆակուլտետ, 1956 - 1961 թթ.

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեզ 1964 թ. ՍՍՀՄ ԳԱ, Լեբեդևի անվան ֆիզիկայի ինստիտուտ (Մոսկվա)
Դոկտորական թեզ 1972 թ. Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային գործունեություն, կոչում
2013-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Վ.Համբարձումյանի անվան ընդհանուր ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի ամբիոնի պատվավոր վարիչ, պրոֆեսոր
1994 -2013թթ.- Երևանի պետական համալսարանի ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ, ՀԱԱ-ի ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի պրոբլեմների խորհրդատու նախագահ
1990 - 1994 թթ. ՀԱԱ-ի փոխպրեզիդենտ
1986 - 1990 թթ. ՀԱԱ-ի ակադեմիկոս քարտուղար
1977 - 1986 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ
1975 - 1977 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
1964 - 1975 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացված և կարդացվող դասընթացները
Էլեկտրականություն և մագնիսականություն
Գերհոսունություն
Գերհաղորդականություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Նեյտրոնային աստղերի ֆիզիկա. անկյունային արագության ժամանակային վարքագիծ
Պուլսարների ռադիոճառագայթման տեսությունը, սառեցումը. մագնիսական դաշտերը և նրանց էվոլյուցիան
Ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկա. պտտվող գերհոսելի հեղուկների հիդրոդինամիկան, ուժեղ փոխազդող սիստեմների գերհաղորդականություն, մրրիկները և նրանց դինամիկան
Գրավիտացիայի տեսություն. գերհոսելի հեղուկների պտտման և տատանման տեսությունը գերխիտ կոնֆիգուրացիաների համար
Գծային ոչ կարգավորված համակարգ

Մասնագիտական անդամակցություն
Կոնֆերանսների մասնակցություն
Գրավիտացիայի միջազգային 5-րդ կոնֆերանս (Թբիլիսի 1967 թ.)
5-րդ ՄԱՄ-ի սիմպոզիում «Աստղային էվոլյուցիայի ուշ շրջանները» (Վարշավա 1974 թ.)
Գրավիտացիայի 9-րդ միջազգային կոնֆերանս (Ստոկհոլմ 1986 թ.)
Միացյալ Վարենա-Աբասթումանի-Նագոա-Պոթսդամ միջազգային դպրոց աստղաֆիզիկայի պլազմայի գծով (Թելավի 1992 թ.)
Գրավիտացիայի 13-րդ միջազգային կոնֆերանս (Արգենտինա 1992 թ.)
«Նեյտրոնային աստղերի ֆիզիկա»-ի գծով միջազգային կոնֆերանս (Իտալիա 2000 թ.)

Միջազային կապեր
1969 - 1970 թթ. Հրավիրված գիտնական, Քեմբրիջի համալսարան, Անգլիա
1986 - 1987 թթ. Հրավիրված պրոֆեսոր, Կոռնելի համալսարան, Անգլիա
1991 թ-ին Հրավիրված պրոֆեսոր, Հռոմի համալսարան, Իտալիա
1994 թ-ին Հրավիրված պրոֆեսոր, Կոռնելի համալսարան, ԱՄՆ
1995 թ-ին Հրավիրված պրոֆեսոր, Թագուհի Մերիի քոլեջ, Լոնդոն, Անգլիա
1997 թ-ին Հրավիրված պրոֆեսոր, Քոլեջ դը Ֆրանս, Փարիզ
1999 - 2000 թթ. Հրավիրված պրոֆեսոր, Փարիզ, աստրոֆիզիկայի ինստիտուտ

Լեզուներ
Հայերեն, ռւսերեն, անգլերեն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
FAK ANSEF NPS51-01
CRDF N 12006/NFSAT PH N067-02
ISTC A-53
ANSEF N05-PS-astroth-811-78
CRDF ARPA-3232-YE-04
ANSEF PS-astroth-1389

Պարգևներ
«Անանիան Շիրակացի» մեդալ

dsedrak@ysu.am

Մ. Մ. Մկրտչյան, Դ. Մ. Սեդրակյան
К теории столкновительно-радиационных переходов (Բախումնաճառագայթային անցումների տեսության վերաբերյալ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #3, էջ 53-58 (ռուսերեն)
|
Уравнение Гинзбурга-Ландау для двухкомпонентной ферми-жидкости. I. Система уравнений для функций Грина (Գինզբուրգ-Լանդաուի հավասարումները երկկոմպոնենտ ֆերմի հեղուկի համար)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #2, էջ 72-82 (ռուսերեն)
|
Уравнения Гинзбурга-Ландау для двухкомпонентной ферми-жидкости. 2. Уравнение для сверхпроводящего протонного тока (Երկկոմպոնենտ ֆերմի-հեղուկի Գինզբուրգ-Լանդաուի հավասարումները: 2. Գերհաղորդիչ պրոտոնային հոսանքի հավասարումը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #1, էջ 46-56 (ռուսերեն)
|
Ա. Ա. Մելիք-Սարգսյան, Ա. Ա. Նազարյան, Լ. Տ. Հովհաննիսյան, Դ. Մ. Սեդրակյան
Проект бортового лидара для детектирования нефтепродуктов на водной поверхности (Ջրային մակերևույթների վրա նավթանյութերի դետեկտման սարքի առաջարկ )
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #3, էջ 154-156 (ռուսերեն)
|
Օ. Պ. Անիսիմովա, Գ. Ա. Վարդանյան, Դ. Մ. Սեդրակյան
Некоторые свойства вакансий в твердом растворе He3-He4 (He3-He4 պինդ լուծույթում վականսիաների հատկությունների մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #2, էջ 55-60 (ռուսերեն)
|
Резонансное многоканальное рассеяние в нанотрубке с дельта-потенциалами
2018 | Հոդված/Article
Известия НАН РА. Физика (Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2018, 53,1, стр. 40-49
|
Генерация магнитного поля в гибридных звездах
2018 | Հոդված/Article
Астрофизика (Astrophysics), 2018, 61,1, стр. 131-140
|
Magnetic field of strange stars (Տարօրինակ աստղերի մագնիսական դաշտը)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 47-51
|
Амплитуды рассеяния микрочастицы в квантовой проволоке с трехмерными дельта-потенциалами
2016 | Հոդված/Article
Известия НАН РА. Физика. 2016, 51, стр. 452-463
Magnetic field of strange stars with rotating superfluid core
2016 | Հոդված/Article
Proceedings of Science. 2016, 017 p.
Generation and distribution of a magnetic field in superconducting strange stars
2015 | Հոդված/Article
Astrophysics. 2015, 58, p. 536-549
Strange quark stars with a rotating superfluid core
2015 | Հոդված/Article
Astrophysics. 2015, 58.2, p. 216-232
Mechanism for radio emission of pulsars
2015 | Հոդված/Article
Astrophysics. 2015, 58.1, p. 131-156
Magnetic field of strange stars with rotating superfluid core
2015 | Հոդված/Article
Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity, 2015, 017/1-7 pp.
|
Effect of Random Potential on the Optical Properties of the CdSxSe1–x Semiconductor Nanocrystals
2015 | Հոդված/Article
Technical Physics, 2015, 60, 724-729 pp.
|
Multichannel Scattering Amplitudes of Microparticles in a Quantum Well with Two-Dimensional δ-Potential
2015 | Գիրք/Book
Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2015, 50.2, 129-136 pp.
|
Two-Channel Scattering and Emission of Electron in Quantum Quasi-One-Dimensional Well
2015 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2015, 50, 18-27 pp.
Relaxation of the Angular Velocity of Pulsars after Glitches
2014 | Հոդված/Article
Astrophysics, v.57, pp.90-104, 2014
Magnetosonic waves in the crust of a neutron star. Journal of Physics
2014 | Թեզիս/Thesis
Conference Series 496 (2014) 012017
Уравнение магнитной гидродинамики для коры нейтронной звезды
2013 | Հոդված/Article
Астрофизика, том 56, в.1, стр.89-98, 2013
Magnetohydrodynamic Equations for the Crust of Neutron Stars
2013 | Հոդված/Article
Astrophysics, v.56, pp.76-87, 2013
Magnetosonic waves in the crust of a neutron star
2013 | Հոդված/Article
Astrophysics, v.56, pp.229-245, 2013
Уравнение для спектра электронных состояний в потенциальной яме с негладким дном
2012 | Հոդված/Article
Известия НАН РА Физика, т.45, в.5, с. 314-321, 2012
Источник энергии радиоизлучения пульсаров
2012 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.55, в.3, с.421-432, 2012
Energy source for the radio emission from pulsars
2012 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 55, pp.377-386, 2012
Исследование температурной зависимости спектров пропускания силикатныõ стекол, содержащиõ полупроводниковые CdSe1-xSx нанокристаллы
2011 | Հոդված/Article
ЖТФ,т.81,в.11,ст.100-105,2011
Тороидальное магнитное поле сверхтекучей нейтронной звезды в пост-ньютоновском приближении
2011 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.54, в.1, с.121-128, 2011
Д. Седракян , Р.Крикорян
Вращение сверхтекучей жидкости в рамках ОТО
2011 | Հոդված/Article
Астрофизика, т. 54, в. 1, с. 139-146, 2011
Амплитуды многоканального рассеяния на двумерном барьере с постоянной высотой
2011 | Հոդված/Article
Астрофизика, т. 46, в. 3, с. 147-154, 2011
Энергия магнитного поля как источник радиосветимости пульсаров
2011 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.54, в.4, с.571-579, 2011
Исследование температурной зависимости спектров пропускания силикатных стекол, содержащих полупроводниковые CdS1-xSex
2011 | Հոդված/Article
ЖТФ т. 81, в. 11, с. 100-105, 2011
Rotating super dense configurations: pulsars and their astrophysical manifestations
2011 | Հոդված/Article
Springer Ambartsumian`s Legaci and active Universe c.137-158, 2011
Toroidal magnetic field of a superfluid neutron star in a postnewtonian approximation
2011 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 54, Issue 1, pp.100-110, 2011
Д. Седракян , П.Петросян , Л. Григорян, В. Бадалян
Исследование температурной зависимости спектров пропускания силикатных стекол, содержащих полупроводниковые CdSe1-xSx нанокристаллы
2011 | Հոդված/Article
ЖТФ,т.81,в.11,ст.100-105,2011
Стационарное движение квантовой частицы в поле одномерного потенциала произвольного вида
2010 | Հոդված/Article
"Физики твердого тела", том 52, вып.7, с. 1404-1411, 2010
Матрица переноса для задачи двухканального рассеяния
2010 | Հոդված/Article
Известия НАН РАФизика, т.45, в.1, с. 39-49, 2010
Матрица переноса для задачи многоканального рассеяния
2010 | Հոդված/Article
Известия НАН РА Физика, т.45, в.3, с. 183-192, 2010
Д.М. Седракян , Л.Р. Седракян
Уравнение для ландауэровского сопротивления в случае многоканального рассеяния
2010 | Հոդված/Article
Известия НАН РА Физика, т.45, в.5, с. 314-321, 2010
Д.М. Седракян , Л.Р. Седракян
О волновых функциях при двухканальном рассеянии
2010 | Հոդված/Article
ДНАН Армении, Физика, 110,171, 2010
Вращающиеся сверхплотные конфигурации: пульсары и их астрофизические проявления
2009 | Հոդված/Article
Астрофизика, том 52, вып.4, с. 503-525, 2009
Релаксация квантовых вихрей в сверхпроводниках II рода и в нейтронных звездах
2009 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.52, в.2, с. 391-300, 2009
R.A. Krikorian, D. M. Sedrakian
Quantum vortices of type II superconductors in curved space-time and Cattaneo’s projection method
2009 | Հոդված/Article
Phys. Rev. D 79, 044029, 2009
Relaxation of quantum vortices in type II superconductors and in neutron stars
2009 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 52, Issue 2, pp.264-275, 2009
Electric and magnetic fields inside the superconducting core of neutron stars
2009 | Հոդված/Article
Astrophysics, vol. 52, issue 3, pp. 423-430, 2009
The magnetic field of pulsars. In Neutron Stars
2008 | Հոդված/Article
Supernovae and Supernova Remnants, pp 67-107, 2008, Nova Publish
D. M. Sedrakian , K. M. Shahabasyan , D. Blaschke, M. K. Shahabasyan
Vortex structure of neutron stars with CFL quark cores
2008 | Հոդված/Article
Astrophysics, Volume 51, Issue 4, pp 544-558, 2008
Исследование температурного коэффициента энергии запрещенной зоны полупроводниковых наноструктур CdSe1-xSx
2007 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении Физика т.42,N 1, ст. 9-16,2007
Քաղաքացիական իրավունք
2007 | Գիրք/Book
«Գործնական պարապմունքների ձեռնարկ» Երկրորդ մաս, ԵՊՀ հրատ., 2007
Magnetic field of a neutron star with a superconducting quark core
2007 | Հոդված/Article
Astrophysics, v.50, p. 65-75, 2007
Magnetic field of compact stars with superconducting quark cores . “Superdense QCD matter and compact stars.”
2006 | Հոդված/Article
NATO Science Series II, v. 197, p. 263-275, 2006, Springer
Gravitational radiation from differentially rotating and oscillating white dwarfs
2006 | Հոդված/Article
Astro¬physics, v. 49, p. 201-210, 2006
D.M. Sedrakian , M. Benacquista, M.V. Hairapetyan, K.M. Shahabasyan , A.A. Sadoyan
Gravitational radiation from differentially rotating white dwarfs
2004 | Հոդված/Article
Classical & Quantum Gravity, v. 21, p. 5493-5502, 2004
D.M. Sedrakian , M. Benacquista, M.V. Hairapetyan, K.M. Shahabasyan , A.A. Sadoyan
Gravitational radiation from pulsating magnetic white dwarfs
2004 | Հոդված/Article
Astrophysics, v.47, p. 324-334, 2004
Դ. Մ. Սեդրակյան , Ա. Ժ. Խաչատրյան, Ն. Մ. Իսպիրյան, Յու. Ն. Հայրապետյան
Пропускание и отражение плоской электромагнитной волны, падающей наклонно на идеальную структуру (Թեք ընկնող հարթ ալիքի անցումը և անդրադարձումը իդեալական կառուցվածքի համար)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 43-50 (ռուսերեն)
|
D.M. Sedrakian , M. Benacquista, K.M. Shahabassian , A.A. Sadoyan, M.V. Hairapetyan
Gravitational radiation from fluctuations in rotating neutron stars
2003 | Հոդված/Article
Astrophysics, v.46, p. 445-454, 2003
M. Benacquista, D.M. Sedrakian , K.M. Shahabasyan , M.V. Hairapetyan
Gravitational radiation from pulsating white dwarf
2003 | Հոդված/Article
Astrophysical Journal, v. 596, L. 223-226, 2003
D.M. Sedrakian , D. Blaschke, K.M. Shahabasyan , D.N. Voskresensky
Meissner effect for “color” superconducting quark matter
2002 | Հոդված/Article
Физика Элем. Част. И Атом. Яд., т. 33 в. 7, с. 190-201, 2002
Structure of the magnetic field of a neutron star
2002 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 45, p. 358-364, 2002
Դ. Մ. Սեդրակյան , Ա. Ժ. Խաչատրյան
Энергетический спектр и волновая функция электрона в поле одномерной несимметричной квантовой ямы с произвольной формой дна (Միաչափ ոչ սիմետրիկ կամայական հատակով քվանտային փոսում էլեկտրոնի ալիքային ֆունկցիան և էներգետիկ սպեկտրը)
2002 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #2, էջ 58-67 (ռուսերեն)
|
О движении электрона в одномерной неупор. решетке из прямоугольных потенциальных барьеров
2002 | Գիրք/Book
Изв. НАН Армении. Физика, т. 37, стр. 78, 2002
Meissner effect for “color” superconducting quark matter
2001 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 44, p. 359-368, 2001
Рассеяние эелектрона на одномерной цепочке со структурным и композиционным беспорядком
2000 | Գիրք/Book
Физ. Твердого Тела, т. 42, стр. 747, 2000
Diquark condensates and the magnetic field of pulsars
1999 | Հոդված/Article
Astronomy & Astrophysics, v. 350, L. 47-50, 1999
Fluctuational mechanism of formation of proton vortices in the “npe”-phase of a neutron star
1999 | Հոդված/Article
Astrophy¬sics, v. 42, p. 169-176, 1999
Локализация электрона на одномерной цепочке из случайных δ-рассеивателей
1999 | Թեզիս/Thesis
Физ. Твердого тела, т. 41, стр. 1851, 1999
Локализация электрона на одномерной цепочке из случайных δ-рассеивателей
1998 | Թեզիս/Thesis
Изв. НАН Армении, Физика, т. 33, стр. 166, 1998
Relaxation time of the superfluid core of a neutron star
1997 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 40, p. 320-326, 1997
А.Хачатрян, Д.Седракян , В.Гаспарян, Д. Бадалян
Сопротивление одномерной цепочки из периодически расположенных случайных рассеивателей
1996 | Թեզիս/Thesis
ЖЭТФ, т. 190, стр. 243, 1996
Quasi-sinusoidal oscillations of the angular velocity of pulsars
1995 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 38, p. 145-151, 1995
Superfluidity and the magnetic field of pulsars
1991 | Հոդված/Article
Soviet Physics Uspekhi, v. 34, p. 555-571, 1991
Spindown mechanisms and internal temperature of neutron stars
1990 | Հոդված/Article
Astrophysics, v 33, p. 324-331, 1990
Motion of vortices and dissipation of energy in the core of a neutron star
1990 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 32, p. 170-176, 1990
Magnetic dipole radiation from the cores of neutron vortex filaments
1989 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 31, p. 614-618, 1989
Asymmetric energy release in pulsars resulting from motion of vortices
1988 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 29, p. 492-497, 1988
Superconductivity of pion condensate in neutron stars
1988 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 28, p. 374-379, 1988
Взаимоперпендикулярные вложенные трехосные эллипсоиды со сфероидальным гало (Սֆերոիդալ հալոյով եռառանցք ներդրված փոխուղղահայաց էլիպսոիդներ)
1987 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #1, էջ 54-60 (ռուսերեն)
|
Գ. Ա. Վարդանյան, Կ. Վ. Պապոյան, Դ. Մ. Սեդրակյան
О гидродинамике сверхтекучего кристалла (Գերհոսուն բյուրեղի հիդրոդինամիկայի մասին)
1986 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 41-46 (ռուսերեն)
|
Գ. Ս. Մկրտչյան, Դ. Մ. Սեդրակյան
О восприимчивости газа полярных молекул (Բևեռային մոլեկուլներից բաղկացած գազի ընկալունակության մասին)
1986 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 157-158 (ռուսերեն)
|
Գ. Ս. Մկրտչյան, Դ. Մ. Սեդրակյան
Бесстолкновительная релаксация дипольного момента (Դիպոլային մոմենտի բախումներով չպայմանավորված ոելաքսացիա)
1986 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 56-59 (ռուսերեն)
|
Relaxation times in superfluid cores of neutron stars
1985 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 22, p. 84-88, 1985
Уравнение состояния сверхплотных конфигураций в подъядерной области (Գերխիտ կոնֆիգուրացիաների վիճակի հավասարումը միջուկայինից ցածր տիրույթում)
1985 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 50-55 (ռուսերեն)
|
Magnetic moments of neutron stars composed of a real baryon gas
1984 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 21, p. 656-664, 1984
Thermodynamics of superfluid solutions in the npe phase of a neutron star
1983 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 19, p. 175-182, 1983
Ա. Ա. Մելիք-Սարգսյան, Ա. Հ. Նազարյան, Լ. Տ. Հովհաննիսյան, Դ. Մ. Սեդրակյան
К методике дистанционного определения толщины нефтяной пленки на водной поверхности с помощью лидара (Լիդարի օգնությամբ ջրի մակերևույթի վրա գտնվող նավթի թաղանթի հաստության դիստանցիոն որոշման մեթոդի վերաբերյալ)
1982 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 166-168 (ռուսերեն)
|
On a mechanism of magnetic field generation in pulsars
1980 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 16, p. 417-422, 1980
Протонный ток в “npe”-фазе нейтронных звезд
1980 | Հոդված/Article
Доклады АН АРМ. ССР, т. 70, с. 28-32, 1980
Уравнения Гинзбурга-Ландау для двухкомпонентной ферми-жидкости. 2
1980 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, № 1, с. 46-56, 1980
Уравнения Гинзбурга-Ландау для двухкомпонентной ферми-жидкости 1
1979 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, № 2, с. 72-82, 1979
Inertial mechanism of generation of magnetic field in pulsars
1977 | Հոդված/Article
Astrophysics, v.13,p. 74-84, 1977
К теории вращающихся сверхпроводников
1976 | Հոդված/Article
Известия АН Арм. ССР, Физика, т. 11, с. 385-389, 1976
Внутренне магнитное поле пульсаров
1974 | Թեզիս/Thesis
Известия АН Арм. ССР, Физика, т. 10, с. 537, 1974
Internal magnetic field of pulsars
1974 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 10, p. 154-158, 1974
Internal Structure of the Rotating Barionic Stars
1973 | Հոդված/Article
Astronom. Journ. 50, 60-65, 1973
Internal Structure of the Rotating Baryonic Stars
1973 | Հոդված/Article
Astronom.Journ. 50, 60-65, 1973
The magnetic field of pulsars
1972 | Հոդված/Article
Astrophysics, v. 8, p. 326-328, 1972
Quasi radial Pulsations of the Rotating Superdense Configurations In General Relativity
1972 | Հոդված/Article
Astronom. Journ., 49, 1216-1221, 1972
Rotating Superdense Configurations In General Relativity
1971 | Հոդված/Article
Astronom. Journ., 48, 496-505, 1971
Rotating Superdense Configurations In General Relativiti
1971 | Հոդված/Article
Astronom. Journ., 48, 496-505, 1971