Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Գառնիկ Անդրանիկի Վերմիշյան

Ավագ լաբորանտ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մագնիսական թաղանթների ուսումնասիրություն էլեկտրոնային մանրադիտակի միջոցով

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Պինդ մարմնի ֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքներ մաս I
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 168 էջ
Պինդ մարմնի ֆիզիկա
2006 | Գիրք/Book
Լաբորատոր աշխատանքներ, ԵՊՀ, Երևան, 2006թ., 102 էջ
Գ. Գ. Շաքարյան, Գ. Ա. Վերմիշյան
Переклячатель плоских магнитных доменов (Հարթ մագնիսական դոմենների փոխանջատիչ)
1988 | Արտոնագիր/Patent
1988, պատենտ/patent SU 1365128 A1
Գ. Գ. Շաքարյան, Գ. Ա. Վերմիշյան
Репликатор плоских магнитных доменов (Հարթ մագնիսական դոմենների նմանակիչ)
1987 | Արտոնագիր/Patent
1987, պատենտ/patent SU 1334178 A1
Գ. Գ. Շաքարյան, Գ. Ա. Վերմիշյան
Генератор плоских магнитных доменов (Հարթ մագնիսական դոմենների գեներատոր)
1987 | Արտոնագիր/Patent
1987, պատենտ/patent SU 1336106 A1
Գ. Գ. Շաքարյան, Յա. Մ. Պողոսյան, Գ. Ա. Վերմիշյան
Механизм направленного движения плоских магнитных доменов в тонких ферромагнитных пленках (Բարակ ֆերրոմագնիսական թաղանթներում հարթ մագնիսական դոմենների ուղղորդված շարժման մեխանիզմը)
1986 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 72-77 (ռուսերեն)
|
Գ. Գ. Շաքարյան, Գ. Ա. Վերմիշյան
Телевизионная магнитооптическая установка для изучения доменной структуры магнитных материалов (Մագնիսական նյութերի դոմենային կառուցվածքի ուսումնասիրության հեռուստատեսային մագնիսաօպտիկական սարք)
1984 | Հոդված/Article
Приборы и техника зксперимента, 1984, #5, էջ 155-157 (ռուսերեն)
Յա. Մ. Պողոսյան, Ա. Կ. Հովսեփյան, Գ. Ա. Վերմիշյան
Способ контроля ширины рабочего зазора магнитной головки (Մագնիսական գլխիկի աշխատանքային բացվածքի լայնությունը վերահսկելու եղանակ)
1983 | Արտոնագիր/Patent
1983, պատենտ/patent SU 1045265 A