Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Լուսինե Սուրենի Սիմոնյան

Ասիստենտ | Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
Նոյեմբեր/2013-Նոյեմբեր/2017 Երևանի պետական համալսարան
Ասպիրանտ ֆիզիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնում
Սեպտեմբեր/2005–Մայիս/2010 Երևանի պետական համալսարան
Հայցորդ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոնում
Սեպտեմբեր/2003–Հուլիս/2005 Երևանի պետական համալսարան
Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն / Մագիստրատուրա
Սեպտեմբեր/1999–Հուլիս/2003 Երևանի պետական համալսարան
Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ / Բակալավրիատ

Գիտական աստիճան
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան

Աշխատանքային փորձ
Սեպտեմբեր/2021-ից Երևանի պետական համալսարան
Ասիստենտ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնում
Սեպտեմբեր/2020-ից Երևանի պետական համալսարան
Ավագ գիտաշխատող Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Գծային և ոչ գծային մոտարկումների և դրանց կիրառման լաբորատորիայում
Սեպտեմբեր/2018–ից "Այբ" դպրոց
Մաթեմատիկայի ուսուցիչ
Սեպտեմբեր/2017-Օգոստոս/2018 Երևանի պետական համալսարան
Լաբորանտ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Գծային և ոչ գծային մոտարկումների և դրանց կիրառման լաբորատորիայում
Սեպտեմբեր/2015–Սեպտեմբեր/2019 Դիլիջանի կենտրոնական դպրոց
Մաթեմատիկայի ուսուցիչ
Սեպտեմբեր/2012–2015 Եվրասիա միջազգային համալսարանի վարժարան
Մաթեմատիկայի ուսուցիչ
Փետրվար/2007-Օգոստոս/2012 Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան
Մաթեմատիկայի ուսուցիչ
Հունվար/2005–Հունիս/2007 Երևանի Երևան համալսարան
Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի դասախոս
Հունվար/2005–Հունվար/2006 Սուրբ Թերեզայի անվան բժշկական համալսարան
Մաթեմատիկայի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվ
Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ
Կոմպլեքս անալիզ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հարմոնիկ անալիզ և մոտարկումների տեսություն,ունիվերսալ ֆունկցիաներ

Էլ. փոստ
lusine.simonyan@ysu.am

L. S. Simonyan , M. G. Grigoryan
On the convergence of Bochner-Riesz's spherical means of Fourier double integrals
2021 | Հոդված/Article
The Journal of the Indian Mathematical Society, vol. 88, n. 1-2, 2021, pp. 88-96
L. Simonyan , M. Grigoryan
On universal series by double Walsh system in weighted L_μ^p 〖[0;1)〗^2-spaces
2020 | Հոդված/Article
Colloquium Mathematicum, 2020, 162(2), pp. 256-271
On the representation of functions by double Walsh system in weighted L_μ^p 〖[0;1)〗^2-spaces
2019 | Հոդված/Article
International conference dedicated to the 100th anniversary of Yerevan State University, 2019, pp. 52-53
L. S. Simonyan , M. G. Grigoryan
Double universal Fourier series
2019 | Հոդված/Article
Journal of contemporary mathematical analysis, 2019, n. 6, pp. 221-236.
On the representation of functions by double Walsh system in weighted L_μ^p 〖[0;1)〗^2-spaces
2019 | Հոդված/Article
Proceedings of the Yerevan State University, 2019, 53(3), pp. 156-162.
Convergence of Fourier-Walsh Double Series in Weighted Lp µ[0, 1)2
2019 | Հոդված/Article
Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 2019, 109-136 էջ
On convergence of double Fourier series with respect to the Vilenkin systems
2018 | Հոդված/Article
International Conference “Harmonic analysis and approximations”, VII, 2018, pp. 71-72
On convergence of double Fourier series with respect to the Vilenkin systems
2018 | Հոդված/Article
Proceedings of the Yerevan State University, 2018, 52(1), pp. 12-18