Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Շուշանիկ Գրիգորի Գասպարյան

Գիտաշխատող | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Կրթություն
1989 -1995 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի ասպիրանտուրա
Ֆիզիկայի մագիստրոս, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, 1987 թ.
1987 թ. դիպլոմային աշխատանքի թեմա՝ «Դեֆորմացիայի ազդեցությունը քվանտային թաղանթների կինետիկական և օպտիկական հատկությունների վրա»
1982 - 1987 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն (ՊՄՖ)
1979 - 1982 թթ. ԵՊՀ-ին կից ֆիզ-մաթ. դպրոց

Գիտական աստիճանը
2008 թ. ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու
Գիտական թեզը՝ «Ցածր չափայնությամբ կիսահաղորդչային համակարգերի կինետիկական և մագնիսական հատկությունների տեսական ուսումնասիրություն», (Գիտ. ղեկ. պրոֆ. Ալբերտ Կիրակոսյան), վկայագիր`Ա №04556

Հիմնական աշխատանքը
1987 - 1989 թթ. ԵՊՀ ՊՄՖ ամբոնում որպես ստաժոր-հետազոտող,
1995 թ-ից առ այսօր գիտաշխատող ԵՊՀ պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոնում
2005 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի ՖԳՀԻ-ի ՊՄՖ գիտահետազոտական լաբորատորիա, գիտաշխատող,
2005 - 2009 թթ. գիտաշխատող «Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկա» ՀՀ պետական ծրագիր,
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ, 2000-49 գիտական թեմա, գիտաշխատող,
1995 - 2001 թթ. ԵՊՀ, «Համալսարանական կրթության զարգացման հիմնահարցերի կատարելագործման» գիտական խումբ, գիտաշխատող:
Մանկավարժական գործունեություն`
2011 թ-ից առ այսօր ֆիզիկայի ուսուցչուհի՝ Երևանի Գ.Էմինի անվան հ.182 ավագ դպրոց
1998 - 2004 թթ. ֆիզիկայի ուսուցչուհի` Երևանի թիվ 53 միջն. դպրոց, ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի` Երևանի թիվ 60 միջն. դպրոց
1996 - 1998 թթ. ֆիզիկայի ուսուցչուհի` Բարձրաշենի միջն. Դպրոց

Մասնագիտացումը, հիմնական ուղղություններ
Պինդ մարմնի ֆիզիկայի տեսություն և կիսահաղորդիչների ֆիզիկա

Գիտական հետաքրքրություններ
Կոնդենսացված միջավայրերի ֆիզիկա, կիսահաղորդչային նանոհամակարգերի կինետիկական հատկություններ

Մասնակցություն դրամաշնորհների
CRDF (Project No.375100 “Carrier Scattering in Quantum Nanosystems”),
INTAS (Project No. 99-00928, “Stranski-Krastanow Quantum Dots in a Microcavity”)
ANSEF (Grant No. PS24-01, “Investigation of Relaxation Processes in Nanostructures”)
ANSEF (Grant No. 04-ps-condmatth 813-95, “Effect of the Strain Field on the Electron States and Electron-Polar Optical Phonon Interaction in Lens-Shaped Quantum Dots”)
ANSEF (Grant No. 05-PS-nano-0811-228, “Energy Relaxation By Multiphonon Processes In Quantum Dots”)

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Համակարգչային հմտություններ
Windows 2008, MS Office, Mathematica-5.

shgaspar@ysu.am

Երկրաչափական օպտիկայի ամփոփիչ դաս
2017 | Հոդված/Article
Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ:Համահայկական V կրթական գիտաժողով: 2017, էջ 38-40
А. А. Киракосян, Ш. Г. Гаспарян
Влияние формы ограничивающего потенциала на темп релаксации импульса носителей заряда в квантовой проволоке
2006 | Հոդված/Article
Известия НАН Арм., Физика, т.41, с.353-361, 2006
Effect of magnetic field on the momentum relaxation rate of charge carriers in a size-quantized wire
2005 | Հոդված/Article
Key Engineering Materials, Part 2, V.277-279, 881, 2005
Effect of magnetic field on the momentum relaxation rate of charge carriers in a size-quantized wire
2003 | Թեզիս/Thesis
Abstracts Int. Women’s Conference on BIEN-Technology, P-119, PaiChai University, Daejeon, Korea, 2003
A. A. Kirakosyan, Sh. G. Gasparian
Momentum relaxation rate of charge carriers in a size-quantized semiconductor wire in a longitudinal magnetic field
2002 | Հոդված/Article
Izvestiya NAN Armenii, Fizika, 37, 364, 2002
A. A. Kirakosyan, Sh. G. Gasparian
Effect of magnetic field on impurity scattering rate in size-quantized semiconductor wire
2002 | Հոդված/Article
Abstracts 15th Int. Conference on High Magnetic Fields in Semiconductor Physics, A29, Clarendon Laboratory, Oxford, 2002
A. A. Kirakosyan, Sh. G. Gasparian
Ferrons in an antiferromagnetic size-quantized semiconductor film
2001 | Հոդված/Article
Izvestiya NAN Armenii, Fizika, 36, 134, 2001
A. A. Kirakosian, Sh. G. Gasparian
Localizated ferrons in an antiferromagnetic size-quantized semiconductor film
1999 | Թեզիս/Thesis
Proc. 2nd National Conf. “Semiconductor Microelectronics”, p.47, Dilijan, Armenia, 1999
A. A. Kirakosian, Sh. G. Gasparian
Ferrons in an antiferromagnetic size-quantized semiconductor film
1998 | Թեզիս/Thesis
Abstracts 24th International Conference on the Physics of Semiconductors, v.1, Tu-P20, Jerusalem, Israel, 1998
A. A. Kirakosian, Sh. G. Gasparian
Ferrons in an antiferromagnetic size-quantized semiconductor film
1997 | Թեզիս/Thesis
Proc. 1st National Conf. “Semiconductor Microelectronics”, p.13, Dilijan, Armenia, 1997
A. A. Kirakosian, Sh. G. Gasparian
The effect of a medium on impurity scattering of charge carriers in a thin semiconductor wire
1994 | Թեզիս/Thesis
Izvestiya NAN Armenii, Fizika, 29, 73, 1994. J. Contemp. Phys. 29, 8, 1994
A. A. Kirakosian, Sh. G. Gasparian
Media effect on the charged carriers scattering in a thin semiconducting wire
1992 | Թեզիս/Thesis
Mezhvuzovskii Sbornik, Fizika, 1, 128, 1992
A. A. Kirakosyan, Sh. G. Gasparyan
The effect of strain on the resistance of size-quantized seniconductor wire
1990 | Թեզիս/Thesis
Izvestiya NAN Arm. SSR, Fizika, 25, 112, 1990. J. Contemp. Phys. 25, No.2, p. 112, 1990
A. A. Kirakosyan, Sh. G. Gasparyan
The effect of strain on the resistance of size-quantized seniconductor film
1988 | Թեզիս/Thesis
Izvestiya NAN Arm. SSR, Fizika, 23, 212, 1988. J. Contemp. Phys. 23, No.4, p. 212, 1988
A. A. Kirakosyan, Sh. G. Gasparyan
Elastoresistance of a quantized semiconductor film
1987 | Թեզիս/Thesis
Proc. XIII All Union Conference on Semiconductors Theory, p. 88, Yerevan, 1987