Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Թամարա Սևոյի Մնացականյան

Գիտաշխատող | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Կրթություն
1971 - 1976 թթ., ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
Ֆ.մ.գ.թ.,Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա, Ա.04.07, 2004թ., ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ

Աշխատանքային գործունեություն
1976 – 2007 թթ. ավագ լաբորանտ
2007 թ-ից առ այսօր ավագ լաբորանտ, Պմֆ ամբիոն, գիտաշխատող, Պմֆ ամբիոնի գիտահետազոտական լաբորատորիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռենտգենյան ինտերֆերաչափական հետազոտություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Testing of a `hard' X‐ray interferometer for experimental investigations
2020 | Հոդված/Article
Acta Crystallographica A-Foundation and Advances,2020, A76, 3, 390-394 էջ, Մեծ Բրիտանիա
X-ray LLL interferometer with wedge-shaped mirror plate
2019 | Հոդված/Article
Advanced Nanomaterials and Methods-ANAM2019, 2019, 64-64 էջ
Experimental and theoretical investigations of an X-ray LLL interferometer with a wedge-shaped mirror plate
2018 | Հոդված/Article
Acta Crystallographica A-Foundation and Advances, 2018, A74, part 5, 595-599 pp.
|
Исследование смещений интерференционных полос по разным кристаллографическим направлениям, как метод обнаружения и оценки остаточных напряжений в кристаллах
2015 | Հոդված/Article
Известия НУАСА, т. 2 (46), с. 19-24, 2015
Исследование остаточных напряжений в материалах с применением рентгеноинтерференционных методов 3. Электронное облучение
2014 | Հոդված/Article
Известия НУАСА, т.1(39), с.74 -79, 2014
Рентгеноинтерферометрический метод исследования радиационных микронапряжений в монокристаллах
2014 | Հոդված/Article
Известия НУАСА, т. 4(42), с. 59-63, 2014
Исследование остаточных напряжений в материалах с применением рентгеноинтерференционных методов 2.Перераспределение муаровых полос при больших дозах - γ облучения
2013 | Հոդված/Article
Известия ЕГУАС, т.2 (34), с.103 -105, 2013
Исследование остаточных напряжений в материалах с применением рентгеноин-терференционных методов 1. γ - облучение
2012 | Հոդված/Article
Известия ЕГУАС, т. 4 (30), с. 100 -104, 2012
Կ. Վ. Ալումյան , Թ. Ս. Մնացականյան
К вопросу об исследовании механических напряжений в монокристаллах методом маятниковых полос рентгеновских лучей (Միաբյուրեղներում մեխանիկական լարումների հետազոտումը ռենտգենյան ճառագայթների ճոճանակային շերտերի մեթոդով)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 146-148 (ռուսերեն)
|
Թ. Ս. Մնացականյան , Կ. Վ. Ալումյան
О влиянии плотности дислокаций на образование муаровой картины (Դիսլոկացիաների խտուության ազդեցությունը մուարի պատկերի առաջացման վրա)
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #2, էջ 146-148 (ռուսերեն)
|
Կ. Վ. Ալումյան, Թ. Ս. Մնացականյան , Տ. Հ. Էյրամջյան , Ֆ. Հ. Էյրամջյան
Сопоставление линий механических изонапряжений и маятниковых полос рентгеновских лучей (Մեխանիկական իզոլարման գծերի և ռենգենյան ճառագայթների ճոճանակային շերտերի համադրումը)
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 53-57 (ռուսերեն)
|
Ռ. Ի. Բաղդասարյան, Պ. Հ. Բեզիրգանյան, Թ. Ս. Մնացականյան , Ֆ. Հ. Էյրամջյան
Влияние gamma-облучения на контраст рентгено-интерферометрических муаровых картин (Gamma-ճառագայթման ազդեցությունը ռենտգենոինտերֆերոմետրական մուարի պատկերների կոնտրաստի վրա)
1994 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1994, #1, էջ 58-61 (ռուսերեն)
|
Կ. Վ. Ալումյան, Ռ. Ի. Բաղդասարյան, Պ. Հ. Բեզիրգանյան, Ա. Հ. Դուրգարյան, Թ. Ս. Մնացականյան , Ֆ. Հ. Էյրամջյան
Определение модуля упругости кристаллов рентгеновскими интерференционными методами (Բյուրեղների առաձգականության մոդուլի որոշում ռենտգենյան ինտերֆերենցիոն մեթոդներով)
1988 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 87-91 (ռուսերեն)
|
Ռ. Ի. Բաղդասարյան, Թ. Ս. Մնացականյան , Տ. Հ. Էյրամջյան , Ա. Հ. Մարտիրոսյան, Ֆ. Հ. Էյրամջյան
Методика введения дислокаций в блоки рентгеновского интерферометра (Ռենտգենյան ինտերֆերոմետրի բլոկներում դիսլոկացիաների ներմուծման եղանակ
1983 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #2, էջ 162-164 (ռուսերեն)
|