Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Թամարա Սևոյի Մնացականյան

Գիտաշխատող | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Կրթություն
1971 - 1976 թթ., ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
Ֆ.մ.գ.թ.,Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա, Ա.04.07, 2004թ., ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ

Աշխատանքային գործունեություն
1976 – 2007 թթ. ավագ լաբորանտ
2007 թ-ից առ այսօր ավագ լաբորանտ, Պմֆ ամբիոն, գիտաշխատող, Պմֆ ամբիոնի գիտահետազոտական լաբորատորիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռենտգենյան ինտերֆերաչափական հետազոտություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Исследование смещений интерференционных полос по разным кристаллографическим направлениям, как метод обнаружения и оценки остаточных напряжений в кристаллах
2015 | Հոդված/Article
Известия НУАСА, т. 2 (46), с. 19-24, 2015
Исследование остаточных напряжений в материалах с применением рентгеноинтерференционных методов 3. Электронное облучение
2014 | Հոդված/Article
Известия НУАСА, т.1(39), с.74 -79, 2014
Рентгеноинтерферометрический метод исследования радиационных микронапряжений в монокристаллах
2014 | Հոդված/Article
Известия НУАСА, т. 4(42), с. 59-63, 2014
Исследование остаточных напряжений в материалах с применением рентгеноинтерференционных методов 2.Перераспределение муаровых полос при больших дозах - γ облучения
2013 | Հոդված/Article
Известия ЕГУАС, т.2 (34), с.103 -105, 2013
Исследование остаточных напряжений в материалах с применением рентгеноин-терференционных методов 1. γ - облучение
2012 | Հոդված/Article
Известия ЕГУАС, т. 4 (30), с. 100 -104, 2012
Կ. Վ. Ալումյան , Թ. Ս. Մնացականյան
К вопросу об исследовании механических напряжений в монокристаллах методом маятниковых полос рентгеновских лучей (Միաբյուրեղներում մեխանիկական լարումների հետազոտումը ռենտգենյան ճառագայթների ճոճանակային շերտերի մեթոդով)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 146-148 (ռուսերեն)
|
Թ. Ս. Մնացականյան , Կ. Վ. Ալումյան
О влиянии плотности дислокаций на образование муаровой картины (Դիսլոկացիաների խտուության ազդեցությունը մուարի պատկերի առաջացման վրա)
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #2, էջ 146-148 (ռուսերեն)
|
Կ. Վ. Ալումյան, Թ. Ս. Մնացականյան , Տ. Հ. Էյրամջյան , Ֆ. Հ. Էյրամջյան
Сопоставление линий механических изонапряжений и маятниковых полос рентгеновских лучей (Մեխանիկական իզոլարման գծերի և ռենգենյան ճառագայթների ճոճանակային շերտերի համադրումը)
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 53-57 (ռուսերեն)
|
Ռ. Ի. Բաղդասարյան, Պ. Հ. Բեզիրգանյան, Թ. Ս. Մնացականյան , Ֆ. Հ. Էյրամջյան
Влияние gamma-облучения на контраст рентгено-интерферометрических муаровых картин (Gamma-ճառագայթման ազդեցությունը ռենտգենոինտերֆերոմետրական մուարի պատկերների կոնտրաստի վրա)
1994 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1994, #1, էջ 58-61 (ռուսերեն)
|
Կ. Վ. Ալումյան, Ռ. Ի. Բաղդասարյան, Պ. Հ. Բեզիրգանյան, Ա. Հ. Դուրգարյան, Թ. Ս. Մնացականյան , Ֆ. Հ. Էյրամջյան
Определение модуля упругости кристаллов рентгеновскими интерференционными методами (Բյուրեղների առաձգականության մոդուլի որոշում ռենտգենյան ինտերֆերենցիոն մեթոդներով)
1988 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 87-91 (ռուսերեն)
|
Ռ. Ի. Բաղդասարյան, Թ. Ս. Մնացականյան , Տ. Հ. Էյրամջյան , Ա. Հ. Մարտիրոսյան, Ֆ. Հ. Էյրամջյան
Методика введения дислокаций в блоки рентгеновского интерферометра (Ռենտգենյան ինտերֆերոմետրի բլոկներում դիսլոկացիաների ներմուծման եղանակ
1983 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #2, էջ 162-164 (ռուսերեն)
|