Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Տիգրան Մարտինի Գրիգորյան

Դասախոս | Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
2012-2015 թթ. Հայ-ռուսական(Սլավոնական) համալսարանի մաթեմատիկայի ֆակուլտետի մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի ասպիրանտուրա:
2014թ.-ին պաշտպանել և ստացել է Ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածուի կոչում
2010-2012 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Բարձրագույն մաթեմատիկա ամբիոն, մագիստրոսի կոչում
2006-2010 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ֆիզիկայի ֆակուլտետի , բակալավրի աստիճան

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2012թ. Հունիսի 1-ից 2015 թ. Հունիսի 1-ը ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի գիտաշխատող և դասախոս
2015թ.-ի առ այսօր Գծային և ոչ գծային մոտարկումների և դրանց կիրառման լաբորատորիայի գիտաշխատող
2019թ.-ից ԵՊՀ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ, ֆունկցիոնալ անալիզ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հարմոնիկ անալիզ և մոտարկումների տեսություն,ունիվերսալ ֆունկցիաներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռոսերեն, անգլերեն

Պարգևներ
2011թ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Լավագույն ուսանող
2014թ. ԵՊՀ Ռեկտորի մրցանակ

On the unconditional representation of functions by Schauder series in $L^{1}$ space
2021 | Հոդված/Article
(in pres), 2021
Տ․ Մ․ Գրիգորյան , Ա․ Ա․ Մարանջյան
Ֆաբեր–Շաուդերի շարքերի ոչ պայմանական զուգամիտությունը L^1
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2021, հ. 55, #1, էջ 12-19
|
Convergence of Fourier-Walsh Double Series in Weighted Lp µ[0, 1)2
2019 | Հոդված/Article
Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 2019, 109-136 էջ
Tigran Grigoryan , Martin Grigoryan, Artsrun Sargsyan
On the universal function for weighted spaces L_{μ}^{p}[0,1], p, и L⁰[0,1]
2018 | Հոդված/Article
Banach J. Math. Anal. Volume 12, Number 1 (2018), 104-125
Т.M Grigoryan , M. G. Grigoryan
On the representation of signals series by Faber-Schauder system
2017 | Հոդված/Article
MATEC Web of Conferences 125, 05005 (2017)
T.M.Grigoryan , L.N.Galoyan
On the absolute convergence of negative order Cesaro means of Schauder series
2015 | Հոդված/Article
Mathematics in Higher School, 2015., v.11, no.1, Yerevan,35-41
Grigoryan Т.M. , Grigoryan M. G.
On the absolute convergece Schauder series
2014 | Հոդված/Article
Advances in Theoretical and Applied Mathematics, (АТАМ) Volume 9, Number 1 (2014),11-14
On the representation of measurable functions by Schauder series
2014 | Հոդված/Article
Mathematics in Higher School, 2014, 3, Yerevan
T.Grigoryan , A. Sargsyan
On the absolute convergence of series in the Faber-Schauder system
2013 | Հոդված/Article
Ab.int conf. Harmonic analysis and applications, 12-18, sept. 2013, Tsaghadzor, Armenia
T. M. Grigorian , Episkoposian S.A.
A representations of functions from class by series with monoto-nic coefficients concerning Haar systems
2013 | Հոդված/Article
The Journal of the Indian Mathematical Society, 2013, Vol. 80, N. 1 - 2, p. 57-68
On the representation of functions by Schauder series
2013 | Հոդված/Article
Mathematics in Higher School, 2013., 3, 36-43. Yerevan
On absolute convergence of series with respect to the Faber-Schauder system
2013 | Գիրք/Book
Proc. of Inter. Conf. dedicated of 10th Anniversary graduate school RAU,Yrevan, RAU,2013, 8-9
On the unconditional convergence of series with respect to the Faber-Schauder system
2013 | Հոդված/Article
Analysis Mathematica, v 39, 2013, pp.179-188
Tigran. M. Grigorian , Sergo A. Episkoposian
On Trigonometric series with monotonic coefficients
2011 | Հոդված/Article
ISPACS, Journal of Nonlinear Analysis and Application, Vol.. 2011,Year 2011 Article ID jnaa-00075. 10 Pages