Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Վահրամ Գասպարի Պետրոսյան

Պրոֆեսոր | Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոն
Կրթություն
1972 - 1977 թթ. ինժեներ-ջերմաէներգետիկ, «Ատոմային էլեկտրակայաններ և տեղակայումներ» մասնագիտությամբ, Երևանի Կ. Մարքսի անվ. Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ (ներկայումս` ՀԱՊՀ)
1981 - 1985 թթ. Ասպիրանտ, Մոսկվայի Էներգետիկական Ինստիտուտ, Ատոմային էլեկտրակայանների ամբիոն, ք. Մոսկվա

Գիտական աստիճան
2007 թ. Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան – «Միջուկային էներգետիկական կայանքներ, ներառյալ նախագծում, շահագործում և շահագործումից դուրս բերում» մասնագիտությամբ
1985 թ. Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, Մոսկվայի Էներգետիկական Ինստիտուտ, «Միջուկային էներգետիկական տեղակայանքներ» մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2002 թ- ից առ այսօր, «Ատոմային էլեկտրակայանների շահագործման հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտ» (կրճատ «Հայատոմ» ԳՀԻ) ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն, Միջուկային անվտանգության միջազգային կենտրոնի ղեկավար
1991 - 2002 թթ. «Հայատոմ» ԳՀԻ ՓԲԸ գիտական գծով տնօրեն
1985 - 1991 թթ. «Ատոմային էլեկտրակայանների շահագործման համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտի Երևանի մասնաճյուղ» (այժմ «Հայատոմ» ԳՀԻ ՓԲԸ), ավագ գիտաշխատող, լաբորատորիայի պետ
1977 - 1981 թթ. ԱԷԿ ՀԳՀԻ Երևանի մասնաճյուղ (այժմ «Հայատոմ» ԳՀԻ ՓԲԸ) երիտասարդ մասնագետ - ինժեներ, կրտսեր գիտաշխատող
1996 թ-ից առ այսօր, համատեղությամբ ՀԱՊՀ (Պոլիտեխնիկ) դասախոս -պրոֆեսորի պաշտոնում
1999 թ-ից առ այսօր, համատեղությամբ Երևանի Պետական Համալսարան դասախոս - պրոֆեսորի պաշտոնում

Կարդացվող դասընթացներ
Ֆիզիկա-քիմիական պրոցեսները միջուկային ռեակտորներում
Ատոմային էլեկտրակայաններ և տեխնոլոգիաներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
 • ՋՋԷՌ ռեակտորներով ատոմային էլեկտրակայանների անվտանգ շահագործման և անվտանգության ապահովման խնդիրների ուսումնասիրություն
 • Միջուկային ռեակտորներում ընթացող ջերմահիդրավլիկական և ֆիզիկաքիմիական պրոցեսների ուսումնասիրություն
 • Միջուկային ռեակտորներում ճառագայթում-ջերմատար-կոնստրուկցիոն նյութեր փոխկապված պրոցեսների ուսումնասիրություն
 • Միջուկային ռեակտորներում ջերմատարի ռադիոլիզի և այդ միջավայրում կոնստրուկցիոն նյութերի կոռոզիոն կայունության ուսումնասիրություն
 • ՋՋԷՌ ռեակտորներով ԱԷԿ-ների առաջին կոնտուրի ջերմանջատիչ մակերևույթների վրա կոռոզիոն նյութերի նստվածքագոյացման և տարքի ուսումնասիրություն
 • ՋՋԷՌ ռեակտորներով ԱԷԿ-ներում հնարավոր ծանր վթարների ուսումնասիրություն և ուղեցույցների մշակում
 • Աէկ-ների ախտորոշիչ և ինֆորմացիոն համակարգերի մշակում և ներդրում
 • ԱԷԿ-ների շահագործող անձնակազմի համար տարբեր տեսակի տեխնիկական միջոցների, վարժասարքերի մշակում, նախագծում և իրականացում

  Մասնակցությունը դրամաշնորհների
  Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոն (ՄԳՏԿ) ծրագիր
  Փակված միջուկային կենտրոնների համագործակցության ծրագիր (CNCP), Մեծ Բրիտանիա

  Լեզուներ
  Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

  Մասնագիտական անդամակցություն
  Նախագահին կից Ատոմային Էներգետիկայի Անվտանգության Խորհրդի անդամ, գործադիր քարտուղար
  Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարանում գործող ԲՈՒՀ-ի 038 մասնագիտական խորհրդի անդամ
  Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիայի լիիրավ անդամ
  Միջազգային Ճարտարագիտական Ակադեմիայի լիիրավ անդամ
  Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիայի Լրաբեր (ՀՃԱԼ) խմբագրական խորհրդի անդամ
  Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարանի Բանբեր, Էլեկտրատեխնիկա, Էներգետիկա սերիայի խմբագրական խորհրդի անդամ

  Պարգևներ
  «Անանիա Շիրակացու» մեդալ - ՀՀ Նախագահի հրամանագիր, 2011թ.
  «ՀՀ Վարչապետի §Շնորհակալագիր» - ՀՀ Վարչապետի հրաման, 2003թ.
  «ԱՊՀ երկրների վաստակավոր Էներգետիկ» - ԱՊՀ երկրների էլեկտրաէներգետիկական խորհրդի որոշում, 2003թ.
  Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիայի «Ոսկե Մեդալ» - ՀՃԱ-ի նախագահության արձանագրություն, 2008թ.
  «Ռուսաստանի միջուկային բնագավառի 70-ամյակ»-ի մեդալ - «Ռոսատոմ» - Պետական Կորպորացիայի Գլխավոր տնօրենի Հրաման №1/457-лс առ 04.09.15թ.

 • В. Г. Петросян , В. Г. Петросян, Э. А. Егоян
  Анализ возможности повышения эффективности охлаждения воды в испарительных градирнях Армянской АЭС
  2015 | Հոդված/Article
  Теплоэнергетика, №10, Москва, 2015г., с. 30-35
  В. Г. Петросян , О. А. Оганесян
  Исследование процессов взаимодействия расплава и бетона шахты реактора при тяжелой аварии на ААЭС
  2015 | Հոդված/Article
  Вестник НПУА, ч. 2, Ереван – 2015г., с. 506-515
  В. Г. Петросян , О. А. Оганесян
  Исследование функционирования насосов систем безопасности энергоблока №2 Армянской АЭС при проектной аварии
  2015 | Հոդված/Article
  Известия НАН Армении и НПУА, Серия Технических Наук, Т. 68, №1, Ереван, 2015 г., с. 27-35
  The main directions of scientific and technical support of nuclear power plants during their operation
  2014 | Հոդված/Article
  Proceedings of EAA, Jubilee publication, V. 11, №4, Yerevan, 2014, p. 67-69
  V. G. Petrosyan , A. Kryukov, G. Sevikyan, A. Vardanyan
  Irradiation embrittlement assessment and prediction of Armenian NPP reactor pressure vessel steels
  2014 | Հոդված/Article
  Nuclear Engineering and Design, V.272, Amsterdam, 2014, p. 28-35
  В. Г. Петросян , Г. Г. Мартоян
  Расчет коэффициента эффективного размножения нейтронов и анализ реактивности реактора ВВЭР-440 по бору
  2013 | Հոդված/Article
  Вестник ГИУА, Серия “Электротехника, Энергетика” Ереван, 2013г., Вып. 16, №2., с. 59-68
  Վ. Գ. Պետրոսյան , Գ. Գ Մարտոյան
  ՋՋԷՌ - 440-ի ակտիվ գոտու մոդելավորում և նեյտրոնաֆիզիկական բնութագրի հաշվարկ
  2013 | Հոդված/Article
  Լրաբեր ՀՃԱ, Հ.10, №4., Երևան, 2013 թ., էջ 683-686
  В. Г. Петросян , О. А. Оганесян
  Исследования влияния автоматического отключения спринклерной системы на течение проектных аварий
  2013 | Հոդված/Article
  Вестник ИАА, Специальный выпуск, Ереван, 2013г., с. 42
  В. Г. Петросян , А. М. Амирджанян, Ц. А. Малакян, О. А. Оганесян
  Методика расчета концентрации водорода в герметичных помещениях энергоблока ВВЭР-440 в случае тяжелой аварии
  2013 | Հոդված/Article
  Вестник ГИУА, Серия “Электротехника, Энергетика”, Ереван – 2013г., Вып. 16, №1., с. 75-81
  В. Г. Петросян , К.С. Минасян
  Роль эксплуатационного персонала в создании и поддержки культуры безопасности на АЭС
  2013 | Հոդված/Article
  Вестник ИАА, Т.10, №1., Ереван, 2013г., с. 47-51
  Վ. Գ. Պետրոսյան , Գ. Գ Մարտոյան
  ՋՋԷՌ - 440 ռեակտորների վառելիքային կասետների նեյտրոնաֆիզիկական խմբային հաստատունների հաշվարկային մոդելի մշակումը
  2013 | Հոդված/Article
  ՀԳԱԱ և ՀՊՃՀ, Տեղեկագիր, Տեխնիկական գիտություների սերիա, Հատոր 66, Թիվ 1, Երևան, 2013թ., էջ 53-61
  В. Г. Петросян , К. И. Пюскулян, М. Г. Варданян
  Оптимизация радиационного мониторинга в районе размещения Армянской АЭС
  2012 | Հոդված/Article
  Известия НАН Армении и ГИУА, Серия Технических Наук, Т. 65, №3, Ереван, 2012 г., с. 269-274
  В. Г. Петросян , С. А. Тевлин
  Основы культуры безопасности на АЭС
  2012 | Գիրք/Book
  Учебно-методическое пособие – М.: Издательский дом МЭИ, 2012г., с. 160
  В. Г. Петросян , Р.Р. Гюльбудагян
  Использование нелинейной динамической модели для перспективного балансирования спроса и предложения продукции в области энергетики
  2012 | Հոդված/Article
  «Теплоэнергетика», Москва, №8, 2012г., с. 72-75
  V. G. Petrosyan , V. Atoyan, M. Vardanyan, K. Pyuskyulyan
  Armenian NPP environmental radiation monitoring system
  2012 | Թեզիս/Thesis
  Proceedings of International Conference “Radiation Safety Challenges in the 21st Century”, 20-21 June, 2012, p. 12
  В. Г. Петросян , Т. Л. Сафарян
  Использование торийсодержащего топлива в водоводяных энергетических реакторах с применением плутония и высокообогащенного урана
  2009 | Հոդված/Article
  Известия НАН Армении и ГИУА, Серия Технических Наук, Т. 62, №4, Ереван, 2009г., с. 402-408
  В. Г. Петросян , Э. А. Егоян
  Повышение эффективности работы двухходовых конденсаторов паровых турбин
  2009 | Հոդված/Article
  «Теплоэнергетика», Москва, №8, 2009г., с. 2-6
  В. Г. Петросян , Р. Р. Гюльбудагян, К. Р. Авагян
  Моделирование нелинейных динамических колебаний температуры и мощности ВВЭР
  2009 | Հոդված/Article
  «Атомная энергия», Москва, Том 107, Вып. 1, Июль 2009г., с. 15-19
  T. Hovakimyan, M. Vardanyan, A. Khachatryan, K. Minasyan, V. Petrosyan
  Applied model of through-wall crack of coolant vessels of WWER-type reactors
  2009 | Հոդված/Article
  Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Nuclear Power and Energy Security, Yerevan, Armenia, 26-29 May 2009, p. 274-280
  В. Г. Петросян , Т.О. Овакимян
  Математическая модель щелевого канала для разработки, калибрования и тестирования систем диагностики течи теплоносителя атомных реакторов типа ВВЭР
  2008 | Հոդված/Article
  Известия НАН Армении и ГИУА, Серия Технических Наук, Т. LXI, №2, Ереван, 2008г., с. 253-261
  Важные проблемы обеспечения безопасности АЭС с ВВЭР, возникшие в процессе их эксплуатации
  2007 | Գիրք/Book
  Автореферат, диссертации на соискание ученой степени док.тех.наук, г. Ереван, 2007г., с. 1-36
  В. Г. Петросян , Р. Р. Гюльбудагян
  Динамическая модель нелинейных колебаний ядерных реакторов
  2007 | Հոդված/Article
  Известия НАН Армении и ГИУА, Серия ТН-2007, Т. LX, №2, с. 351-360
  Процесс образования отложений на парогенерирующих поверхностях в условиях облучения теплоносителя и конструкционных материалов ядерных энергетических установок
  2007 | Հոդված/Article
  Известия НАН Армении и ГИУА, Серия Технических Наук, Том LX, №1, Ереван, 2007г., с. 94-99
  Vahram Petrosyan , Miroljub Kljajic, Vardan Mkrttchian, Davorin Kofjac
  Web of Control and Simulation for Operators Personnel Training
  2006 | Հոդված/Article
  18th International Conference on Systems Research, Informatics & Cybernetics, held August 7-12, 2006, Volume-VIII, Baden-Baden, Germany, p. 51-56
  В. Г. Петросян , А. П. Саакян
  Основы управления и эксплуатации реакторов ВВЭТ-440
  2006 | Թեզիս/Thesis
  Ереван, 2006, с.93
  Технология хранения отработавших тепловыделяющих сборок на Армянской АЭС
  2006 | Հոդված/Article
  Международный семинар МНТЦ по проблемам обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, Москва, РНЦ «Курчатовский институт», 2006 г., с. 5
  Информационная база данных турбинного отделения энергоблока ВВЭР-440
  2005 | Հոդված/Article
  НИИ “Арматом”, г. Ереван, 2005 г., с. 1-72
  В. Г. Петросян , С. С. Сиреканян, С. А. Минасян
  Функции компактного тренажера при подготовке эксплуатационного персонала АЭС
  2005 | Հոդված/Article
  Вестник Инженерной Академии Армении (ВИАА). 2005. Т.2, Nо.3., с. 349-351
  В. Г. Петросян , С. В. Шахвердян
  Система вибрационного контроля элементов I контура энергоблоков АЭС с ВВЭР-440
  2005 | Հոդված/Article
  «Теплоэнергетика», Москва, 2005. №12, с. 40-43
  В. Г. Петросян , С. С. Сиреканян
  Информационная поддержка оперативного персонала АЭС с помощью ИВС
  2005 | Հոդված/Article
  Сборник трудов.4-я международная научно-техн. конференция «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР», г. Подольск, Россия, 2005г., с. 1-6
  Система контроля течи теплоносителя и возможность ее использования в концепции «Течь перед разрушением»
  2005 | Հոդված/Article
  Известия НАН Армении и ГИУА, Серия Технических Наук, Т. LVIII, №3, Ереван, 2005г., с. 505-510
  Повышение уровня безопасности АЭС с применением системы представления параметров безопасности
  2005 | Հոդված/Article
  Известия НАН Армении и ГИУА, Серия Технических Наук, Т. LVIII, №2, Ереван, 2005г., с. 269-274
  Assessment of irradiation conditions in WWER-440 (213) RPV surveillance location
  2004 | Թեզիս/Thesis
  12th International Conference on Nuclear Engineering, Book of Abstracts, Arlington, Virginia USA, 2004, р. 36
  Влияние излучения на нержавеющую сталь Х18Н10Т в высокотемпературной воде в присутствии сплава циркония
  2004 | Հոդված/Article
  Известия НАН Армении и ГИУА, Серия Технических Наук, Т. LVII, №2, Ереван, 2004г., с. 287-292
  Комплекс алгоритмов интегральной системы мониторинга и диагностики АЭС с ВВЭР-440
  2004 | Հոդված/Article
  Известия НАН Армении и ГИУА, Серия Технических Наук, Т. LVII, №1, Ереван, 2004г., с. 94-99
  V. G. Petrosyan , A. Ballesteros, L. Debarberis
  Consolidation of scientific and technological expertise to assess the reliability of reactor pressure vessel embrittlement prediction in particular for the arctic area plant (COBRA).
  2003 | Հոդված/Article
  FISA 2003, EU research in reactor safety. Conclu¬sion symposium on shared-cost and concerted actions. Luxembourg, 2003, p. 172-177
  Информационная графическая база данных реакторного отделения энергоблока ВВЭР-440
  2003 | Գիրք/Book
  НИИ “Арматом”, г. Ереван, 2003 г., с. 1-73
  Informational support to the operational personnel with the aid of SPDS
  2002 | Թեզիս/Thesis
  International Symposium on Nuclear Power Plant Life Management, Budapest, 2002. Book of extended synopses. IAEA-CN-92, p. 31
  В. Г. Петросян , Р. Р. Гюльбудагян
  Алгоритм распознавания массы ударяющей детали, ее скорости в момент удара и построение дисперсионных соотношений в диагностической системе СОССП
  2002 | Հոդված/Article
  Известия НАН Армении и ГИУА, Серия Технических Наук, Том LV, №2, Ереван, 2002г. с. 263-271
  В. Г. Петросян , Р. Р. Гюльбудагян
  Совершенствование систем диагностики оборудования на Армянской АЭС
  2002 | Հոդված/Article
  «Теплоэнергетика», Москва, №5, 2002г., с. 31-35
  В. Г. Петросян , Р. Р. Гюльбудагян
  Алгоритм и оценка наклона ударяющей детали в диагностической системе СОССП блоков ВВЭР-440
  2001 | Հոդված/Article
  Известия НАН Армении и ГИУА, Серия Технических Наук, Том LIV, №3, Ереван, 2001г., с. 425-430
  В. Г. Петросян , Г. Р. Маркосян, С. В. Шахвердян
  Методы локализации источника энергии в СОССП
  2001 | Հոդված/Article
  Известия НАН Армении и ГИУА, Серия Технических Наук, Том LIV, №2, Ереван, 2001г., с. 218-223
  В. Г. Петросян , С. В. Шахвердян, В. Г. Асатрян
  Опыт эксплуатации системы контроля течи теплоносителя на энергоблоке №2 Армянской АЭС
  2001 | Հոդված/Article
  «Теплоэнергетика», Москва, №12, 2001г., с. 22-25
  В. Г. Петросян , Р. Р. Гюльбудагян
  Использование гидродинамической теории ударных волн для разработки методики распознавания массы ударяющей детали, её скорости в момент удара
  2001 | Հոդված/Article
  Математические вопросы кибернетики и вычислительной техники-XXII, Ереван, 2001г., с. 118-126
  В. Г. Петросян , А. Оганесян, Б. Саргсян , А. Саакян
  Роль многофункционального тренажера Армянской АЭС в обеспечении безопасности
  2001 | Հոդված/Article
  Годичная научная конференция Государственного Инженерного Университета Армении. Сборник материалов, том 1, Ереван, 2001г., с. 166-168
  В. Г. Петросян , Г. Р. Маркосян, С. В. Шахвердян
  Иерархический алгоритм локализации протечки из первого контура ВВЭР-440
  2001 | Հոդված/Article
  Известия НАН Армении и ГИУА, Серия Технических Наук, Том IV, №1, Ереван, 2001г., с. 47-51
  В. Г. Петросян , Г. Р. Маркосян, С. В. Шахвердян
  Совершенствование диагностической системы «ALUS» для определения места течи теплоносителя из первого контура ВВЭР-440
  2000 | Հոդված/Article
  «Теплоэнергетика», Москва, №5, 2000г., с. 15-20
  В. Г. Петросян , С. В. Шахвердян
  Система контроля течи теплоносителя из первого контура ВВЭР-440. Алгоритм локализации течи
  1998 | Հոդված/Article
  Сборник докладов первой международной энергетической конференции в Армении, Ереван, 1998г., с. 63-74
  The effect of radiation on aluminum alloys in the core of energy nuclear reactors
  1995 | Հոդված/Article
  Transactions of the 13th International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology. Volume IV, Universidade Federal do Rio Grande do Sue Porto Alegre, RS, Brasil, 1995, p. 827-831
  В. Г. Петросян , И. М. Солдатов, С. В. Шахвердян, В. Н. Озерков
  Разработка микротренажера (МТ) для обучения оперативного персонала по системам реакторного и турбинного отделений АЭС с реактором типа ВВЭР-1000
  1991 | Գիրք/Book
  Тезисы докладов Всесоюзного научно-технического совещания «Актуальные проблемы подготовки персонала АЭС», 1991г., с. 25-26
  В. Г. Петросян , Л. А. Костанян
  Математическое моделирование вакуумной системы энергоблока РБМК-1000 для реализации в «Имитаторах»
  1990 | Հոդված/Article
  Эксплуатация и ремонт оборудования атомных электростанций. Экспресс-информация №1,1990г., с. 5-7
  В. Г. Петросян , Р. Т. Джугарян, Л. А. Костанян, А. Х. Асатурян
  Обучающая система «Имитатор» для энергоблока РБМК-1000
  1990 | Թեզիս/Thesis
  Тезисы докладов Всесоюзного научно-технического совещания «Актуальные проблемы подготовки персонала АЭС», 1990г., с. 48
  В. Г. Петросян , А. И. Милаев, С. А. Тевлин
  Взаимодействие углеродистой стали с теплоносителем в условиях реакторного контура АСТ
  1989 | Հոդված/Article
  Известия Академии Наук СССР. Энергетика и транспорт, №5, Москва, 1989г., с. 143-148
  В. Г. Петросян , А. И. Милаев, С. А. Тевлин
  Взаимодействие сплава алюминия с теплоносителем в условиях реакторного контура АСТ
  1989 | Հոդված/Article
  Известия Академии Наук СССР. Энергетика и транспорт, №3, Москва, 1989г., с. 57-62
  В. Г. Петросян , А. И. Милаев, С. А. Тевлин
  Взаимодействие нержавеющей стали Х18Н10Т в присутствии сплава циркония с теплоносителем в условиях реакторного контура АСТ
  1988 | Հոդված/Article
  Известия Академии Наук СССР. Энергетика и транспорт, №3, Москва, 1988г., с. 110-113
  В. Г. Петросян , А. И. Милаев, С. А. Тевлин
  Взаимодействие нержавеющей стали Х18Н10Т в присутствии условиях реакторного контура АСТ
  1988 | Հոդված/Article
  Известия Академии Наук СССР. Энергетика и транспорт, №2, Москва, 1988г., с. 117-122
  В. Г. Петросян , Л. А. Костанян, М. В. Егиазарян
  Принципы построения математических моделей технологических систем для имитаторов СПО РБМК-1000
  1988 | Թեզիս/Thesis
  Сборник докладов Всесоюзного научно-технического совещания ‘’Разработка тренажеров и созданиое учебно-тренировочных центров на АЭС’’, 1988 г., с. 31
  В. Г. Петросян , Б. Г. Ершов, А. И. Милаев, С. А. Тевлин
  Влияние излучения на коррозию стали в высокотемпературной воде
  1987 | Թեզիս/Thesis
  Вопросы атомной науки и техники. Серия: физика и техника ядерных реакторов. Научно-технический сборник. Выпуск 5, Москва, 1987г., с. 72
  В. Г. Петросян , А.И. Милаев, С. А. Тевлин, Б. Г. Ершов
  Влияние облучения на коррозию конструкционных материалов атомных станций теплоснабжения
  1987 | Թեզիս/Thesis
  Вопросы атомной науки и техники. Сер.: физика и техника ядерных реакторов. Научно-техн. Сборник. Вып. 5. Москва, 1987 г., с. 76
  Влияние облучения продуктов радиолиза воды на коррозионное поведение основных конструкционных материалов в условиях АСТ-500
  1985 | Հոդված/Article
  Автореферат, диссертации на соискание ученой степени к.т.н., Москва, 1985г. с. 1-19
  В. Г. Петросян , Н. Г. Рассохин, С. А. Тевлин, А. И. Милаев
  О возможностях применения алюминиевого сплава в активной зоне реактора АСТ
  1985 | Հոդված/Article
  Сборник докладов по оптимизации режимов работы основного и вспомогательного оборудования ТЭС и АЭС, 1985г., с. 48-54
  В. Г. Петросян , Н. Г. Рассохин, С. А. Тевлин, А. И. Милаев
  Корреляция химического состава и электрохимических характеристик водного теплоносителя в условиях облучения
  1985 | Հոդված/Article
  Сборник докладов по оптимизации режимов работы основного и вспомогательного оборудования ТЭС и АЭС,
  1985г., с. 24-29
  В. Г. Петросян , С. А. Тевлин, А. И. Милаев, Б. Г. Ершов
  Влияние конструкционных материалов активной зоны на характеристики водного теплоносителя при облучении
  1985 | Հոդված/Article
  Сборник докладов по оптимизации режимов работы основного и вспомогательного оборудования ТЭС и АЭС, 1985г., c. 13-18
  Petrosyan V. G. , Milaev A. I., Tevlin S. A.
  The effect of radiation on corrosion of steel in high-temperature water
  1985 | Գիրք/Book
  Radiation physics and Chemistry, vol. 26, №5, Great Britain, 1985, p. 587-590
  В. Г. Петросян , А. И. Милаев, С. А. Тевлин
  Влияние облучения на коррозию конструкционных материалов атомных станций теплоснабжения
  1984 | Հոդված/Article
  Труды МЭИ, выпуск 623, Москва, 1984г., с. 143-149
  В. Г. Петросян , Н. Г. Рассохин, С. А. Тевлин, А. И. Милаев
  Влияние ионизирующей радиации на коррозию углеродистой и нержавеющей стали в высокотемпературной воде
  1984 | Հոդված/Article
  Тезисы докладов Всесоюзной конференции «Химия теплоносителей и физико-химические процессы АЭУ» ЦНИИ атоминформ, Ленинград, 1984г., с. 155.
  В. Г. Петросян , Б. Г. Ершов, А. И. Милаев, С. А. Тевлин
  Влияние ионизирующей радиации на коррозию углеродистой стали
  1983 | Հոդված/Article
  Сборник докладов II Всесоюзного совещания по радиационно-гетерогенным процессам, Алма-Ата, 1983г., с. 27-40.
  В. Г. Петросян , Н. Г. Рассохин, А. И. Милаев, С. А. Тевлин
  Газовыделение при радио-лизе воды
  1983 | Հոդված/Article
  Труды МЭИ, выпуск 609, Москва, 1983г., с. 58-63
  М. К. Арутюнян, В. С. Мкртчян , В. С. Сантурян, В. Г. Петросян
  Сухая градирня
  1981 | Թեզիս/Thesis
  Авторское свидетельство, №827945, 1981г., с. 1