Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Radiophysics
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը ստեղծվել է 1975 թ-ին:
>
Նելսոն Գագիկի Նաջարյան

Ասիստենտ | Հեռահաղորդակցության և ազդանշանների մշակման ամբիոն
Կրթական կենսագրություն
1974 - 1979 թթ. Ուսանող, Երևանի պետական համալսարան, Մեխանիկայի և Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Մասնագիտությունը. Մաթեմատիկա
1979 - 1982 թթ.Ասպիրանտ, Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնասովի անվան պետական համալսարան
1986 թ-ին Ֆիզ.-մաթ. գիտությունների թեկնածու, “Կոմբինատոր առընչություններ բազմամային նույնություններով հանրահաշիվներում”, Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնասովի անվան պետական համալսարան

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
1995 թ-ին Ասիստենտ, Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան
1993 - 1995 թթ. Ավագ գիտաշխատող, բարձրագույն և միջակարգ մասնագիտական կրթության և գիտության նախարարության մանկավարժական գիտությունների գիտահետազոտական ինստիտուտ
1983 - 1993 թթ. Լաբորանտ, բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ

Ակադեմիական կուրսեր/Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
1987 թ-ին Երևանի պետական համալսարան. Վերլուծական երկրական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ, Խմբերի տեսության հիմունքներ

Հիմնական հետազոտական նախնըտրություններ / փորձագիտական ոլորտներ
Ասոցիատիվ հանրահաշիվներ
Տեխնիկական խնդիրներ
Մանկավարժություն

Ընթացիկ հետազոտական նախնըտրություններ
Ազատ հանրահաշիվների ինվարիանտ տարածություններ
Ասոցիատիվ հանրահաշիվների տեսության կառուցվածքը

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Գիտաժողովների մասնակցություն,, գիտական ուղղևորություններ
The International Conference “Algebra and Logic, theory and Aplications”, Krasnoyarsk, 2010, 19-25 July, p.8

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
Հայկական մաթեմատիկան միություն (ՀՄՄ)

(+374 10) 55-86-06

Homogeneous ideals and Jacobson radical (Համասեռ իդեալները և Ջեկոբսոնի ռադիկալը)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 193-195
|
Completely invariant subspaces of free algebras (Ազատ հանրահաշիվների լիովին ինվարիանտ ենթատարածություններ)
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #1, էջ 64-65
|
A note on well-invariant spaces of free associative algebras
2010 | Հոդված/Article
The International Conference “Algebra and Logic, theory and Aplications”, Krasnoyarsk, 2010, 19-25 July, p.8.
On the full invariant spaces of free associative algebras
2007 | Հոդված/Article
Scientific news, N1-2(5-6), 2007, p. 54-55, Armenian State Pedagogical University.
Ն. Գ. Նաջարյան , Հ. Գ. Նաջարյան
Մաթեմատիկայի դերը արդի կրթության ուսումնադաստիրակչական գործընթացում: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
2006 | Դասագիրք
Նահապետ, Երևան, էջ 16, 2006
On the invariant spaces of free associative algebras
2004 | Հոդված/Article
Algebra, geometry & their applications, Yerevan State University, vol. 3-4, 2004, p. 123-125.
On the finite generators of the linear T-spaces, Mathematical analysis and its applications
2003 | Հոդված/Article
scientific works collection, Issue 3, Yerevan 2003, p. 117-124.
Ն. Գ. Նաջարյան , Ֆ. Մ. Փոլադյան
Շարքեր
1989 | Գիրք/Book
ԵրՊԻ, էջ 48, 1989
On own co dimensions of the linear T-spaces
1988 | Հոդված/Article
YerGU Mejvuzowskiy Sbornik, Mathematica N6, 1988.
Ն. Գ. Նաջարյան , Ֆ. Մ. Փոլադյան
Շարքեր
1988 | Գիրք/Book
ԵրՊԻ, էջ 46, 1988
On σ - generations of linear T - spaces
1987 | Հոդված/Article
XIX All Union algebra conference, Tesises, v. I, Lvov, 1987.
Geometry of cyclic shaving cutter
1987 | Հոդված/Article
Tesises of Dokl. Scientific Practical Confference, Yerevan, 1987.
On systems generators of T-ideal
1985 | Հոդված/Article
Vestnik MGU Ser. Mathematica, Mechanica, 1984, N1, p.78.
On own codimensions of the T-ideal
1984 | Հոդված/Article
Uspecky Math. Nauk, 1984, v.39, N2, pp. 173-174.
On radicals and identities generalized relativity free algebras
1984 | Հոդված/Article
Dep. in Arm. NIINTI, 4 December, 1984, N 19Ar, 85 Dep, 8p.
Varieties with exponential growth of own codimensions
1984 | Հոդված/Article
Vestnik MGU Ser. Mathematica, Mechanica, 1984, N1, p.78.