Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Radiophysics
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը ստեղծվել է 1975 թ-ին:
>
Զավեն Նիկոլայի Ադամյան

Ավագ գիտաշխատող | Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1963 - 1967 թթ. Կիևի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ (Կիև, Ուկրաինա)
Specialization: կիսահաղորդիչներ և դիէլեկտրիկներ
Qualification: էլեկտրոնային տեխնիկայի ինժեներ
1975 թ-ին ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկնածու կիսահաղորդիչների և դիէլեկտրիկների ֆիզիկա մասնագիտությամբ, Երևանի պետական համալսարան (Երևան, Հայաստան), «Ցինկով կոմպենսացված սիլիցիումի հիման վրա ստեղծված լույսազգայուն S-դիոդների էլեկտրաֆիզիկական հատկությունների տեսական և էկսպերիմենտալ հետազոտություններ»
1978 թ-ին ավագ գիտ. աշխատող նույն մասնագիտությամբ, ՍՍՀՄ Բարձրագույն Որակավորման Հանձնաժողով (Մոսկվա, ՍՍՀՄ)

Աշխատանքային փորձ
1968 - 1988 թթ. Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի Ռադիո‎ֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ որպես ինժեներ, ավագ ինժեներ, գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող
1988 թ-ից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոնին կից Կիսահաղորդչային նյութերի և սարքերի ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիայի սեկտորի վարիչ, թեմայի ղեկավար, ավագ գիտ. աշխատող
2001 - 2004 թթ. Մասնակցություն ISTC A-322 ԱՄՆ-ի կողմից ֆինանսավորվող նախագծի կատարման աշխատանքներին
2004 թ-ին Մասնակցություն CRDF ARE2-10838-YE-05-NREL AAT-5-55158-01 ԱՄՆ-ի կողմից ֆինանսավորվող նախագծի շրջանակներում կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքներին
2004 - 2006 թթ. Մասնակցություն «Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկա» Հանրապետական գիտական ծրագրի աշխատանքներին
2006 թ-ին մասնակցություն CRDF ARE2-10838-YE-05-NREL AAT-5-55158-01 ԱՄՆ-ի կողմից ֆինանսավորվող շարունակվող նախագծի շրջանակներում կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքներին
2006 - 2009 թթ. Մասնակցություն ԵՄ և Կորեայի հանրապետության կողմից ֆինանսավորվող ISTC A-1232 ծրագրի կատարման աշխատանքներին

Հիմնական հետազոտական նախնտրություններ / փորցագիտական ոլորտներ
• Տարբեր տեսակի կիսահաղորդչային սարքերի ստացման տեխնոլոգիաների մշակում և դրանց ‎ֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրում
• Բարակ թաղանթներ, բարակթաղանթային նանոկառուցվածքային քիմիական և գազային սենսորներ
• Մետաղ-օքսիդներ և սիլիցիումային նանոկառուցվածքներ
• Սիլիցիումային ինֆ‎րակարմիր դետեկտորներ և արեգակնային փոխակերպիչներ

Ընթացիք հետազոտական նախնտրություններ
• Մետաղ-օքսիդային և ածխածնի միաչափ նանոկառուցվածքային գազային սենսորների տեխնոլոգիայի մշակում
• Լավագույն բնութագրերով օժտված գազային սենսորների նախաարտադրական տարբերակների մշակում

Ակադեմիական կուրսեր/Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
Բազմիցս եղել եմ ավարտական աշխատանքների, ինչպես նաև մագիստրոսական և թեկնածուական թեզերի ղեկավար

Շնորհներ և պատվոգրեր
2007 թ-ին շնորհվել է Հանրապետության Նախագահի Մրցանակ

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
• ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտի գիտական աստիճան շնորհող մասնագիտացված խորհրդի անդամ, սկսած խորհրդի ստեղծման օրվանից
• Տարբեր տարիներին եղել է Տնտեսագիտության և Գիտության և կրթության նախարարություններին կից փորձագիտական հանձնաժողովների անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (լավ)

Ինտելեկտուալ սեփականություն/հեղինակային սեփականություն
• Ա. Զ. Ադամյան, Զ. Ն. Ադամյան, Վ. Մ. Հարությունյան, Հ. Վ. Ասրիյան, Ծխի ադսորբային դետեկտոր, ՀՀ արտոնագիր N 1441 A2, 17.03.2004, ներկայացման թվականը 16.04.2003
• Ա. Զ. Ադամյան, Զ. Ն. Ադամյան, Վ. Մ.Հարությունյան, Ա. Հ. Առաքելյան, Ջ. Տուրներ, Կ. Տուրյան, Նանոբյուրեղային բարակթաղանթային ջրածնի տվիչի ստացման եղանակ, ՀՀ Արտոնագիր N 1747 A2, 15.03.2006, ներկայացման թվականը 28.07.2005
• Ա. Զ. Ադամյան, Զ. Ն. Ադամյան, Վ. Մ. Հարությունյան, Նանոկառուցվածքային ցածրջերմաստիճանային բարակթաղանթային ջրածնի տվիչի ստացման եղանակ, ՀՀ արտոնագիր N 2521A, 25.05.2011 ներկայացման թվականը 28.10.2009

(+374 10) 57-83-82
zad@ysu.am

Հարությունյան Վ. Մ. , Առաքելյան Վ. Մ. , Վրնատա Մ., Ալեքսանյան Մ. Ս. , Ադամյան Զ. Ն. , Սայունց Ա. Գ., Շահնազարյան Գ. Է. , Ֆիտլ Պրեմիսլ, Վլչեկ Յան, Կասպարյան Հ. Ս.
Ռազմական թունավոր ազդանյութերի ռեզիստիվ սենսոր
2018 | Արտոնագիր/Patent
Էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա: 2018, 3160 А
Արդյունաբերական թունավոր նյութերի ռեզիստիվ սենսոր
2018 | Արտոնագիր/Patent
Էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա: 2018, 3159 A
Zaven Adamyan , Artak Sayunts, Vladimir Aroutiounian , Emma Khachaturyan , Martin Vrnata, Premysl Fitl, Jan Vlcek
Nanocomposite sensors of propylene glycol, dimethylformamide and formaldehyde vapors
2018 | Հոդված/Article
Journal of Sensors and Sensor Systems, 2018, Vol. 7, Issue 1, 31-41 pp.
|
Z. Adamyan , A. Sayunts, V. Aroutiounian , E. Khachaturyan, A. Adamyan, M. Vrnata, P. Fitl, J. Vlček
Study of propylene glycol and dimethylformamide vapors sensors based on MWCNTs/SnO2 nanocomposites
2017 | Հոդված/Article
Second Intern. Conf. on Advances in Sensors, Actuators, Metering and Sensing (ALLSENSORS 2017). p. 44-49
|
Z. Adamyan , A. Sayunts, V. Aroutiounian , E. Khachaturyan, A. Adamyan, M. Vrnata, P. Fitl, J. Vlček
MWCNTs/SnO2 Harmful Gas Sensors
2017 | Հոդված/Article
The 18th Int. Conference on Sensors and Measurment Technology (AMA Conferences – SENSOR 2017). p. 708-713
|
Z. N. Adamyan , A. G. Sayunts, E. A. Khachaturyan, V. M. Aroutiounian
Study of MWCNTs/SnO2 nanocomposite formaldehyde gas sensor
2017 | Հոդված/Article
The 11th Int. Conference on Semiconductor Micro- and Nanoelectronics. 2017, p. 84-87
|
Zaven Adamyan , Artak Sayunts, Vladimir Aroutiounian , Emma Khachaturyan , Arsen Adamyan, Martin Vrnata, Přemysl Fitl, Jan Vlček
Study of Propylene Glycol, Dimethylformamide and Formaldehyde Vapors Sensors Based on MWCNTs/SnO2 Nanocomposites
2017 | Հոդված/Article
Sensors & Transducers. 2017, Vol. 213, Issue 6, pp. 38-45
|
Z. N. Adamyan , A. G. Sayunts, E. A. Khachaturyan, V. M. Aroutiounian
Study of Nanocomposite Thick-Film Butanol Vapor Sensors
2016 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2016, Vol. 51, No. 2, pp. 143-149
|
З. Н. Адамян , А. Г. Саюнц, Э. А. Хачатрян, В. М. Арутюнян
Исследование нанокомпозитных толстопленочных сенсоров паров бутанола
2016 | Հոդված/Article
Известия НАН РА. Физика. 2016, т. 51, N 2, стр. 192-201
|
V. M. Aroutiounian , A. Z. Adamyan, E. A. Khachaturyan , Z. N. Adamyan , K. Hernadi, Z. Pallai, Z. Nemeth, L. Forro, A. Magrez, E. Horvath
Study of the surface-ruthenated SnO2/MWCNTs nanocomposite thick-film gas sensors
2013 | Հոդված/Article
Sensors and Actuators B: Chemical, 177, (2013), 308-315
K. Hernadi, Z. Pallai, V. M. Aroutiounian , A. Z. Adamyan, E. A. Khachaturyan , Z. N. Adamyan , A. Magrez, L. Forro, Z. Nemeth
Synthesis and comparative characterization of SnO2-MWNT nanocomposite materials
2012 | Թեզիս/Thesis
Book of Abstracts of 26th Intern. Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials: «Molecular Nanostructures», Kirchberg, Austria, 3-10 March, p. 59, 2012
V. M. Aroutiounian , A. Z. Adamyan, E. A. Khachaturyan , Z. N. Adamyan , K. Hernadi, Z. Pallai, Z. Nemeth, L. Forro, A. Magrez
Methanol and ethanol vapor sensitivity of MWCNT/SnO2/Ru nanocomposite structures
2012 | Թեզիս/Thesis
Proc. of the 14th Intern. Meeting on Chemical sensors (IMCS 2012), Nuremberg, Germany, May 20-23, pp. 1085-1088, 2012; Booklet of the 14th Intern. Meeting on Chemical sensors (IMCS 2012), Nuremberg, Germany, May 20-23, P1.7.10, p. 170, 2012
On possibility of one-dimensional SnO2 nanostructures fabrication by superposition of different technologies
2011 | Հոդված/Article
Proc. of the Eight Int. Conf. Semiconductor Micro- and Nanoelectronics, Yerevan, Armenia, July 1-3, 2011, pp. 60-63
Low-resistance SnO2 thin-film hydrogen sensor operating at lower temperatures
2011 | Հոդված/Article
Proc. of the Eight Int. Conf. Semiconductor Micro- and Nanoelectronics, Yerevan, Armenia, July 1-3, 2011, pp. 109-112
Тонкопленочный сенсор водорода с улучшенной чувствительностью и стабильностью характеристик
2010 | Հոդված/Article
Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология», N 3, 118-124, 2010
Study of gas sensors based on nanostructured and porous semiconductors
2010 | Հոդված/Article
Proc. of the YSU RF 35 Anniversary Sci. Conf., Yerevan, 1-3 December, 2010, pp. 59-63
Development of program-controlled titania nanotube array formation technique
2009 | Թեզիս/Thesis
Proc. of the Seventh Int. Conf. on Semiconductor Micro- and Nanoelectronics, Tsakhcadzor, Armenia, July 3-5, 2009, pp. 168-171.
Study of specific ageing effect on the performance of thin-film H2 sensors
2009 | Հոդված/Article
Proc. of the Seventh Int. Conf. on Semiconductor Micro- and Nanoelectronics, Tsakhcadzor, Armenia, July 3-5, 2009, pp. 75-78
A. Z. Adamyan , V. M. Aroutiounian , K. D. Schierbaum, S-D. Han
Improvement and stabilization of thin-film hydrogen sensors parameters
2009 | Հոդված/Article
Armenian Journal of Physics v. 2, N 3, 200-212, 2009
|
Study of sensitivity and response kinetics changes for SnO2 thin-film hydrogen sensors
2009 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy, v. 34, N19, 8438-8443, 2009
Z. N. Adamyan , V. M. Aroutiounian , A. Z. Adamyan, A. H. Arakelyan
Tin dioxide thin film hydrogen nanosensor
2008 | Հոդված/Article
Proceeding of SPIE Conference v.6943: Sensors, and Command, Control, Communications and Intelligence (C3I) Technologies for Homeland Security and Homeland Defense VII, 6943OJ-1-12, 2008
Z. N. Adamyan , A.Z. Adamyan, V.M. Aroutiounian , A. H. Arakelyan, J. Turner, K. Touryan
Sol-Gel Derived Thin-film Semiconductor Hydrogen Gas Sensor
2007 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy, v.32, N16, 4101-4108, 2007
Capacitance method for determination of basic parameters of porous silicon
2007 | Հոդված/Article
Physica E: Low-Dimensional Systems & Nanostructures, 38, N1-2, 164-167, 2007
Z. N. Adamyan , A. Z. Adamyan, V. M. Aroutiounian , A. H. Arakelyan
Double-layer semiconductor gas-sensor advanced technology
2007 | Հոդված/Article
Proc. of the Sixth Int. Conf. on Semiconductor Micro- and Nanoelectronics, Tsakhcadzor, Armenia, September 18-20, 2007, pp. 89-92
Capacitance method for determination of basic parameters of porous silicon
2007 | Հոդված/Article
Physica Status Solidi (C) 4, No 6, 1976-1980, 2007
Determination of basic parameters of porous silicon
2006 | Հոդված/Article
J. Phys. D: Appl. Phys. 39 (2006) 3543-3546
Z. N. Adamyan , A.Z. Adamyan, V.M. Aroutiounian , A. H. Arakelyan
Hydrogen and carbon monoxide gas sensing properties of sol-gel derived tin oxide thin films
2006 | Հոդված/Article
Proc. of the 18 Int. Meeting on Chemical Sensors, Brescia, Italy, 2006, AP132M (CD)
Z. N. Adamyan , A. Z. Adamyan, V. M. Aroutiounian , A. H. Arakelyan
Low temperature and highly sensitive thin-film hydrogen sensor
2006 | Հոդված/Article
Proc. of the XX Eurosensors, Göteborg, Sweden, 17-20 September 2006, T2A-P10, pp. 98-99
Золь-гель технологии получения чувствительных к водороду тонких пленок
2006 | Հոդված/Article
Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» АЭЭ, N 8(40), 24-30, 2006
Низкотемпературный высокочувствительный тонкопленочный сенсор водорода
2006 | Հոդված/Article
Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» АЭЭ, N 9(41), 11-16, 2006
Низкотемпературный высокочувствительный тонкопленочный сенсор водорода
2006 | Հոդված/Article
Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» АЭЭ, N 9(41), 11-16, 2006
A. Z. Adamyan, Z. N. Adamyan , V. M. Aroutiounian , A. H. Arakelyan, A. S. Stepanyan
Metal-oxide hydrogen sensor for fuel-cell applications
2006 | Հոդված/Article
Proceeding of the WHEC 16 / 13-16 June 2006 – Lyon France CD N183, pp. 1/5-5/5
Z. N. Adamyan , A. Z. Adamyan, V. M. Aroutiounian , A. H. Arakelyan
Low-temperature highly sensitive thin-film hydrogen sensor
2006 | Հոդված/Article
Proc. of the XX Eurosensors, Göteborg, Sweden, 17-20 September 2006, T2A-P10, pp. 98-99
Z.N. Adamian , B. O. Semerjyan , Kh.S. Martirosyan
Aging of porous silicon based photoelectric structures
2006 | Հոդված/Article
Hydrogen energy.- Russia, 2006, т.6, вып.12. стр. 33, p. 4
A. S. Stepanyan, V. M. Aroutiounian , A. Z. Adamyan, Z. N. Adamyan
On design of low power electronic nose control system
2005 | Հոդված/Article
Proc. of Engineering Academy of Armenia v. 2, N1, pp. 141-145, 2005
Емкостный метод определения параметров пористого кремния
2005 | Հոդված/Article
Известия НАН РА, Физика, 40, 4, с. 270-277, 2005
A. Z. Adamyan, A. P. Hakhoyan, Z. N. Adamyan , V. M. Aroutiounian
MgF2/Porous Silicon Double-Layer Antireflection Coating For Silicon Solar Cells
2005 | Հոդված/Article
Proc. of the Fifth Int. Conf. Semiconductor Micro- and Nanoelectronics, Agveran, September 16-18, 2005, Armenia, pp. 223-226, 2005
Stability of the photoluminescence decay kinetics and performance of porous silicon based photoelectric structures
2005 | Հոդված/Article
Proc. of the Second Renewable Energy Conf. “Energy for Future”, Yerevan, June 27-28, 2005, pp. 122-124, 2005
Stability of the photoluminescence decay kinetics and performance of porous silicon based photoelectric structures
2005 | Հոդված/Article
Int. Sc. J. for Alternative Energy and Ecology ISJAEE, N12(32), 76-79, 2005
А. С. Степанян, В. М. Арутюнян , З. Н. Адамян , А. З. Адамян, В. Г. Бархударян
Компенсационный датчик влажности на кварцевом резонаторе
2004 | Հոդված/Article
Известия НАН РА, Тех. Науки, 58, 3, с. 519-523, 2004
Стенд для измерений динамики абсолютного значения работы выхода полупроводников
2003 | Հոդված/Article
Материалы четвертой национальной конференции. Цахкадзор, 2003. (184-187)
Smoke sensor with overcoming of humidity cross sensitivity
2003 | Հոդված/Article
Sensors and Actuators B 93 (2003) pp. 416-421
Preparation of SnO2 films with thermally stable nanoparticles
2003 | Հոդված/Article
Symp. on "Sensor Science-13S 2003", Paris June 16-20, pp. 115-116, 2003
Z. N. Adamyan , V. M. Aroutiounian , A. P. Hakhoyan, A. Z. Adamyan, R. S. Barseghyan
Organic Vapors Sensors Based on Diode Structures with Porous Silicon Layer
2003 | Հոդված/Article
Proc. of the Eurosensors XVII, The 17-th European Conference of Solid-state Transducers, September 21-24, 2003, Guimaraes, Portugal, Guimaraes, Portugal, 400-401, 2003
Preparation of SnO2 films with thermally stable nanoparticles
2003 | Հոդված/Article
Sensors, 3, 438-442, 2003
Время-разрешенные спектры фотолюминесценции пористого кремния
2003 | Հոդված/Article
Материалы IV Национальной конференции "Полупроводниковая микроэлектроника", Цахкадзор, май 29-31, с. 125-128, 2003
Исследование возможности подавления влияния влажности при адсорбции дыма на поверхности полупроводника
2001 | Հոդված/Article
Известия НАН РА, Физика, 36, 1, 32-43, 2001
Адсорбционный детектор дыма на основе тонкопленочного сенсора из металлооксидного полупроводника
2001 | Հոդված/Article
Известия НАН РА, Физика, 36, 2, 88-93, 2001
Исследования полупроводниковых газовых сенсоров
2001 | Հոդված/Article
Сборник статей, посвященный 25-летию радиофизического факультета ЕГУ, Ереван, ЕГУ, 63-67, 2001
В. М. Арутюнян , А. П. Ахоян, З. Н. Адамян , Р. С. Барсегян
Лазерная имплантация и диффузия магния в кремний
2001 | Հոդված/Article
Журнал технической физики, 71, 2, 67-70, 2001
А. П. Ахоян, З. Н. Адамян , Р. С. Барсегян
Пленочные сенсоры паров э‎танола, полученные методом пульверизации с пиролизом
2001 | Հոդված/Article
Материалы 3-ей Национальной конференции “Полупроводниковая ‎электроника”, Севан, Армения, 10-12 сентября, 130-134, 2001
Ю. А. Абрамян, З. Н. Адамян , В. М. Арут‏юнян , Ф. В. Гаспарян , С. Г. Мартиросян, К. Н. Кочарян
Малошумящий высокочувствительный радиометр
2001 | Հոդված/Article
Изв. НАН РА и ГИУА, серия Технические науки, 54, 1, 141-147, 2001
V. M. Aroutiounian , Z. N. Adamyan , A. P. Hakhoyan, R. S. Barseghian, K. Touryan
Solar cells with porous silicon as antireflection layer
2001 | Հոդված/Article
Proc. SPIE on Solar and Switching Materials, San-Diego, USA, 1-2 August 2001, 4458, p. 1-9, 2001
A. P. Hakhoyan, V. M. Aroutiounian , Z. N. Adamyan , R. S. Barseghian, T. P. Dolukhanian
Room temperature ethanol sensor based on SnO2 films
2001 | Հոդված/Article
Proc. Int. Symp. on Environmental and Industrial Sensing, Boston, USA, 4576-39, pp. 227-233, 2001
З. О. Мхитарян, З. Н. Адамян
Низкочастотные шумы структур со слоем пористого кремния
2001 | Հոդված/Article
Материалы 3-ей Национальной конференции “Полупроводниковая ‎электроника”, Севан, Армения, 10-12 сентября, 246-249, 2001
Method and stand for investigation for parameters of porous semiconductors
1999 | Հոդված/Article
Proc. of the second National Conf, Dilijan, Armenia, 21-24 May, p.237-41,1999
The ponderomotor method of dielectrics investigation
1997 | Հոդված/Article
Proc. of the first Nationa Conf. Semiconductor microelectronics, Dilijan, Armenia, 22-23 May, p.65-67, 1997
О возможности использованная инжекционных фотодиодов для регистрации импульсного излучеия наносек-ундного диапозона
1997 | Հոդված/Article
Материалы I национальной конференции. Дилиджан. – 1997, c. 4
50 MeV Electron Bunch Irradiation Stability of Silicon IR Sensing Structures
1995 | Թեզիս/Thesis
1sl International Conference on Application of Critical technologies for the Needs of Society. - 1995. -Yerevan, Armenia, p. 1
Optical Double Beam Autobalance Gas Sensor's Photoelectric System Stability
1994 | Հոդված/Article
Proceedings of the 5th International Meeting on Chemical Sensors. - 1994. - Rome, Italy, p. 4
Optical Gas Sensor with Photoelectric Receiver in Feedback Circuit
1993 | Հոդված/Article
Proceedings of East Asia Conference on Chemical Sensors (EACCS'93). -1993. - Fukuoka, Japan, p. 6
Photosensitive structures Based on Silicon Having Deep Centers, which Have Been Irradiated with Streams of Fast Electrons
1992 | Թեզիս/Thesis
Proceedings of the IV International Meeting on Sensors (Eurosensors VI). -1992.-San-Sebastian, Spain, p. 1
Photosensitive structures based on silicon having deep centers, which have been irradiated with streams of fast electrons
1990 | Հոդված/Article
Soviet Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences) (Izvestija Akademii Nauk Armyanskoi SSR, Fizika). 1990. v.25, issue 1. Allerton Press Inc, p. 6
Фотоприемник из компенсированного кремния
1990 | Հոդված/Article
Каталог вузовских завершенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, подлежащих внедрению. Мин высш. и средн. спец. образования. Арм. ССР. – 1990, c. 1
Silicon Photodetectors
1989 | Գիրք/Book
PH Yerevan State University, 1989, 362 pages, (In Russian)
Фоточувствительные структуры на основе кремния с глубокими центрами, облученные потоками быстрых электронов
1988 | Հոդված/Article
Микроэлектроника и промышленная электроника. Межвузовский тематический сборник научных трудов. Изд. ЕрПИ, Ереван. – 1988, c. 4
M. H. Azaryan , V. M. Harytynyan , Z. N. Adamyan , R. S. Barseghyan, F. V. Gasparyan , B. O. Semergian, Z. H. Mchitaryan, S.V.Melkonyan
Fenomena in Silicon Photodiodes Doped with Zn and S
1986 | Հոդված/Article
Infrared Pysics,1986, 26,5,p.267-272
Исследование планарных магниточувсвительных структур с помощью топограмм электрического поля
1986 | Հոդված/Article
Электронная техника, сер.2, Полупроводниковые приборы, вып.3(182), 1986.с.36-41
Photodetectors: Past, Present, Future
1986 | Գիրք/Book
PH “Hayastan”, Yerevan, 1986, 231 pages, (In Armenian)
Phenomena in Silicon Photodiodes Doped with Zn and S
1986 | Հոդված/Article
Proceedings of the III International Conference on Infrared Physics (CIRP3). Infrared Physics. - 1986. - Vol.26, N5, p. 6
Метод регистрации производной сигнала с сканирующего зонда
1985 | Հոդված/Article
ПТЭ,1985,13 с.174-176
Эксперименталъные наблюдения трансформации области с модулированной проводимостъю в планарных магнитодиодах в магнитном поле
1985 | Հոդված/Article
4 Всесоюзный симпозиум «Полупроводниковые магнитоуправляемые элементы и их применение». Абовян,1985г
Установка для исследований магниточувстви-телъных структур в магнитном поле
1985 | Հոդված/Article
4 Всесоюзный симпозиум «Полупроводниковые магнитоуправляемые элементы и их применение». Абовян,1985г. Май
Флуктуационные явления в диодах из компенсированного кремния
1983 | Հոդված/Article
Тез.докл.3 Всесоюзной конф. «Флуктуационные явления в физических системах», Вилънюс,1983,с.194-196
М. Г. Азарян , З. Н. Адамян , В. М. Арутюнян , С. Г. Мартиросян, В. О. Акунян
Емкостной зонд напряженности электрического поля
1983 | Հոդված/Article
Тез.докл. Республик.конф. ученых по физике. Бюракан,1983.
Метод измерения распределения напряженности электрического поля
1983 | Հոդված/Article
Тез.докл. Республик.конф. ученых по физике. Бюракан,1983
Исследование симметричных планарных структур из кремния, компенсированного цинком
1983 | Հոդված/Article
ФТП, 1983, Т.17, в.2, с.193-197
Импулъсное устройство для регистрации распределения напряженности электрического поля
1983 | Հոդված/Article
В материале А.с.(СССР), 1129562А, с.5.08.83 г.
Фотоприемники на основе симметричных структур кремния компенсированного цинком
1979 | Հոդված/Article
Тез.докл. Республик. конф. «Фотоэлектрические явления в полупроводниках». Ужгород, 1979, с.9-10