Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Romance-Germanic Philology
Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետը կազմավորվել է 1991 թ-ին:
>

Բակալավրիատ
Անգլերեն լեզու և գրակ./Ֆրանս. լեզու և գրակ./ Գերմաներեն լեզու և գրակ./ Իսպ. լեզու և գրակ./ Իտալերեն լեզու և գրակ./ Թարգմ. գործ՝ անգ-հայ./գերմ-հայ./ֆրանս-հայ./իսպ-հայ./ Լեզվբ. և միջմշ. հաղորդակցություն` անգ. լեզու 

Մագիստրատուրա

Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն / Անգլերեն լեզու և գրականություն / Գերմաներեն լեզու և գրականություն / Իսպաներեն լեզու և գրականություն / Իտալերեն լեզու և գրականություն / Արտասահմանյան գրականություն / Թարգմանչական գործ`անգլերեն (ֆրանսերեն) / Լեզվաբ. և միջմշ. հաղորդակցություն (անգլերեն)

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Մարգինալի կերպարը Ջորջ Մուրի «Քիրիթի հեղեղատը. սիրիական պատմություն» վեպում
2017 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», թիվ 2 (36), 2017, էջ 90-97
|
В. В. Маяковский в страницах литературного наследия Рачья Тамразяна (Վ. Վ. Մայակովսկին Հրաչյա Թամրազյանի գրական ժառանգության էջերում)
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2017 № 1 (7), էջ 53-61
|
Հայերի և հայերենի ծագման խնդիրներն ըստ լեզվաբանական և գենետիկական տվյալների
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 3-13
|
Աստվածաշնչյան կանանց կերպարները համաշխարհային գրականության մեջ. Ն. Մեյլեր, Ժ. Սարամագո, Է. Բերջես, Ն. Կազանձակիս
2017 | Հոդված/Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, թիվ 4 (56), 2016, Երևան, էջ 104-116
|
Տեսիլքն ու խորհրդանիշն իբրև կերպարաստեղծման միջոց
2016 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», թիվ 4 (34), 2016, էջ 41-46
|