Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>

Բակալավրիատ

Սոցիոլոգիա

Սոցիալական աշխատանք

Մագիստրատուրա

Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն

Հասարակայնության հետ կապեր (PR)

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում (HR)

Սոցիալական քաղաքականություն և վարչարարություն

Սոցիալական անվտանգություն և միգրացիոն քաղաքականություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Harutyun Vermishyan , Tatyana Darbinyan
Freelancers’ Spatial and Temporal Practices in Armenia
2021 | Հոդված/Article
Socio-economic research, Volume 7, Issue 1, 2021, pp. 1-16. (in Russian) http://www.socialarea-journal.ru/article/28859/full
|
Ideological and Cultural Practices in The Soviet Housing Space: The Case of Allocation and Obtaining of Apartments in Yerevan
2021 | Հոդված/Article
Studies of Transition States and Societies, 2021 13(2):23-38
Հաղորդակցության Մարտահրավերները Տեղեկատվական Հասարակությունում
2021 | Գիրք/Book
Ուս․ ձեռնարկ։ Հեղինակային հրատ․ ՀՏԴ,ԳՄԴ, 2021թ․, 140 էջ
Բրենդի Կառավարում
2021 | Գիրք/Book
Ուս․ ձեռնարկ։ Հեղինակային հրատ․ ՀՏԴ,ԳՄԴ, 2021թ․, 142 էջ
Արդյունավետության առանցքային ցուցիչները, որպես մոտիվացիոն գործոն
2021 | Հոդված/Article
«Այլընտրանք» գիտական ամսագիր, Երևան, 2021, էջ 370-377
Կոնտակտներ
Դեկան` փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր Արթուր Մկրտիչյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-00-68,
(ներքին 10-68),
sociology@ysu.am