Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Անահիտ Հակոբյան
Կեղծ լուրերը և դրանց տարածումը սոցիալական ցանցերում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 45-60
|
Երեխաները սոցիալական կապիտալի ձևավորման գործընթացի օբյե՞կտ, թե՞ սուբյեկտ
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 20-27
|
Մխիթարյան Սամսոն , Մանուկյան Գոհար, Թերզյան Անի, Ասատրյան Երեմիա, Ղուկասյան Արմեն
Կանանց հանցավորության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2018 | Գիրք/Book
«Լուսաբաց» հրատարակչատուն, 2018, 81 էջ
Заславская М.И. , Жамгарян Р.Г
Феномен Социального Отчуждения Студентов В Образовательном Контексте
2018 | Հոդված/Article
Маркс И Марксизм В Контексте Современности. Международная Научная Конференция, Посвящённая 200-Летию Со Дня Рождения К. Маркса (1818–1883), 2018, 162-167 էջ
Особенности Гендерных Установок Молодежи В Современной Армении
2018 | Հոդված/Article
III Научно-Практическая Интернет-Конференция «Глобальные Вызовы И Региональное Развитие В Зеркале Социологических Измерений», 2018, 1-5 էջ
Խորհրդային Հայաստանի Գենդերային Գաղափարախոսության Առանձնահատկությունները և Դրա Ազդեցությունը Ժամանակակից Հհ Հասարակության Գենդերային Դիրքորոշումների Վրա
2018 | Թեզիս/Thesis
Խորհրդահայ Մշակույթի Կոնցեպտը, 2018, 15-16 էջ
Особенности Концептуализации Гражданского Общества В Постсоветской Армении
2018 | Հոդված/Article
Сотис - Социальные Технологии, Исследования, 2018, 5(91), 79-83
Երեխաները Սոցիալական Կապիտալի Ձեվավորման Գործընթացի Օբյե՞Կտ, Թե՞ Սուբյեկտ
2018 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2018, 3 (27), 20-27 էջ
К Вопросу О Необходимости Преобразования Системы Школьного Образования В Армении
2018 | Հոդված/Article
Сотис - Социальные Технологии, Исследования, 2018, 5, 23-27
Социальная Аномия И Девальвация Ценностей В Системе Образования Армении
2018 | Հոդված/Article
Сотис - Социальные Технологии, Исследования, 2018, 5, 29-34 էջ