Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
"Бархатный" Брендинг Армянской Революции
2018 | Հոդված/Article
Сотис - Социальные Технологии, Исследования, 2018, 5 (91), 67-71
Հայաստանյան «Թավշյա» Հեղափոխության Միֆերը
2018 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն: 2018, 3 (27), 74-83 էջ
Նվարդ Մելքոնյան , Աննա Կարապետյան
Վիզուալ Հաղորդակցությունը Որպես Ինֆորմացիոն Հասարակության Բնութագրիչ
2018 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2018, 3 (27), 13-19 էջ
Հայաստանյան «Թավշյա» Հեղափոխության Բրենդինգի Առանձնահատկությունները
2018 | Հոդված/Article
21-Րդ Դար, 2018, 4 (80), 97-113 էջ
«Mы» И «Они»: Образ Европы И Европейцев В Восприятии Ереванской Молодежи
2018 | Հոդված/Article
Caucasian Science Bridge, 2018, 1(1), 78-92 էջ
“Бархатная Революция” В Армении: Потенциал, Достижения И Риски Политико-Протестной Активности
2018 | Հոդված/Article
Полис. Политические Исследования (Polis-Politicheskiye Issledovaniya), 2018, 6, 80-98 էջ
Հայ սոցիոլոգիական մտքի անթոլոգիա
2018 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 664 էջ
Հհ Բնակչության Սոցիալական Պաշտպանության Համակարգում Տիմ-Ների Դերակատարման Սոցիոլոգիական Մոդելի Ընդհանուր Նկարագրություն
2018 | Հոդված/Article
Հայ Սոցիոլոգիական Մտքի Անթոլոգիա, 2018, 490-492 էջ
А. Р. Саакян , И. О. Куваева, А. В. Лямзин
Преодоление Стресса Молодежью: Кросскультурные Особенности
2018 | Հոդված/Article
Известия Уральского Федерального Университета. Серия 1. Проблемы Образования, Науки И Культуры, 2018, Т.24, N 2(174), 82-89 էջ
«Բնակչության Սոցիալական Պաշտպանություն» Հասկացության Մեկնաբանության Շուրջ
2018 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2018, 3 (27), 3-12 էջ