Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
O Некоторых Проблемах Реформирования Системы Высшего Образования Армении В Контексте Современных Интеграционных Процессов
2018 | Հոդված/Article
Сотис - Социальные Технологии, Исследования, 2018, N 5 (91), 15-23 էջ
Արդիականության միգրացիոն գործընթացների համատեքստում էթնիկ ինքնության փոխակերպման որոշ առանձնահատկությունների մասին
2018 | Հոդված/Article
Հայ սոցիոլոգիական մտքի անթոլոգիա, 2018, 383-385 էջ
Սոցիոլոգիական գիտելիքում սոցիալական համատեքստի գնահատման հիմնախնդիրը․ վերլուծություն և լուծման եղանակներ
2018 | Հոդված/Article
Հայ սոցիոլոգիական մտքի անթոլոգիա, 2018, 377-383 էջ
Արտակ Խաչատրյան , Նասրին Մոլայի
Ամուսնության կայունության պահպանման նպատակով սոցիալական աշխատողի միջամտությունն ընդունելու պատրաստակամությունը (Իրանի Խուզիստան նահանգի քաղաքային բնակչության օրինակով)
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 18-28
|
Оценка знаний в системе образования: функциональный анализ (Գիտելիքի գնահատումը կրթության համակարգում. գործառութային վերլուծություն)
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 29-37
|
Սոցիալական պաշտպանության համակարգի ուսումնասիրության սոցիոլոգիական մոտեցումները
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 38-47
|
Արուսյակ Աբգարյան
Փախստականների հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 49-55
|
Սոցիալական աշխատանքը և ազատազրկում - ուղղում կոնֆլիկտը
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 3-13
|
Փախստականների ինտեգրման հիմնախնդիրները եվրոպական քաղաքացիական հասարակության դիսկուրսում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 47-53
|
О методологических аспектах исследования гражданских инициатив в современной Армении
2018 | Թեզիս/Thesis
Тенденции и инновации современной науки Материалы XXII Международной научно-практической конференции 25 апреля 2018 г. Краснодар. 2018, стр. 22
|