Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Արեմ Արթուրի Մկրտչյան

Դոցենտ | Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն
2008 - 2012 թթ. Երևանի պետական համալսան, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի սոցիոլոգիա բաժին, բակալավրի աստիճան
2012 - 2014 թթ. Երևանի պետական համալսան, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի հասարակայնության հետ կապեր մասնագիտությամբ մագիստրոսի աստիճան
2014 թ-ից Երևանի պետական համալսան, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ասպիրանտ, միջին մակարդակի տեսություններ մասնագիտացմամբ

Աշխատանքային փորձ
2015 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի լաբորատորիայի ավագ լաբորանտ
2011 - 2014 թթ. ԵՊՀ Սոցիալոգիայի ֆակուլտետի միգրացիայի հետազոտությունների կենտրոնի լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Էլեկտրոնային մարքեթինգ և գովազդային հաղորդակցություններ (մագիստրատուրա)
Սոցիալական գովազդ (բակալավրիատ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը Միգրացիայի ուսումնասիրություններ
Գյուղական համայնքների սոցիոլոգիա, Տեղեկատվական անվտանգություն, էլեկտրոնացին հաղորդակցություններ, PR և մարքեթինգային պլանավորում

Լեզուներ
Ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (ազատ), գերմաներեն (միջին)

Տեղեկատվական ոլորտի մարտահրավերները հայաստանյան քաղաքացիական ինքնության ձևավորման գործընթացում
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա», 2021 № 1 (33), էջ 49-60
|
ՀՀ գյուղական համայնքների հիմնախնդիրները միգրացիայի համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 71-78
|
А. Е. Мкртичян , С. Рот, Н. А. Трофимов
Где же капитализм? Анализ русской языковой среды в xix и xx вв. С помощью больших данных
2018 | Հոդված/Article
Южно-российский журнал социальных наук. 2018, Т. 19, № 2, стр. 6-26
|
Социальные проблемы трансформации сельских регионов Армении
2017 | Հոդված/Article
Современная социокультурная среда города и региона. 2017, стр. 125-132
|
«Էլեկտրոնային մարքեթինգային հաղորդակցություններ» առարկայի դասավանդման մեթոդական խնդիրներ
2017 | Հոդված/Article
Մեծահասակների կրթությունը և ուսումնառությունը Հայաստանում: 2017թ․, էջ 80-91
|
Современные этнополитические конфликты в контексте миросистемной коммуникации (на примере карабахского конфликта)
2017 | Հոդված/Article
Актуальные вопросы массовой информации и политических коммуникаций. 2017, стр. 173-182
Հայկական միգրացիոն ցանցերի ձևավորման և գործառնման որոշ հարցեր
2015 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2015թ․, 56 էջ
Some Aspects of Functioning of the Armenian Migratory Networks (On the Study of Local Communities in Armenian Regions)
2015 | Հոդված/Article
Armenians around the World: Migration and Transnationality. 2015, 20, p. 49-63
Միգրացիոն գործընթացների ազդեցությունը հայաստանյան ներհամայնքային խնդիրների վրա
2015 | Հոդված/Article
«Նորավանք» 21- ՐԴ ԴԱՐ, 3 (61) Երևան, 2015, էջ 96-142
Societies and States in Transformation: Armenians around the world: Migration and Transnationality , Some Aspects of Functioning of the Armenian Migratory Networks
2015 | Հոդված/Article
Peter Lang, Bern, 2015, pp. 49-65