Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Արթուր Վլադիմիրի Աթանեսյան

Ամբիոնի վարիչ | Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն
1993 - 1998 թթ. Երևանի պետական համալսան, Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի փիլիսոփայության բաժին
1998 - 2001 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ, ասպիրանտուրա «Քաղաքագիտություն» մասնագիտությամբ
2007 թ-ին ԱՄՆ Հյուսիսային Կարոլինայի Համալսարանի Ուոլքերի անվան Միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտ, ԱՄՆ Կառավարության Ֆուլբրայթ ծրագիր
2008 թ-ին հունիս-դեկտեմբեր` ԱՄՆ, Միջազգային իրավունքի և դիվանագիտության Ֆլեթչեռի դպրոց, Թավթս համալսարան: Վերապատրաստման ծրագիր

Գիտական աստիճան
Քաղաքական գիտությունների թեկնածու` 29.06.2001 թ., թեմա` «Հիմնավորումը քաղաքական որոշումներում», ՀՀ ԲՈՀ-ի 013 մասնագիտական խորհուրդ
Քաղաքական գիտությունների դոկտոր, 11.10.2010 թ., թեմա` «Կոնֆլիկտային հաղորդակցությունները և տեղեկատվական անվտանգության հիմնախնդիրները», ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվ. Ազգային Ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի 056 մասնագիտական խորհուրդ

Մասնագիտական գործունեություն
2008 թ-ից այժմ` ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
2005 - 2008 թթ. ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի սոցիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ
2005 - 2008 թթ. ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2005 թ-ից այժմ` ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի քաղաքագիտության բաժնի հրավիրյալ դասախոս
2003 - 2005 թթ. ՀՀ Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման ծրագրի դասախոս
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի սոցիոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Հաղորդակցությունները և կոնֆլիկտը (մագիստրատուրա)
Հաղորդակցությունների սոցիոլոգիա (բակալավրիատ)
Գլոբալ և տարածաշրջանային անվտանգություն (մագիստրատուրա)
Սոցիոլոգիայի դասավանդման մեթոդաբանություն (մագիստրատուրա)
Քաղաքական գործընթացներ, քաղաքական որոշումների ընդունման տեխնոլոգիաներ (բակալավրիատ)
ԶԼՄ-ների սոցիոլոգիա (բակալավրիատ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անվտանգային հետազոտություններ
Հաղորդակցությունների տեսություններ
ԶԼՄ սոցիոլոգիա

Լեզուներ
Ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (ազատ), գերմաներեն (միջին)

Մասնագիտական անդամակցություն
 • Հայոց Փիլիսոփայական ակադեմիայի անդամ
 • Քաղաքական գիտության հայաստանյան ասոցիացիայի հիմնադիր անդամ
 • «Պատմական և սոցիալ-մանկավարժական միտքը» գիտական ամսագրի (ՌԴ ԲՈՀ) խմբագրական խորհրդի անդամ
 • «Ռուսական սոցիոլոգիական ամսագրի» (Российский социологический журнал, ՌԴ) խմբագրական խորհրդի անդամ
 • «Ռազմական ժողովածու» գիտական ամսագրի («Военный сборник», ՌԴ) խմբագրական խորհրդի անդամ
 • «Ժամանակակից եվրասիական հետազոտություններ» գիտական ամսագրի («Современные евразийские исследования», ՌԴ) խմբագրական խորհրդի անդամ

  Պարգևներ
  Դավիթ Անհաղթի անվան մեդալ
  Դրաստամատ Կանայանի անվան մեդալ, ՀՀ Պաշտպանության նախարարություն

  atanesyan@ysu.am

 • Состояние И Перспективы Армяно-Российских Взаимоотношений: Постпротестное Восприятие В Армянском Обществе
  2020 | Հոդված/Article
  Гуманитарий Юга России, 2020, Том 9 (42), N2, 64-83 էջ
  Влияние Социальных Сетей На Протестное Поведение (На Примере Армении)
  2019 | Հոդված/Article
  Социологические Исследования, 2019, 3, 73-84 էջ
  А. В. Атанесян , И. В. Самаркина
  Европа Как Значимый Другой В Формировании Национальногосударственной Идентичности Российской И Армянской Молодежи
  2019 | Հոդված/Article
  Южно-Российский Журнал Социальных Наук, 2018, Т. 19., № 4., 109-129
  «Mы» И «Они»: Образ Европы И Европейцев В Восприятии Ереванской Молодежи
  2018 | Հոդված/Article
  Caucasian Science Bridge, 2018, 1(1), 78-92 էջ
  “Бархатная Революция” В Армении: Потенциал, Достижения И Риски Политико-Протестной Активности
  2018 | Հոդված/Article
  Полис. Политические Исследования (Polis-Politicheskiye Issledovaniya), 2018, 6, 80-98 էջ
  А. В. Атанесян , Г. С. Котанджян
  К вопросу о ценностно-идеологических ориентирах политического и экономического стимулирования государств и мотивации обществ к взаимодействию в рамках ЕАЭС
  2018 | Հոդված/Article
  Աշխատանքային տետրեր, 2018, 1 (45), էջ 61-98
  |
  Արթուր Աթանեսյան , Նվարդ Մելքոնյան, Գագիկ Հարությունյան, Սերգեյ Գրինյաև, Գեորգի Պոչեպցով, Դավիդ Սարկիսյան, Դիանա Գալստյան, Մարիամ Խալաթյան, Սամվել Մարտիրոսյան, Ջորջ Կոստոպուլոս, Հրաչյա Արզումանյան
  Տեղեկատվական անվտանգություն
  2017 | Գիրք/Book
  Ուս. ձեռնարկ: «Նորավանք» ԳԿՀ, 2017թ․, 320 էջ
  А. В. Атанесян , И. В. Самаркина
  Армения и Россия: оптика восприятия значимого другого (вместо заключения)
  2017 | Հոդված/Article
  Восприятие европы в молодежной среде в контексте современных геополитических трансформаций (на материалах Краснодара и Еревана). 2017, стр. 206-209
  |
  А. В. Атанесян , Н. А. Мелконян , Л. А. Искандарян, А. Н. Хачикян
  «Европа» как «Значимый другой»: Европа и европейцы в восприятиях ереванской молодежи
  2017 | Հոդված/Article
  Восприятие европы в молодежной среде в контексте современных геополитических трансформаций (на материалах Краснодара и Еревана). 2017, стр. 109-131
  |
  Некоторые политико-экономические детерминанты образа Европы в армянском обществе
  2017 | Հոդված/Article
  Восприятие европы в молодежной среде в контексте современных геополитических трансформаций (на материалах Краснодара и Еревана). 2017, стр. 94-109
  |
  Атанесян А. В. , Тер-Арутюнян А. С.
  Современные критические теории СМИ
  2017 | Հոդված/Article
  Актуальные вопросы массовой информации и политических коммуникаций. 2017, стр. 35-87
  |
  Արթուր Աթանեսյան , Նվարդ Մելքոնյան , Լիլիթ Իսկանդարյան, Արմեն Խաչիկյան
  Երևանաբնակ երիտասարդության ընկալումները Եվրոպայի և եվրոպացիների մասին
  2017 | Հոդված/Article
  21-րդ դար, 2017, 6 (76), էջ 99-117
  |
  Некоторые политико-экономические факторы восприятия Европы в армянском обществе
  2016 | Հոդված/Article
  Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, 2016, 3, 151-158 էջ
  Советский опыт негативной коннотации экономического интереса в идеологии и массовой психологии в современных постсоветских обществах
  2016 | Հոդված/Article
  Проблемы национальной безопасности России: уроки истории и вызовы современности. 29 Адлерские чтения. 2016, стр. 13-16
  |
  Կինը և բանակը. հիմնախնդիրներ, մարտահրավերներ և հնարավորություններ
  2016 | Գիրք/Book
  Մենագրություն: Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 140 էջ, Հայաստան, Երևան
  Քոթանջյան Հ. Ս., Աթանեսյան Ա. Վ.
  Տեղեկատվական անվտանգության հիմնախնդիրների և գերակայությունների վերլուծությունը ՀՀ ազգային անվտանգության համատեքստում:
  2016 | Հոդված/Article
  Հայկական Բանակ: 2016թ․, 1 (87), 9-20 էջ, Հայաստան
  |
  Հայաստանում բանակի և զինծառայողների հեղինակության ապահովման հիմնախնդիրնները ազգ-բանակ հայեցակարգային մոդելի մշակման համատեքստում
  2016 | Հոդված/Article
  Հայկական Բանակ: 2016թ․, 4, 121-135 էջ, Հայաստան
  |
  Культура памяти и некоторые модели памяти о Геноциде армян в современном армянском обществе
  2016 | Հոդված/Article
  Историческая и социально-образовательная мысль. 2016, Том 8, 4/1, стр. 46-54
  |
  Հայկական միգրացիոն ցանցերի ձևավորման և գործառնման որոշ հարցեր
  2015 | Գիրք/Book
  ԵՊՀ հրատ.: 2015թ․, 56 էջ
  Some Aspects of Functioning of the Armenian Migratory Networks (On the Study of Local Communities in Armenian Regions)
  2015 | Հոդված/Article
  Armenians around the World: Migration and Transnationality. 2015, 20, p. 49-63
  Playing Democracy: Some Peculiarities of Political Mentality and Behavior in the Post-Soviet Countries
  2015 | Հոդված/Article
  After Soviet Empire: Legacies and Pathways. 2015, 1, p. 264-272
  |
  “Некоторые вопросы сотрудничества между Арменией и Россией в восприятиях пользователей социальной сети Facebook в Армении”
  2015 | Հոդված/Article
  Этносоциальные процессы и риски на Юге России: материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 75-летию АГУ, 2015, 19-24 стр.
  |
  24 տարի անց. ՀՀ տեղեկատվական անվտանգության սպառնալիքների ներքին և արտաքին աղբյուրները և գործոնները:
  2015 | Հոդված/Article
  Ցեղասպանությունը հասարակագիտական վերլուծությունների կիզակետում։ Հոդվածների ժողովածու: 2015թ․, 158-173 էջ
  |
  Уроки истории ХХ в.: 100-летие геноцида армян в Османской империи
  2015 | Հոդված/Article
  Известия Уральского Федерального Университета. Серия 3. Общественные Науки, 2015, Том 143, № 3, 144-148 стр.
  |
  Армения и Россия: актуальные проблемы и потенциал сотрудничества (в восприятиях пользователей социальной сети Facebook в Армении).
  2015 | Հոդված/Article
  Современные Евразийские Исследования, 2015, Выпуск 3, 50-65 стр.
  |
  Միգրացիոն գործընթացների ազդեցությունը հայաստանյան ներհամայնքային խնդիրների վրա
  2015 | Հոդված/Article
  «Նորավանք» 21- ՐԴ ԴԱՐ, 3 (61) Երևան, 2015, էջ 96-142
  Societies and States in Transformation: Armenians around the world: Migration and Transnationality , Some Aspects of Functioning of the Armenian Migratory Networks
  2015 | Հոդված/Article
  Peter Lang, Bern, 2015, pp. 49-65
  Համացանցը որպես ԼՂՀ ազգային անվտանգության տեղեկատվական պաշտպանության հարթակ
  2013 | Հոդված/Article
  «21-րդԴար», 2013, N 6 (52), էջ 35-61
  |
  Արթուր Աթանեսյան , Արտակ Շաքարյան, Վարուժան Ավետիքյան, Ալեքսանդր Ավետիսյան , Դավիթ Հարությունյան
  Զինվորական առաջնորդություն: Զինվորական կոլեկտիվի արդյունավետ կառավարման հիմնախնդիրներ
  2012 | Գիրք/Book
  Երևան,Ասողիկ, 2012, 181 էջ
  |
  О социальных причинах и путях преодоления экстремизма и ксенофобии в современном российском обществе
  2012 | Հոդված/Article
  «Технологии формирования толерантного сознания и профилактика проявлений экстремизма в молодежной среде». Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2012, сс. 5-8.
  |
  Проблемы безопасности информационного поля на пространстве ОДКБ
  2011 | Հոդված/Article
  ОДКБ и Южный Кавказ: перспективы мира и безопасности в регионе. Материалы международной конференции. Ереван: 2011, сс. 126-140
  |
  Артур Атанесян , Артем Тер-Арутюнян
  Культура содействия граждан силовым ведомствам и спецслужбам в системе обеспечения национальной безопасности
  2011 | Հոդված/Article
  «Социология и право», Санкт-Петербург, 2011, N 1 (7), сс. 25-34
  |
  Human Security Issues in the Context of the Current Social Movements in the Arab World (Մարդու անվտանգության հիմնահարցերն արաբական աշխարհում արդի սոցիալական շարժումների համատեքստում)
  2011 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 134.5, Երևան 2011թ., էջ 23-32
  |
  Угрозы информационной безопасности РА: трехуровневый анализ
  2010 | Հոդված/Article
  О некоторых проблемах национальной безопасности. Е.: Изд-во Фонда “Нораванк, сс. 183-192, 2010
  Սպառնալիքներ ՀՀ տեղեկատվական անվտանգությանը. Եռամակարդակ վերլուծություն
  2010 | Հոդված/Article
  «21-րդ դար», N 6, էջ 26-33, 2010
  |
  Современная пропаганда: определение, анализ, методы применения
  2009 | Հոդված/Article
  Вестник Балтийской педагогической академии, Выпуск 90. Санкт-Петербург, 2009, сс. 179-189< 2009
  |
  Терроризм как коммуникативное явление
  2009 | Հոդված/Article
  Международный журнал социально-политических исследований "Центральная Азия и Кавказ", Швеция, N 3, сс. 168-180, 2009
  |
  Пропаганда: определение, анализ, методы применения
  2009 | Հոդված/Article
  О некоторых проблемах информационной безопасности. Е., Изд-во “Нораванк”, сс. 207-225, 2009
  Конфликт и терроризм как масс-медийные события: критический анализ
  2009 | Հոդված/Article
  Журнал “21 век”, N 4 (12), Научно-образовательный фонд Нораванк, Ереван, 2009, сс. 108-122< 2009
  |
  Արթուր Աթանեսյան , Գագիկ Հարությունյան, Աննա Ժամակոչյան
  Ադրբեջանի հակահայկական տեղեկատվական համակարգը
  2009 | Գիրք/Book
  Մենագրություն, Ե., «Նորավանք», 2009:
  |
  Артур Атанесян , Виктор Миронов
  Проблемы структурно-функционального анализа современных международных конфликтов и кризисов
  2008 | Հոդված/Article
  Журнал международного права и международных отношений, Минск, N 4, сс. 70-75, 2008
  |
  Ղարաբաղյան հակամարտության մասնակիցների տեղեկատվական պատերազմի ռազմավարությունները
  2008 | Հոդված/Article
  Կանթեղ, N 4 (37), Էջ 174-186, 2008
  Актуальные проблемы современных политических и конфликтных коммуникаций
  2008 | Գիրք/Book
  Монография, Е.: Изд-во Ереванского государственного университета, 305 стр., 2008
  |
  Vahe Sahakyan, Arthur Atanesyan
  Democratization in Armenia: Some Trends of Political Culture and Behaviour
  2006 | Հոդված/Article
  Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization. Heldref Publications, Washington DC, Vol. 14, N. 3, pp.347-354
  |