Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Յուլիանա Գագիկի Մելքումյան

Դոցենտ | Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1982 - 1992 թթ. Ա.Ս. Պուշկինի անվան, #8 միջնակարգ դպրոց
1992 - 1997 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
1995 - 1996 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, սոցիալական աշխատանքի ամառային դպրոց, Tempus-Tacis կրթական ծրագիր
1996 - 1997 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, «Անձնային աճ և էքզիստենցիալ խմբային թերապիա» դասընթաց
1998 թ. (մայիս) «Մանկական նախաձեռնություն» որակական հետազոտությոան մեթոդական դասընթաց: Շահառուների որակական գնահատում (Համաշխարհային բանկ)
1998 թ. (նոյեմբեր) Ամերիկայի ձայն ռադիոալիքի լսարանի հետազոտության մեթոդական դասընթաց: (Ամերիկայի ձայն, ԱՄՆ)
1997 թ. (Հոկտեմբեր-Դեկտեմբեր) Ֆրանկֆուրտ Մայնի (Գերմանիա) Բարձրագույն Մասնագիտական Դպրոց – մասնագիտացում «Սոցիալական աշխատանքի տնտեսագիտություն» առարկայի գծով
1998 (Հոկտեմբեր-Դեկտեմբեր) Ֆրանկֆուրտ Մայնի (Գերմանիա) Բարձրագույն Մասնագիտական Դպրոց – մասնագիտացում «Սոցիալական աշխատանքի տնտեսագիտություն» առարկայի գծով
2001 (ապրիլ) թ. Կանանց առաջնորդության թրենինգ: «Վստահություն» սոցիալական աշխատանքի և սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոն (Քարեն Քիներ)
2001 թ. (հոկտեմբեր) Գենդերային ուսուցման սեմինար-թրենինգ: «Վստահություն» սոցիալական աշխատանքի և սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոն
2002 թ. (հուլիս) Կանանց բանավոր պատմությունների վերաբերյալ սեմինար: ԲՀՀ (Անդրեա Պետո)
2002 թ. (օգոստոս) Գենդերային ամառային դպրոց Երևանում: ԲՀՀ (Իրինա Ժերեբկինա, Իգոր Կոն, Ալմիրա Ուսմանովա)
2007 թ. (մայիս) Ուսուցանողների թրենինգ երեխաների պաշտպանության գծով: ԵՊՀ, ՀՕՖ և «Յուրաքանչյուր երեխա» ՀԿ
2007 թ. (հունիս) Երևանի Պետական Համալսարան, որակավորման բարձրացման դասընթաց
2013 թ. Երևանի Պետական Համալսարան, Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն

Մասնագիտացման բնագավառներ
Սոցիոլիալական հետազոտության քանակական և որակական մեթոդներ
Սոցիալական աշխատանքի տնտեսագիտություն

Մասնագիտական գործունեություն
1998 թ-ից մինչ այժմ Ասիստենտ, ԵՊՀ, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն
2001 թ-ից մինչ այժմ Սոցիոլոգ-հետազոտող, «Վստահություն» սոցիալական աշխատանքի և սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոն
2006 թ. (հոկտեմբեր) Հրավիրված դասախոս, սոցիալական հետազոտության մեթոդների դասընթաց, ԲՀՀ
2003 - 2005 թթ. Սոցիոլոգ-հետազոտող, «Հույսի կամուրջ» ՀԿ
2002 թ. (մարտ) Հրավիրված դասախոս, ընտանեկան բռնության կանխարգելման սեմինար-թրենինգ, «Վստահություն» սոցիալական աշխատանքի և սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոն
2001 թ. (հուլիս) Հրավիրված դասախոս, որակական հետազոտությունների մեթոդներին նվիրված ամառային դպրոց, ԵՊՀ
1997 - 1998 թթ. Դասախոս, Հայաստանի Բաց Համալսարանի
1996 - 1997 թթ. Սոցիոլոգ-հետազոտող, «Լրատու» տեղեկատվական գործակալություն
1995 - 1996 թթ. Սոցիոլոգ-հետազոտող, «Նոյան Տապան» տեղեկատվական գործակալություն

Դասավանդվող առարկաներ
Սոցիոլոգիա-Սոցիոլոգիայի հիմունքներ, Սոցիոլոգիական ինֆորմացիայի
վերլուծության մեթոդաբանություն, Խոսքի և շփման մշակույթ, Սոցիալական հերոնտոլոգիա, Աղքատության սոցիոլոգիա, Միջին մակարդակի տեսություններ, Սոցիալական հետազոտության ժամանակակից մեթոդները, Կառավարման սոցիոլոգիա:
Սոցիալական աշխատանք-Սոցիալական աշխատանքի պատմություն,
Սոցիալական աշխատանքի տնտեսագիտություն, Սոցիալական ծառայություններ, Սոցիալական քաղաքականություն, Սոցիալական ինժեներիա, Հարցազրույցը սոցիալական աշխատանքում, Սոցիալական աշխատանքի սոցիոլոգիական հիմքերը, Սոցիալական պետության զարգացման տեսությունները, Սոցիալական աշխատանքի սուպերվիզիա:

Լեզուներ
Հայերեն(ազատ), ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (լավ), գերմաներեն (լավ)

Յուլիանա Մելքումյան , Լիլիթ Վարդանյան
Ամբոխի կառավարման իրիտացիոն տեխնոլոգիաները (Հայաստանի «թավշյա հեղափոխության» օրինակով)
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 46-62
|
Visualization of Social Strata in Media (Սոցիալական խավերի վիզուալացումը մեդիա տիրույթում)
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա», 2020 № 2 (32), էջ 3-13
|
М.И. Заславская , Л.Г. Титаренко, П.С. Аветисян, Г. Э. Галикян, В.А. Клименко, Е.В. Лебедева, Ю. Г. Мелкумян
Модернизация систем высшего образования Беларуси и Армении в контексте процессов евразийской и европейской интеграции: проблемы и перспективы
2019 | Գիրք/Book
БГУ, 2019, 175 էջ
Անչափահաս Իրավախախտների Սոցիալական Վերականգնման Առանձնահատկությունները
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2019, 1(28), 11-18 էջ
Անչափահաս իրավախախտների սոցիալական վերականգնման առանձնահատկությունները
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 11-18
|
Социальная Аномия И Девальвация Ценностей В Системе Образования Армении
2018 | Հոդված/Article
Сотис - Социальные Технологии, Исследования, 2018, 5, 29-34 էջ
Оценка знаний в системе образования: функциональный анализ (Գիտելիքի գնահատումը կրթության համակարգում. գործառութային վերլուծություն)
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 29-37
|
Ժամանակակից հայաստանյան հասարակության միջին խավի դինամիկան
2018 | Հոդված/Article
Հայաստան 2018. իրողություններ և հեռանկարներ: 2018, էջ 59-60
|
Инклюзивное образование и создание доступной образовательной среды
2018 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2018, 1 (652), էջ 137-152
|
Armenia’s ‘Middle Class’: Stability Characteristics and the Challenge of Erosion
2017 | Հոդված/Article
Caucasus Analytical Digest. 2017, N 95, pp. 2-5
|
Философские проблемы инклюзивного образования
2017 | Թեզիս/Thesis
Первый белорусский философский конгресс “Национальная философия в глобальном мире”. 2017, с. 595
|
Элита: проблема необходимости и возможности циркуляции
2016 | Հոդված/Article
Проблемы безопасности в современных обществах. 2016, стр. 17-31
|
ՀՀ ավագ դպրոցի աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական խնդիրները
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 3-13
|
ՀՀ բուհերում հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների ներառման մեթոդական առաջարկություններ
2015 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2015թ․, 3 (645), 168-180 էջ
|
The Problem of Middle Class Construction in the Modern Armenian Society (Միջին խավի կառուցակցման հիմնախնդիրը արդի հայ հասարակությունում)
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 138.5, Երևան 2012թ., էջ 8-13
|
Գենդերային փոխհարաբերությունների խճանկար. գենդերային սոցիալականացում, գենդերային հանդուրժողականություն, գեներային ինքնություն
2011 | Հոդված/Article
(Սոցիոլոգիական հետազոտությունների տվյալներ), Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2011
Բնակչության բարեկեցության մակարդակի սուբյեկտիվ գնահատականների կառուցման մեխանիզմները
2011 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 1-2 (630), հունվար-օգոստոս, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երեւան, 2011
|
Ինչո՞ւ աղքատները չեն դիմում ընտանեկան նպաստների համակարգին
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, Անտարես, 2010
Социологические подходы к измерению среднего класса (характеристики среднего класса РА на современном этапе)
2010 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2 (627-628), հունվար-ապրիլ, մայիս-օգոստոս, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երեւան, 2010
|
Միջին խավը Հայաստանում (քանակական վերլուծություն և հիմնական բնութագրիչներ)
2010 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 3 (629), սեպտեմբեր-դեկտեմբեր, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երեւան, 2010
|
Ուսանողների մասնագիտական դիրքորոշումների ձեւավորման գործընթացը ԵՊՀ սոցիալական աշխատանքի բակալավրիատում. սոցիոլոգիական հարցման արդյունքների ամփոփում
2009 | Հոդված/Article
Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք, Երեւան, ԵՊՀ հրատ., 2009թ.