Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>

Բակալավրիատ
Աստվածաբանություն
Եկեղեցաբանություն


Մագիստրատուրա
Վարդապետական աստվածաբանություն
Հայ եկեղեցու պատմություն և եկեղեցաբանություն
Կրոնագիտություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Յարութիւն Սելիմեան
Դաստիարակութեան ու կրթութեան հարցերը «Աւետաբեր»-ում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 3 (30), էջ 83-92
|
Հայազգի կարդինալ Գրիգոր-Պետրոս ԺԵ Աղաջանյանի գործունեությունը մինչ հայ կաթողիկե եկեղեցու պատրիարք-կաթողիկոս դառնալը
2019 | Հոդված/Article
Տարածաշրջան և աշխարհ, 2019, հատոր X, № 4, էջ 156-160
|
Նոր Նախիջևանի Մեծ Սալա գյուղի արձանագրությունները
2019 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2019, 1(65), էջ 139-155
|
Մեծ հայրենադարձության ջատագովներն ու «ընդդիմադիրները» Խորհրդային Հայաստանում և Սփյուռքում՝ ի դեմս Հայ Եկեղեցու և որոշ քաղաքական ուժերի
2019 | Հոդված/Article
Տարածաշրջան և աշխարհ, 2019, հատոր X, № 6, էջ 67-76
Ա. Մանուչարեան , Հ. Խաթլամաջեան, Ս. Յարութիւունեան, Արծ. Սահակեան
Նոր Նախիջեիանի հանգստարանի վիմագրերը
2019 | Հոդված/Article
Հանդէս ամսօրեայ: 2019, 1-12, էջ 413-454
|