Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Սաղմոսավանքի միջնադարյան սրբությունները
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2 (17), էջ 20-28
|
Գևորգ Ա. Բյուրականցի կաթողիկոսի ծագման շուրջ
2019 | Հոդված/Article
Պատմություն և քաղաքականություն, 2019, 2(3), էջ 143-152
Լևոն Մեծագործի և Գրիգոր Քարավեժի հարաբերությունների պատմությունից (12-րդ դարի 90-ական թվականներ)
2019 | Հոդված/Article
Պատմություն և քաղաքականություն, 2019, 2(3), էջ 153-168
|
Գրիգոր-Պետրոս ԺԵ Աղաջանյանը որպես հայ կաթողիկե եկեղեցու պատրիարք
2019 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2019, Ա, էջ 46-61
Հայոց տոնածիսական մշակույթը ընտանեկան ավանդույթների համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
Հայ ընտանիքն արդի մատահրավերների համատեքստում միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2019, 13, էջ 104-118
Միհրան Գալստյան, Ռուբեն Օհանջանյան, Թամար Զաքարյան, Գայանե Հակոբյան. Արդի հայ ընտանիքը փոխակերպվող հասարակությունում
2019 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2019, 1(655), էջ 361-366
|
Նորույթ հանգուցյալների հիշատակման օրերի համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու: 2019, Ա, էջ 101-107
|
Մաստարայի Ս. Հովհաննես եկեղեցի
2019 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Հեղինակային հրատ., 2019թ․, 68 էջ
Դիցաբանություն (կրոնագիտական ակնարկներ)
2019 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Հեղինակային հրատ.: 2019թ․, 315 էջ
Schema isagogicum apud Patres Ecclesiae
2019 | Թեզիս/Thesis
XVIII International Conference on Patristic Studies. Oxford Patristics. 2019, p. 31
|