Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Աստվածաբանության ամբիոն
Կրոնագիտության ամբիոն
Հայ եկեղեցու պատմության եւ եկեղեցաբանության ամբիոն