Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Факультет армянской филологии - один из основополагающих факультетов университета.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
Քննադատությունը իբրև գործնական գրականագիտություն
2017 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 290 էջ
, , , , , , , , , , , , , , , ,
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2017 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2017թ․, 288 էջ, Հայաստան
, ,
Հայոց լեզվի պատմություն
2017 | Գիրք
Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 444 էջ, Հայաստան, Երևան
Գրիգոր Շղթայակիր Պատրիարք
2017 | Գիրք
Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց: 2017թ․, 344 էջ, Իսրայել
, ,
Գրաբարի շտեմարան
2017 | Հոդված
Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 72 էջ, Հայաստան, Երևան