Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Факультет армянской филологии - один из основополагающих факультетов университета.
>
Ժանրերը սովետահայ գրականության ձևովորման շրջանում
1974 | Գիրք
Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1974, 78
Մատթեոս Զարիֆյան
1974 | Հոդված
«Գարուն», թիվ 7, 1974
Իլիա Ճավճավաձեն և նախախորհրդային հայ մամուլը (վրացերեն)
1974 | Հոդված
«Մնաթոբի», Թբիլիսի, 1974, N4
Վաժա Փշավելան Թբիլիսիհայ նախախորհրդային մամուլում(վրացերեն)
1974 | Հոդված
«Ցիսկարի», Թբիլիսի, 1974, N3
Վրաց գրականությունը «Մուրճ» ամսագրում
1974 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, 1974, N1
Գ. Ջահուկյան, Հայ բարբառագիտության ներածություն
1974 | Հոդված
ՙԼրաբեր հասարակական գիտությունների»,Երևան,1974, հ. 1, էջ 106-111
Վերածնության ևս մի փորձ
1974 | Հոդված
«Երիտասարդ գիտաշխատող», Երևան,1974, թիվ 19
Խոստումնալից ամառ
1974 | Հոդված
«Սովետական գրականություն», թիվ 8
Երևան 1974
Մահարու «Մրգահասը» Չարենցի գնահատությամբ
1973 | Հոդված
«Չարենցյան ընթերցումներ»
Երևան 1973
Պոլսահայ գրական կյանքը 1918-1922
1973 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 3, 1973