Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Факультет армянской филологии - один из основополагающих факультетов университета.
>
Վահան Թեքեյան. արևմտահայ կյանքի և գրականության մշակը
2018 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, 2018, 1(13), էջ 104-118
Լատինաբանութեան հետքեր Ս. Գրքի որոշ հատուածների ոսկանեան թարգմանութեան մէջ
2018 | Հոդված
Ոսկանեան Աստուածաշնչի հրատարակութեան 350-ամեակը (1666-2016), 2018, էջ 167-173
|
Հայկական ոտանավորի բնույթի հարցերը. Մինչաբեղյանական շրջանի տաղագիտության մեջ
2018 | Հոդված
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2018, 1(61), էջ 38-58
|
Ժամանակի քերականական կարգը գրական արևելահայերենում
2018 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, 2018, 1(13), 195-206 էջ
|
Նոր հրատարակություն՝ նվիրված հայոց պատմությանը և բանահյուսությանը
2018 | Հոդված
Էջմիածին: 2018, Գ, 145-154 էջ
|
Գրաբարի թվականի ուսուցման մի քանի հարցեր
2018 | Հոդված
Մանկավարժական միտք, 2018, 1-2 (68-69), 5-8 էջ
|
Հայ վերապրողներու տեղաբաշխումը եւ կրթական գործի կազմակերպումն ու դպրոցները Սուրիոյ մէջ (1918-1946)
2018 | Հոդված
Սուրիոյ հայերը, 2018, 261-304 էջ
|
, ,
Нерсес Ламбронаци
2018 | Հոդված
Православная Энциклопедия, 2018, том 49, стр. 56-57
|
Нерсес Аштаракеци
2018 | Հոդված
Православная Энциклопедия. 2018, том 49, стр. 55-56
|
Нерсес Великий
2018 | Հոդված
Православная Энциклопедия. 2018, том 49, стр. 50-51
|