Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Отделение международных отношений было основано еще в 1990 г.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
Պետության զարգացման հնարավորությունների և էլիտայի որակի չափման գլոբալ ցուցիչը
2022 | Հոդված
Գիտական Արցախ, № 3(14), Արցախ հրատ., Երևան, 2022, էջեր 68-77
|
Հանրային կառավարման հայեցակարգային հիմքերի էվոլյուցիան
2022 | Հոդված
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, «Լիմուշ» հրատարակչություն, Երևան, 2022 – 2(28), 2022, էջեր 234-241
|
«Վաղը մարտի դաշտում հիշիր ինձ» Խավիեր Մարիաս
2022 | Գիրք
Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն,Անտարես հրատարակչություն, 2022, 428 էջ
|
«Պասկուալ Դուարտեի ընտանիքը» Կամիլո Խոսե Սելա
2022 | Գիրք
Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն,Անտարես հրատարակչություն, 2022, 208 էջ
|
«Երկու մենություն» Գաբրիել Գարսիա Մարկես, Մարիո Վարգաս Լյոսա
2022 | Գիրք
Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն, Անտարես հրատարակչություն, 2022, 208 էջ
|