Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Отделение международных отношений было основано еще в 1990 г.
>
Հայաստանի Հանրապետությեան և Ռուսաստանի Հարավի հակապոլշևիկյան Կառավարության միջև հարաբերությունների հարցի շուրջ (1918 թ. հունիս - 1920 թ. ապրիլ)
2021 | Հոդված
«Հայաստանի Հանրապետութեան 100-ամեակ» Գիտաժողովի նիւթեր (Անթիլիաս 21-23 մարտի, 2018), Լիբանան, 2021, էջեր 2016-238
, ,
Պարենի անվտանգությունը ՀՀ մարզերում. Վերլուծական համառոտագիր, Հայաստանի գործատուների հանրապետական միություն (ՀԳՀՄ)
2021 | Հոդված
Պարենի համաշխարհային ծրագիր, մայիս 2021, 11 էջ
, ,
The Strategy on Main Directions Ensuring the Economic Development of the Agricultural Sector of Armenia for 2020-2030
2021 | Հոդված
Policy Brief, World Food Program, RUEA, June, 2021, pp. 1-10
Կադրերի կառավարման ռազմավարությունը և դրա մշակման խնդիրը ՀՀ հանրային կառավարման համակարգում
2021 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի Համալսարանի» Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն, 2021 No 2, էջեր 58-69:
,
Հայաստանի առաջին հանրապետության և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների հարցի շուրջ
2021 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, N 2 (23), էջեր 65-80:
|
,
Հայաստանի առաջին հանրապետության ներքին և արտաքին քաղաքական դրությունը անկախացման առաջին ամիսներին
2021 | Հոդված
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն, N2, 2021, էջեր 3-12:
|
,
Հայոց Ջարդերը Ֆայեզ-ալ Ղուսեյնի հուշերում
2021 | Հոդված
Արևելագիտության հարցեր XVII, 2021, 7-13 էջ
|
Թեոդոր Լոուիի քաղաքականության տիպերի տեսությունը
2021 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 54-65
|
«Փափուկ ուժի» չինական հայեցակարգի էությունը
2021 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 73-84
|
Համայնքների խոշորացումը ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգում. Դրական և բացասական կողմերի վերլուծություն
2021 | Հոդված
Գիտական Արցախ, №1(8), Արցախ հրատ., Երևան, 2021, էջեր 35-46
|