Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Юридический факультет - один из старейших факультетов Альма-матер с богатыми культурными и научными традициями.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
Հայ-թուրքական բանակցային գործընթացի իրավական ասպեկտները
2022 | Հոդված
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 4-14
|
Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության արդյունքում կայացված դատական ակտերի կատարման ժամկետի հիմնախնդիրը
2022 | Հոդված
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 68-81
|
Կառավարման ձևի զարգացման մեթոդաբանական Առանձնահատկությունները սահմանադրական կայունության համատեքստում
2022 | Հոդված
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 22-36
|
Նորմաստեղծման լեգիտիմության սոցիալական պայմանները
2022 | Հոդված
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 15-21
|
Իրավական կարգավորման համատեքստը որպես իրավական նորմի մեկնաբանման ելակետ (քրեաիրավական նորմերի մեկնաբանման օրինակով)
2022 | Հոդված
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 108-119
|