Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Юридический факультет - один из старейших факультетов Альма-матер с богатыми культурными и научными традициями.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
,
Աշխատողների պահանջների բավարարման երաշխիքները սնանկության վարույթում
2020 | Հոդված
«Դատական իշխանություն» 3-4, 2020, էջ 90-99
|
, ,
«Պարտադիր» հակընդդեմ հայցի ինստիտուտի իրավական բնույթը և գոյաբանական հիմքերը քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Հոդված
«Արդարադատություն» գիտական հանդես 2 (51), Երևան, 2020, էջ 6-17
|
Ապացուցումը և ապացույցները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Գիրք
Երևան, Արդարադատության ակադեմիա, 2020, 341 էջ
|
Դատական ծախսերը քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Գիրք
Գիտագործնական ձեռնարկ, Երևան, Արդարադատության ակադեմիա, 2020, 64 էջ
|
,
ՀՀ նախագահի եւ վարչապետի անձեռնմխելիության ինստիտուտն ու դրա հաղթահարումը խորհրդարանական կառավարման համակարգում. տեսական եւ գործնական հիմնախնդիրներ
2020 | Հոդված
Դատական իշխանություն, թիվ 1-2 (247-248), 2020, էջեր 3-18