Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Формирование факультета философии и психологии началось еще в 1964 г.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
Նեմեսիոս Եմեսացի և Հովհան Որոտնեցի (փիլիսոփայական առնչություններ)
2017 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 3-19
|
, , , ,
Психологическая безопасность в системе человек - транспорт
2017 | Գիրք
Изд. ЕГУ. 2017, 84 стр.
Խմբային խորհրդատվության տեսություն և պրակտիկա
2017 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ: էլեկտրոնային հրատարակություն: 2017թ․, 22 էջ
Գեղագիտություն. դասախոսությունների համառոտագրություններ
2017 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 147 էջ
, , ,
Ինքնակարգավորման դասընթացի գործնական ուղեցույց
2017 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 40 էջ