Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Romance-Germanic Philology
Факультет романо-германской филологии был основан в 1991 г.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
Մարգինալի կերպարը Ջորջ Մուրի «Քիրիթի հեղեղատը. սիրիական պատմություն» վեպում
2017 | Հոդված
«Հայագիտական հանդես», թիվ 2 (36), 2017, էջ 90-97
|
В. В. Маяковский в страницах литературного наследия Рачья Тамразяна (Վ. Վ. Մայակովսկին Հրաչյա Թամրազյանի գրական ժառանգության էջերում)
2017 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2017 № 1 (7), էջ 53-61
|
Հայերի և հայերենի ծագման խնդիրներն ըստ լեզվաբանական և գենետիկական տվյալների
2017 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 3-13
|
Աստվածաշնչյան կանանց կերպարները համաշխարհային գրականության մեջ. Ն. Մեյլեր, Ժ. Սարամագո, Է. Բերջես, Ն. Կազանձակիս
2017 | Հոդված
«Վէմ» համահայկական հանդես, հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, թիվ 4 (56), 2016, Երևան, էջ 104-116
|
Տեսիլքն ու խորհրդանիշն իբրև կերպարաստեղծման միջոց
2016 | Հոդված
«Հայագիտական հանդես», թիվ 4 (34), 2016, էջ 41-46
|