Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1 сентября 1995 г.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
Մամիկոնյանների քաղաքական վերելքը և տոհմաբանական լեգենդը (V-VII դդ.)
2016 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 18-34
|
Ընդհանուր եկեղեցու պատմության վաղագույն շրջանի մի քանի սրբագրումներ
2016 |
Արշալույս քրիստոնեության հայոց: 2016,էջ 2-4 էջ, Հայաստան
Byzantine Policy Concerning the Government of Christendom by Patriarchal Sees: “Tetrarchy” and Pentarchy
2016 |
The 23rd International Congress of Byzantine Studies. 2016, p. 8
|
Դիտարկումներ Ն. Մառի՝ ««Արքաուն». քրիստոնյաների մոնղոլերեն անվանումը հայ քաղկեդոնականների խնդրի առնչությամբ» հոդվածի վերաբերյալ
2016 |
Պատմական Տայք. Պատմություն, Մշակույթ, Դավանանք: 2016, 3-4 էջ, Հայաստան
|
Գավառ քաղաքի պատմության նորահայտ քարեղեն էջը
2016 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 51-58
|