Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1 сентября 1995 г.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
Դաստիարակութեան ու կրթութեան հարցերը «Աւետաբեր»-ում
2019 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 3 (30), էջ 83-92
|
Հայազգի կարդինալ Գրիգոր-Պետրոս ԺԵ Աղաջանյանի գործունեությունը մինչ հայ կաթողիկե եկեղեցու պատրիարք-կաթողիկոս դառնալը
2019 | Հոդված
Տարածաշրջան և աշխարհ, 2019, հատոր X, № 4, էջ 156-160
|
, , ,
Նոր Նախիջևանի Մեծ Սալա գյուղի արձանագրությունները
2019 | Հոդված
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2019, 1(65), էջ 139-155
|
Մեծ հայրենադարձության ջատագովներն ու «ընդդիմադիրները» Խորհրդային Հայաստանում և Սփյուռքում՝ ի դեմս Հայ Եկեղեցու և որոշ քաղաքական ուժերի
2019 | Հոդված
Տարածաշրջան և աշխարհ, 2019, հատոր X, № 6, էջ 67-76
, , ,
Նոր Նախիջեիանի հանգստարանի վիմագրերը
2019 | Հոդված
Հանդէս ամսօրեայ: 2019, 1-12, էջ 413-454
|