Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1 сентября 1995 г.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
Վահագնի պաշտամունքը հայոց մեջ
2018 | Հոդված
Интернаука. 2018, № 23(57), Часть 2, стр. 40-42
|
Սուրբ Գրքի իմաստի «եռամասն» («տրիխոտոմիկ») ընկալման Որոգինէսի տեսութիւնը և դրա արձագանգը հայկական աղբիւրներում
2018 | Հոդված
Հայերէն Սուրբ Գրքի թարգմանութիւնն ու հրատարակութիւնը պատմութեան հոլովոյթում. միջազգային գիտաժողովի նիւթեր: 2018, էջ 104-111
|
Нерсес Мшеци
2018 | Հոդված
Православная Энциклопедия. 2018 XLIX, стр. 57
|
Нерсес III Строитель
2018 | Հոդված
Православная Энциклопедия. 2018, XLIX, стр. 51-53
Կրկին Հաղարծնաձորի թևավոր խաչքարի մասին
2018 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 24-31
|