Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Ե՞րբ կարող ենք ծանոթանալ 2018/2019 ուսումնական տարվա ընդունելության քննություններին։
Կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրված կրթական ծրագրով 2018/2019 ուսումնական տարվա քննությունների ցանկին։
2
Երկրորդ կուրսի ուսանող եմ։ Ուզում եմ իմանալ՝ ե՞րբ են սկսվում դասերը։
ԵՊՀ-ում դասերն առկա ուսուցման համակարգի ուսանողների համար կսկսվեն փետրվարի 5-ից, իսկ հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների համար՝ մարտի 12-ից:
3
Եթե չկարողանամ հաղթահարել լուծարքի առաջին փուլը, ապա ե՞րբ կարող եմ վերահանձնել։
Լուծարքները ընթանալու են 2 փուլով. բակալավրիատի և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգով սովորողների համար 1-ին փուլը կանցկացվի փետրվարի 6-15-ը, 2-րդ փուլը՝ փետրվարի 22-ից մարտի 1-ը, հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողներն իրենց պարտքերը հնարավորություն կունենան մարելու մարտի 7-15-ը (1-ին փուլ) և մարտի 22-30-ը (2-րդ փուլ):
Մարիամ Տերտերյան
09.02.18
Եթե ծնողներիցս մեկը ցմահ 3-րդ կարգի հաշմանդամության կարգ ունի, ինձ որևէ զեղչ հասնու՞մ է։
12.02.18
Հարգելի՛ Մարիամ Տերտերյան,
Ոչ, ձեր ուսման վարձը չի զեղչվում, առավել մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին:
Արսեն Սահակյան
04.02.18
Իրականացրել եմ մարտական հերթապահություն ՄՈԳ-ս բարձր է 10-ից, բայց ունեմ 1 լիկվիդ:Կարո՞ղ եմ օգտվել զեղչից:
12.02.18
Հարգելի՛ Արսեն,
Այո՛, կարող եք օգտվել զեղչից, եթե մինչև լուծարքային շրջանի ավարտը հանձնեք Ձեր լուծարքը:
Մարիաննա
01.02.18
Ո՞ր դեպքում է համարվում, որ ուսանողն ունի ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն:
12.02.18
Հարգելի՛ Մարիաննա,
Համաձայն ՀՀ կրթության և գիտության 2011 թ.-ի նոյեմբերի 17-ի N1242-Ն հրամանի՝ ուսանողն ունի ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն, եթե ստացել է անբավարար գնահատական նույն առարկայից 3 անգամ կամ 3 և ավելի առարկաներից:
Քրիստինե Բադեյան
29.01.18
Կարո՞ղ է ուսման վարձի զեղչից օգտվել միակողմանի ծնողազուրկ և 3-րդ խմբին պատկանող ուսանողը։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
30.01.18
Հարգելի՛ Քրիստինե,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին:
Սուսաննա Սարգայան
27.01.18
Ի՞նչ անել, եթե կորցրել եմ ուսանողական քարտս:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
29.01.18
Հարգելի՛ Սուսաննա,
Ուսանողական տոմսը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է անհապաղ տեղեկացնել գրադարանի աբոնեմենտի բաժնին: Կորցրած տոմսը վերականգնելու կամ վնասված տոմսը փոխարինելու համար ուսանողը դիմում է ներկայացնում ԵՊՀ պրոռեկտորին: Նոր տոմսը տրամադրվում է 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում վճարովի հիմունքներով (5000 ՀՀ դրամ): Ուսանողը տոմսը ստանալու համար ԵՊՀ գրադարան պետք է ներկայացնի ուսանողական տոմսի վերականգնման համար կատարված վճարման կտրոնը և մեկ լուսանկար (3×4սմ):