Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Ինչպե՞ս կարող եմ ծանոթանալ ԵՊՀ 2018-2019 թթ. ուստարվա մագիստրատուրայի անվճար և վճարովի տեղերի քանակը՝ ըստ մասնագիտությունների:
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ մագիստրատուրայի ընդունելության կարգին։
2
Ինչպե՞ս կարող եմ ծանոթանալ ԵՊՀ-ում գործող ուսման վարձի զեղչման համակարգին:
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին:
3
Ե՞րբ կարող ենք ծանոթանալ 2018/2019 ուսումնական տարվա ընդունելության քննություններին։
Կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրված կրթական ծրագրով 2018/2019 ուսումնական տարվա քննությունների ցանկին։
Մարիամ Սիմոնյան
27.11.18
Որքա՞ն միավոր է հարկավոր հավաքել ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ անվճար ընդունվելու համար:
Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչություն
28.11.18
Հարգելի՛ Մարիամ,
Անցումային միավորների շեմը հայտնի է դառնում տվյալ տարվա ընդունելության քննությունների ավարտվելուց հետո: Յուրաքանչյուր տարի շեմը փոփոխվում է: Այս պահին ԵՊՀ պաշտոնական կայքի «Դիմորդ» բաժնում կարող եք ծանոթանալ 2018-2019 ուսումնական տարվա ընդունելության քննությունների արդյունքներին, որտեղ առկա է նաև ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի անվճար միավորների շեմը՝ այստեղ:
Աննա Մանուկյան
26.10.18
Բարև Ձեզ,երբ պատրաստ կլինեն հեռակա ընդունվածների ցուցակները:
Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչություն
29.10.18
Հարգելի՛ Աննա,
2018-2019 ուստարվա ԵՊՀ հեռակա ուսուցմամբ համալսարան ընդունվածների անվանացանկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
Անդրանիկ Ալեքսանյան
27.09.18
Բարև Ձեզ, ես սովորում եմ Երևանի պետական բժշկական համալսարանում, 5-րդ կուրսում: Ցանկանում եմ տեղափոխվել ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների կամ իրավագիտություն ֆակուլտետ: Հնարավոր է արդյո՞ք, եթե այո, ապա ո՞ր կուրս:
Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչություն
27.09.18
Հարգելի՛ Անդրանիկ,

Ուսանողի՝ բուհի ներսում, ինչպես նաև բուհից բուհ տեղափոխությունը, որի ընթացքում կարող է անցում կատարվել մեկ մասնագիտությունից մյուսը կամ փոխվել ուսուցման ձեւը (առկա, հեռակա, հեռավար), իրականացվում է բուհի ռեկտորի հրամանով, ուսանողի անձնական դիմումի համաձայն: Ձեզ ենք ներկայացնում բուհում սովորողների ակադեմիական շարժունության կարգը:
Նունե Երիցյան
26.09.18
Բարև Ձեզ, ինչպե՞ս կարող եմ ծանոթանալ ԵՊՀ-ում գործող ուսման վարձերի զեղչային համակարգին:
Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչություն
27.09.18
Հարգելի՛ Նունե,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին:
Shushanik Hovsepyan
31.08.18
Բարև ձեզ, ես ուզում եմ իմանալ՝ ի՞նչ քննություններ են նախատեսված Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ ընդունվելու համար:
Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչություն
31.08.18
Հարգելի՛ Շուշանիկ,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրված կրթական ծրագրով 2018/2019 ուսումնական տարվա քննությունների ցանկին: