Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Ինչպե՞ս կարող եմ ծանոթանալ ԵՊՀ 2020-2021 թթ. ուստարվա մագիստրատուրայի անվճար և վճարովի տեղերի քանակը՝ ըստ մասնագիտությունների:
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ մագիստրատուրայի ընդունելության կարգին։
2
Ինչպե՞ս կարող եմ ծանոթանալ ԵՊՀ-ում գործող ուսման վարձի զեղչման համակարգին:
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին:
3
Ե՞րբ կարող ենք ծանոթանալ 2020/2021 ուսումնական տարվա ընդունելության քննություններին։
Կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրված կրթական ծրագրով 2019/2020 ուսումնական տարվա քննությունների ցանկին։
Անուշ Սարգսյան
25.12.21
Ողջույն,ինձ հետաքրքում է արդյո՞ք ուսանողը հնարավորություն ունի մնալու լուծարք հունվար ամսվա քննությունները և դրանք հանձնելու փետրվարին:
Հանրային կապերի ծառայություն
27.12.21
Հարգելի՛ Անուշ,
Այո՛, Դուք հնարավորություն ունեք Ձեր քննությունները հանձնելու 2 լուծարքային շրջանում:
Սաֆարյան Վահան
24.11.21
Բարև Ձեզ,
ես կցանկանայի ծանոթանալ Կովկասագիտություն բաժնի մրցույթին, որտե՞ղ նայել:
Հանրային կապերի ծառայություն
25.11.21
Հարգելի՛ Վահան,
Անցեք հետևյալ հղմամբ :
Մելանյա Առաքելյան
24.11.21
Ուզում եմ իմանալ 2020֊2021 ուստարվա Սերվիս բաժնի համար քննության ո՞ր առարկաներն են անհրաժեշտ։
Հանրային կապերի ծառայություն
25.11.21
Հարգելի՛ Մելանյա,
Անցեք հետևյալ հղմամբ :
Ժաննա
23.11.21
Բարև Ձեզ, ուզում եմ իմանալ միջազգային հարաբերություններ անվճար ընդունվելու համար անհրաժեշտ է հավաքել սահմանված միավորները, թե՞ հաշվի են առնվում նաև կամավորություններն ու օլիմպիադաներին մասնակցությունները։
Հանրային կապերի ծառայություն
25.11.21
Հարգելի՛ Ժաննա,
Անցեք հետևյալ հղմամբ :
Նարինե
23.11.21
Բարև Ձեզ կցանկանայի իմանալ, եթե ես երկու առարկա հոգեբանության քննության համար եմ տալու իսկ կենսաբանություն առարկան դպրոցի ատեստատից է լինելու
Այդ դեպքում ես չե՞մ կարողանալու բարձր միավորներ ստանալու դեպքում (անգլերենից ու հայոց լեզվից)անվճար ուսման անցնել
Հանրային կապերի ծառայություն
25.11.21
Հարգելի՛ Նարինե,
Անցեք հետևյալ հղմամբ :