Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Երկրորդ կուրսի ուսանող եմ։ Ուզում եմ իմանալ՝ ե՞րբ են սկսվում դասերը։
ԵՊՀ-ում դասերն առկա ուսուցման համակարգի ուսանողների համար կսկսվեն փետրվարի 5-ից, իսկ հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների համար՝ մարտի 12-ից:
2
Եթե չկարողանամ հաղթահարել լուծարքի առաջին փուլը, ապա ե՞րբ կարող եմ վերահանձնել։
Լուծարքները ընթանալու են 2 փուլով. բակալավրիատի և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգով սովորողների համար 1-ին փուլը կանցկացվի փետրվարի 6-15-ը, 2-րդ փուլը՝ փետրվարի 22-ից մարտի 1-ը, հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողներն իրենց պարտքերը հնարավորություն կունենան մարելու մարտի 7-15-ը (1-ին փուլ) և մարտի 22-30-ը (2-րդ փուլ):
3
Ե՞րբ է ավարտվում քննաշրջանը։
Մայր բուհում առկա ուսուցման համակարգի սովորողների համար քննաշրջանը սկսվել է հունվարի 8-ից և կանցկացվի մինչև հունվարի 27-ը:
Էրիկ
18.01.18
Ինչ՞ քննություններ պետք է հանձնել ԵՊՀ միջազգային հարաբերություններ մասնագիտությամբ ընդունվելու համար
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
18.01.18
Հարգելի՛ Էրիկ,
2017/2018 թթ․ ուս տարվա Միջազգային հարաբերություններ մասնագիտությամբ ընդունելության համար մրցութային կարգով անհրաժեշտ է հանձնել ՀԺՊ (գ), Հլգ (գ), Օտլ (գ) քննությունները։
Պետրոս
17.01.18
Կարո՞ղ եմ միայն Մ (գ) միասնական քննություն հանձնելով ընդունվել Ինֆորմատիկա և կիրառական մատեմատիկա ֆակուլտետը։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
18.01.18
Հարգելի՛ Պետրոս,
2017/2018 թթ․ ուս տարվա Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա մասնագիտությամբ ընդունելության համար մրցութային կարգով անհրաժեշտ է հանձնել Մ (գ), Ֆ (գ)** կամ Անգլ (գ)**, իսկ ոչ մրցութային կարգով՝ Հլգ (գ)* քննությունը։
Դավիթ Հակոբյան
16.01.18
Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ ընդունվելու համար ի՞նչ քննություններ պետք է հանձնեմ։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
17.01.18
Հարգելի՛ Դավիթ,
Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատում գործում է ուսուցում Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա, Մաթեմատիկա: Համակարգչային գիտություններ, Տեղեկատվական անվտանգություն մասնագիտություններով։ 2017/2018 թթ․ ուս տարվա Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա մասնագիտությամբ ընդունելության համար մրցութային կարգով անհրաժեշտ է հանձնել Մ (գ), Ֆ (գ)** կամ Անգլ (գ)**, իսկ ոչ մրցութային կարգով՝ Հլգ (գ)* քննությունը։
Լևոն Պետրոսյան
16.01.18
Երկու ուսանողի պարագայում որքա՞ն է զեղչվում ուսման վճարը։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
17.01.18
Հարգելի՛ Լևոն,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին:
Տիգրան Հարությունյան
15.01.18
2015 թվականին ավարտել եմ ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի իսպաներեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ։ Ուսումնառության ընթացքում մեզ հատկացրել են ԵՊՀ էլ․ փաստի հասցե, որը ուսումն ավարտելուց հետո շրջանավարտները կկարողանային օգտագործել։ Խնդիրն այն է, որ չեմ կարողանում հիշել գաղտնաբառս։ Էլ․ հասցես հետևյալն է. tigran.harutyunyan@ysumail.am։ Կխնդրեմ ասել՝ վերականգնելու համար անհրաժեշտ քայլերը։ Անձամբ չեմ կարող մոտենալ դեկանատ, քանի որ գտնվում եմ Հայաստանից դուրս։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
16.01.18
Հարգելի՛ Տիգրան,
Անհրաժեշտ է կապվել Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման եւ զարգացման վարչություն: Հեռախոս՝ 060-71-01-53: Էլ․ փոստ՝ aarthur@ysu.am։