Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Ինչպե՞ս կարող եմ ծանոթանալ ԵՊՀ 2019-2020 թթ. ուստարվա մագիստրատուրայի անվճար և վճարովի տեղերի քանակը՝ ըստ մասնագիտությունների:
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ մագիստրատուրայի ընդունելության կարգին։
2
Ինչպե՞ս կարող եմ ծանոթանալ ԵՊՀ-ում գործող ուսման վարձի զեղչման համակարգին:
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին:
3
Ե՞րբ կարող ենք ծանոթանալ 2019/2020 ուսումնական տարվա ընդունելության քննություններին։
Կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրված կրթական ծրագրով 2019/2020 ուսումնական տարվա քննությունների ցանկին։
Անի
27.01.20
Բարև Ձեզ,խնդրում եմ պատասխանել։ԵՊՀ կա արդյոք արտոնություններ երկկողմանի ծնողազուրկների համար վարձավճարների մասով հեռակա բաժնում։
Հանրային կապերի ծառայություն
29.01.20
Հարգելի՛ Անի,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին:
Արտակ Հակոբյան
24.01.20
Բարև ձեզ,
Ես կուզենայի իմանալ ԵՊՀ-ի Պատմության ֆակուլտետը ի՞նչ մասնագետներ է պատրաստում, ի՞նչ քննություններ պետք է հանձնեմ ընդունելության համար:
Հանրային կապերի ծառայություն
Հարգելի՛ Արտակ,
Պատմության ֆակուլտետի վարձավճարի չափին և քննություններին ծանոթանալու համար անցեք հետևյալ հղմամբ:
Մարիետա Բադալյան
27.11.19
Բարև Ձեզ,
Ես սովորում եմ ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետում, մագ. 2-րդ կուրսում, ցանկանում եմ տարեկետում վերցնել հղիության համար, բայց արդեն վճարել եմ այս կիսամյակի համար նախատեսված վարձավճարը, կցանկանաի իմանալ ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ տարկետումը ձևակերպելու համար, և արդյոք հետ կստանամ իմ վճարած գումարը:
Հանրային կապերի ծառայություն
27.11.19
Հարգելի՛ Մարիետա,
Զանգահարեք ԵՊՀ ուսուման վարձերի բաժին՝ 060 710 162, Ձեզ կտեղեկացնեն ընթացակարգի մասին:
Hasmik Ayvazyan
25.11.19
Բարև Ձեզ, կներք մի բան հարցնեմ, եթե ես ուզում եմ ընդունվել ԵՊՀ-ի կենսաբանություն ֆակուլտետ, ապա ինչ քննություններ եմ հանձնելու:
Հանրային կապերի ծառայություն
27.11.19
Հարգելի՛ Հասմիկ,

Կենսաբանության ֆակուլտետի վարձավճարի չափին և քննություններին ծանոթանալու համար անցեք հետևյալ հղմամբ:
Վահան Ալեքսանյան
25.11.19
Բարև Ձեզ, ինչպե՞ս կարող եմ առկայից տեղափոխվել հեռակա:
Հանրային կապերի ծառայություն
27.11.19
Հարգելի՛ Վահան,

Ուսանողի՝ բուհի ներսում, ինչպես նաև բուհից բուհ տեղափոխությունը, որի ընթացքում կարող է անցում կատարվել մեկ մասնագիտությունից մյուսը կամ փոխվել ուսուցման ձեւը (առկա, հեռակա, հեռավար), իրականացվում է բուհի ռեկտորի հրամանով, ուսանողի անձնական դիմումի համաձայն: Ձեզ ենք ներկայացնում բուհում սովորողների ակադեմիական շարժունության կարգը: