Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Ուզում էի իմանալ, թե ես՝ որպես ԵՊՀ ուսանող, ի՞նչ իրավունքներ ունեմ:
Դուք կարող եք ծանոթանալ Կրաթական ծրագրերորվ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգի 13.1 կետին՝ ուսանողի իրավունքներին:
2
Այս տարի եմ ընդունվել առաջին կուրս: Ուզում էի իմանալ, թե ինչպե՞ս են անցկացվում քննությունները:
Ձեզ ենք ներկայացնում ԵՊՀ բակալավրիատի ուսանողների գիտելիքների գնահատման կանոնակարգը:
3
Ես առաջին կուրսի ուսանող եմ: Ուզում եմ իմանալ, թե որտե՞ղ պետք է ներկայանամ սեպտեմբերի 1-ին:
Ձեզ ենք ներկայացնում առաջին կուրսեցիների դիմավորման ժամանակացույցն ըստ ֆակուլտետների:
Գայանե Նիկողոսյան
21.09.17
Ուզում եմ իմանալ՝ արդյո՞ք կա տարբերություն անվճար եւ վճարովի համակարգերում սովորող ուսանողների դիպլոմների միջեւ:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
22.09.17
Հարգելի՛ Գայանե,
Ուսանողներին տրամադրվում են կարմիր կամ կապույտ դիպլոմներ: Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության (կարմիր) դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում:
Մարիամ Գրիգորյան
21.09.17
Կուզենայի իմանալ՝ Քիմիայի ֆակուլտետի դեղագիտության հեռակա ուսուցման 2-րդ կուրսի դասերը ե՞րբ են սկսվում, ինչպես նաեւ տարբերության առարկաները, տարբերությունների հանձման կարգը, դասացուցակը:
Քիմիայի ֆակուլտետի դեկանատ
22.09.17
Հարգելի՛ Մարիամ,
Հեռակա ուսուցման դասերը մեկնարկելու են նոյեմբերի 1-ից: Դասացուցակը կայքում կտեղադրվի դասերի մեկնարկից 1 շաբաթ առաջ: Մանրամասն տեղեկությունների համար անհրաժեշտ է մոտենալ ֆակուլտետի դեկանատ:
Անահիտ Հովասափյան
20.09.17
Իրավագրտություն մասնագիտութհամբ ընդունելության համար հայոց լեզվի գնահատականը դպրոցից են տանու՞մ:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
22.09.17
Հարգելի՛ Անահիտ,
Ո՛չ, Իրավագիտւթյուն մասնագիտությամբ ընդունելության համար անհրաժեշտ է մրցութային կարգով հանձնել Հլգ(գ), ՀԺՊ(գ), Օտլ(գ) քննությունները:
Արման Մանուկյան
18.09.17
Եթե ուսանողը սովորում է այլ ԲՈՒՀ-ում պետպատվերով եւ ունի գերազանց առաջադիմություն, ապա կարո՞ղ է տեղափոխվել ԵՊՀ եւ շարունալել սովորել պետպատվերով։ Որ խնդրեմ տեղափոխման կարգը կարո՞ղ եք ասել:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
19.09.17
Հարգելի՛ Արման,
Բուհից բուհ տեղափոխությունն իրականացվում է համաձայն շարժունության վերաբերյալ համապատասխան կարգի՝ առարկայական տարբերությունների 20 կրեդիտը չգերազանցելու պայմանով, մանդատային հանձնաժողովի դրական կարծիքի եւ ընդունող բուհի ռեկտորի թույլտվությամբ: Ձեզ ենք ներկայացնում ԲՈՒՀ-ում սովորողների ակադեմիական շարժունության կարգը:
Մետա Ասատրյան
14.09.17
Ես ապրում եմ Ֆրանսիայում: Ինձ այստեղ պետք է իմ դիպլոմի գնահատականների միջուկը, որը տեղափոխության պատճառով կորել է: Խնդրում եմ ինձ պատասխանել՝ արդյո՞ք հնարավոր է այն ինչ-որ կերպ ստանալ ԵՊՀ-ից:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
15.09.17
Հարգելի՛ Մետա,
Ձեր դիպլոմի միջուկը կարող եք ձեռք բերել ԵՊՀ արխիվից: Եթե Դուք անձամբ չեք կարող այն վերցնել, ապա անհրաժեշտ է, որպեսզի Ձեր կողմից լիազորված անձ՝ լիազորագրի առկայության դեպքում, մոտենա Արխիվ, իր հետ ներկայացնի Ձեր անուն-ազգանունը, անձնական տվյալները, ֆակուլտետը եւ ուսման տարիները: Վճարը կազմում է 5 հազար դրամ: