Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Ուզում էի իմանալ, թե ես՝ որպես ԵՊՀ ուսանող, ի՞նչ իրավունքներ ունեմ:
Դուք կարող եք ծանոթանալ Կրաթական ծրագրերորվ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգի 13.1 կետին՝ ուսանողի իրավունքներին:
2
Այս տարի եմ ընդունվել առաջին կուրս: Ուզում էի իմանալ, թե ինչպե՞ս են անցկացվում քննությունները:
Ձեզ ենք ներկայացնում ԵՊՀ բակալավրիատի ուսանողների գիտելիքների գնահատման կանոնակարգը:
3
Ես առաջին կուրսի ուսանող եմ: Ուզում եմ իմանալ, թե որտե՞ղ պետք է ներկայանամ սեպտեմբերի 1-ին:
Ձեզ ենք ներկայացնում առաջին կուրսեցիների դիմավորման ժամանակացույցն ըստ ֆակուլտետների:
Արման Մանուկյան
18.09.17
Եթե ուսանողը սովորում է այլ ԲՈՒՀ-ում պետպատվերով եւ ունի գերազանց առաջադիմություն, ապա կարո՞ղ է տեղափոխվել ԵՊՀ եւ շարունալել սովորել պետպատվերով։ Որ խնդրեմ տեղափոխման կարգը կարո՞ղ եք ասել:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
19.09.17
Հարգելի՛ Արման,
Բուհից բուհ տեղափոխությունն իրականացվում է համաձայն շարժունության վերաբերյալ համապատասխան կարգի՝ առարկայական տարբերությունների 20 կրեդիտը չգերազանցելու պայմանով, մանդատային հանձնաժողովի դրական կարծիքի եւ ընդունող բուհի ռեկտորի թույլտվությամբ: Ձեզ ենք ներկայացնում ԲՈՒՀ-ում սովորողների ակադեմիական շարժունության կարգը:
Մետա Ասատրյան
14.09.17
Ես ապրում եմ Ֆրանսիայում: Ինձ այստեղ պետք է իմ դիպլոմի գնահատականների միջուկը, որը տեղափոխության պատճառով կորել է: Խնդրում եմ ինձ պատասխանել՝ արդյո՞ք հնարավոր է այն ինչ-որ կերպ ստանալ ԵՊՀ-ից:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
15.09.17
Հարգելի՛ Մետա,
Ձեր դիպլոմի միջուկը կարող եք ձեռք բերել ԵՊՀ արխիվից: Եթե Դուք անձամբ չեք կարող այն վերցնել, ապա անհրաժեշտ է, որպեսզի Ձեր կողմից լիազորված անձ՝ լիազորագրի առկայության դեպքում, մոտենա Արխիվ, իր հետ ներկայացնի Ձեր անուն-ազգանունը, անձնական տվյալները, ֆակուլտետը եւ ուսման տարիները: Վճարը կազմում է 5 հազար դրամ:
Արշալույս Հովեյան
13.09.17
ԵՊՀ հայ բանսիրության ֆակուլտետի մանկավարժության ամբիոնի մագիստրատուրայի Մանկավարժություն եւ մեթոդիկա մասնագիտության դիմորդ եմ։ Խնդրում եմ ինձ ասել քննության օրը։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
14.09.17
Հարգելի՛ Արշալույս,
Տվյալ մասնագիտության հեռակա մագիստրատուրայի քննության օրը դեռ հաստատված չէ: Խնդրում ենք զանգահարել Հայ բանասիրության ֆակուլտետ հոկտեմբերի 10-ից հետո: Հեռախոս՝ (+374 60) 71-06-22:
Վարդան
11.09.17
Ինչպե՞ս փոխել ֆակուլտետը:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
12.09.17
Հարգելի՛ Վարդան,
Ուսանողի՝ բուհի ներսում տեղափոխությունը, որի ընթացքում կարող է անցում կատարվել մեկ մասնագիտությունից մյուսը կամ փոխվել ուսուցման ձեւը (առկա, հեռակա, հեռավար), իրականացվում է բուհի ռեկտորի հրամանով, ուսանողի անձնական դիմումի համաձայն: Տեղափոխություններն իրականացվում են առաջին կուրսն ավարտելուց հետո: Ձեզ ենք ներկայացնում ԲՈՒՀ-ում սովորողների ակադեմիական շարժունության կարգը:
Կարեն Դավթյան
08.09.17
Սովորում եմ ԻԿՄ առկա համակարգի 2-րդ կուրսում: Ունեմ ստուգարքներ 1-ին կուրսից: Ինչպե՞ս կարող եմ տեղափոխվել հեռակա ուսուցման համակարգ:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
08.09.17
Հարգելի՛ Կարեն,
Ուսանողի՝ բուհի ներսում տեղափոխությունը, որի ընթացքում կարող է անցում կատարվել մեկ մասնագիտությունից մյուսը կամ փոխվել ուսուցման ձեւը (առկա, հեռակա, հեռավար), իրականացվում է բուհի ռեկտորի հրամանով, ուսանողի անձնական դիմումի համաձայն: Ձեզ ենք ներկայացնում ԲՈՒՀ-ում սովորողների ակադեմիական շարժունության կարգը: