Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Ե՞րբ են մեկնարկելու հեռակա ուսուցման դասերը:
Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի եւ մագիստրատուրայի դասերը կսկսվեն նոյեմբերի 1-ից:
2
Ինչպե՞ս կարող եմ ծանոթանալ 2017-2018 թ. հեռակա ընդունված դիմորդների ցուցակներին:
Հեռակա ընդունելության քննությունները տեղի կունենան հոկտեմբերի 1-ից հոկտեմբերի 20-ը: Անհրաժեշտ է հետեւել կայքի թարմացումներին:
3
Ուզում էի իմանալ, թե ես՝ որպես ԵՊՀ ուսանող, ի՞նչ իրավունքներ ունեմ:
Դուք կարող եք ծանոթանալ Կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգի 13.1 կետին՝ ուսանողի իրավունքներին:
Վարդուհի Գալստյան
29.11.17
Ինձ հետաքրքրում է՝ արդյո՞ք մեկ անչափահաս երեխա ունեցող ուսանողին վարձավճարի զեղչ հասնում է:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
30.11.17
Հարգելի՛ Վարդուհի,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին:
Կարեն Հովհաննիսյան
21.11.17
Խնդրում եմ հայտնել, թե քոլեջն ավարտելուց հետո անձը ի՞նչ կարգով է ընդունվում համալսարան /հանձնում է արդյո՞ք քննություններ կամ հարցազրույց և այլն/:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
22.11.17
Հարգելի՛ Կարեն,
Ձեզ ենք ներկայացնում ԵՊՀ բակալավրիատի ընդունելության մանրամասները:

Գայանե Վարդանյան
21.11.17
Ինպե՞ս կարող ենք տեղեկանալ Հանրային կառավարում մասնագիտության վարձաչափի մասին:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
22.11.17
Հարգելի՛ Գայանե,
Ձեզ ենք ներկայացնում 2017/2018 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների վարձաչափերի ցանկը :
Գայանե Հարությունյան
19.11.17
Ի՞նչ առարկաների իմացություն է անհրաժեշտ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ ընդունվելու համար:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
20.11.17
Հարգելի՛ Գայանե,
Ձեզ ենք ներկայացնում 2017/2018 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների եւ ընդունելության քննությունների ցանկը :
Ամալիկ
18.11.17
Կբացատրեք՝ ի՞նչ է նշանակում ոչ մրցութային:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
20.11.17
Հարգելի՛ Ամալիկ,
Ոչ մրցութային քննության գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ քննության ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից, լրացնելով այդ առարկայի պետական ավարտական քննության գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում՝ տարեկան գնահատականը: