Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Ե՞րբ պարզ կլինեն ընդունելության քննությունների անցողիկ միավորները:
Ընդունելության քննությունների անցողիկ միավորները եւ ԵՊՀ ընդունվածների անունները կհրապարակվեն հուլիսի 15-ին: Անհրաժեշտ է հետեւել ԵՊՀ պաշտոնական կայքի ԴԻՄՈՐԴ բաժնի թարմացումներին:
2
ԵՊՀ մագիստրատուրայի կարմիր դիպլոմ ստանալու համար որքա՞ն պետք է լինի ՄՈԳ-ը:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետեւաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
3
Խնդրում եմ ասել՝ կորցրած դիպլոմի պատճենն ինչպե՞ս է հնարավոր վերցնել այլ անձի միջոցով, քանի որ ես ՀՀ-ում չեմ:
Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթղթերը կորցրած անձանց սահմանված կարգով տրվում են կրկնօրինակներ՝ Բուհի արխիվում մասնագիտության ուսումնական ծրագրով նախատեսված առարկաների քննական եւ ստուգարքային տեղեկագրերի, ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների որոշումների արձանագրությունների եւ այլ փաստաթղթերի (Դիպլոմների գրանցման մատյան, շրջանավարտների հաստատված ցուցակ եւ այլն) առկայության դեպքում: Կորցրած ավարտական փաստաթղթերի կրկնօրինակներում համապատասխան բառերի («Դիպլոմ», «Դիպլոմի հավելված», «Ակադեմիական տեղեկանք») վրա սեւ թանաքով պարտադիր է «Կրկնօրինակ» նշումը: Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթղթերը տրվում են շրջանավարտներին` անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի ներկայացմամբ, ինչպես նաեւ նոտարական վավերացմամբ լիազորագիր ներկայացրած այլ անձին:
Անի Սարգսյան
08.09.17
Եղբայրս քառօրյա պատերազմի մասնակից է եւ հիմա ծառայում (աշխատում) է Մատաղիսում, իսկ հայրս երրորդ կարգի հաշմանդամ է։ Ուզում եմ իմանալ՝ արդյո՞ք ինձ զեղչ հասնում է։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
08.09.17
Հարգելի՛ Անի,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին:
Լիանա Հովհաննիսյան
07.09.17
Գործում են արդյո՞ք ԵՊՀ-ում նախաբուհական դասընթացներ եւ եթե այո, ապա ո՞ր դասարանից կարող ենքհաճախել:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
08.09.17
Հարգելի՛ Լիանա,
ԵՊՀ-ում գործում են Նախապատրաստական դասընթացներ : Նախապատրաստական դասընթացների գործունեության հիմնական նպատակը ՀՀ հանրակրթական հաստատությունների (դպրոցներ, քոլեջներ, վարժարաններ, նախնական մասնագիտական հաստատություններ) ավարտական դասարանների աշակերտների եւ սովորողների` բուհ ընդունվելուն նախապատրաստումն է, ինչպես նաեւ ուսումն այնտեղ շարունակելու համար ամուր հիմքերի ստեղծումը:
Մարիամ Ավդալյան
06.09.17
Ես սովորում եմ Կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկա մասնագիտությամբ: Ուզում եմ հարցնել՝ արդյո՞ք հնարավոր է փոխել բաժինը՝ կենսաքիմիա, բայց հանձնել որոշակի տարբերություններ եւ նորից անվճար սովորել:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
07.09.17
Հարգելի՛ Մարիամ,
Ուսանողի՝ բուհի ներսում տեղափոխությունը, որի ընթացքում կարող է անցում կատարվել մեկ մասնագիտությունից մյուսը կամ փոխվել ուսուցման ձեւը (առկա, հեռակա, հեռավար), իրականացվում է բուհի ռեկտորի հրամանով, ուսանողի անձնական դիմումի համաձայն: Ձեզ ենք ներկայացնում ԲՈՒՀ-ում սովորողների ակադեմիական շարժունության կարգը:

Վազգեն Շահինյան
06.09.17
Երկու քույրերս այս տարի 1-ին կուրս են ընդունվել ԵՊՀ-ում: Ծնողները մանկավարժ են սահմանամերձ գյուղում: Խնդրում եմ ասել՝ զեղչային ի՞նչ համակարգերից կարող են օգտվել: Քույրերիցս մեկը սովորում է Կառավարում ըստ ոլորտի մասնագիտությամբ, իսկ մյուսը` Մշակութաբանություն մասնագիտությամբ:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
07.09.17
Հարգելի՛ Վազգեն,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին:
Արմեն
06.09.17
ԵՊՀ կայքում դասացուցակները տեղադրվա՞ծ են:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
07.09.17
Հարգելի՛ Արմեն,
Այո՛, Դուք կարող եք ծանոթանալ Ֆակուլտետներ կայքի Կրթություն բաժնում: