Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Երկրորդ կուրսի ուսանող եմ։ Ուզում եմ իմանալ՝ ե՞րբ են սկսվում դասերը։
ԵՊՀ-ում դասերն առկա ուսուցման համակարգի ուսանողների համար կսկսվեն փետրվարի 5-ից, իսկ հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների համար՝ մարտի 12-ից:
2
Եթե չկարողանամ հաղթահարել լուծարքի առաջին փուլը, ապա ե՞րբ կարող եմ վերահանձնել։
Լուծարքները ընթանալու են 2 փուլով. բակալավրիատի և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգով սովորողների համար 1-ին փուլը կանցկացվի փետրվարի 6-15-ը, 2-րդ փուլը՝ փետրվարի 22-ից մարտի 1-ը, հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողներն իրենց պարտքերը հնարավորություն կունենան մարելու մարտի 7-15-ը (1-ին փուլ) և մարտի 22-30-ը (2-րդ փուլ):
3
Ե՞րբ է ավարտվում քննաշրջանը։
Մայր բուհում առկա ուսուցման համակարգի սովորողների համար քննաշրջանը սկսվել է հունվարի 8-ից և կանցկացվի մինչև հունվարի 27-ը:
Արմեն Ռուշանյան
14.07.19
Կներեք, կօգնե՞ք ինձ գտնել 2019-2020 թթ.ուստարվա ԵՊՀ ընդունվածների ցանկը կայքում:
Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչություն
15.07.19
Հարգելի Արմեն,
Ընդունվածների ցանկը տեղադրված է ԵՊՀ պորտալի «Դիմորդ» բաժնում:
Մերի Բեգլարյան
14.07.19
Բարև Ձեզ:Հեռակա ուսուցման (բակալավրիատ)ընդունելությունը ե՞րբ է սկսվում:Կանխավ շնորհակալություն:
Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչություն
15.07.19
Հարգելի՛ Մերի,
Հեռակա ուսուցման (բակալավրիատ)ընդունելությունը սկսվում է օգոստոսի 26-ից և տևելու է մինչև սեպտեմբերի 20-ը:
Ալիսիա Շահբազյան
18.06.19
Բարև Ձեզ, ես 2019-2020 ուստարվա շրջանավարտ եմ,նոր եմ ծանոթացել ԵՊՀ ընդունելության կարգին ու ինձ հետաքրքրում է հոգեբանության ֆակուլտետը:Ընունելության քննությունները մրցութային կարգում նշված են Հլգ (գ), Օտլ (գ), Կ (գ)**, թե՞ աստղանիշներն ինչ-որ նշանակություն ունեն:
Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչություն
19.06.19
Հարգելի Ալիսիա,

Հոգեբանություն մասնագիտությամբ բակալավրիատի ընդունելության համար մրցութային կարգով անհրաժեշտ է հանձնել Հլգ (գ), Օտլ (գ), Կ (գ)** քննությունները։ (**) քննությունը նշանակում է, որ նշված առարկայի համար որպես մրցութային գնահատական, կարող եք դիմում-հայտում նախապես հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթի՝ այդ առարկայի ավարտական քննության կամ տարեկան գնահատականը: Հաշվի են առնվում պետական միասնական քննության արդյուքները:
Սահանուշ Հովհաննիսյան
16.06.19
Բարև Ձեզ: Մինչև ե՞րբ կարող ենք ներկայացնել ատեստատը և հայտնի են քննությունների անցողիկ միավորները:
Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչություն
19.06.19
Հարգելի՛ Սահանուշ,

Բարև Ձեզ, ատեստատը կարող եք ներկայացնել մինչև հուլիսի 10-ը, իսկ անցողիկ միավորները հայտնի կլինեն հուլիսի 15-ին:
Մերի Թովմասյան
15.06.19
Բարև Ձեզ, ճիշտ է, որ 9-ից ցածր ՄՈԳ-ի դեպքում չեն ստանում դիպլոմ:
19.06.19
Հարգելի՛ Մերի,

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության արդյունքները գնահատվում են գերազանց, լավ, բավարար, անբավարար՝ ըստ տվյալ հաստատությունում ընդունված գնահատման սանդղակի։ Անբավարար արդյունքի դեպքում շրջանավարտին որակավորում չի շնորհվում և բարձրագույն կրթության դիպլոմ չի տրվում։ Անբավարար գնահատված շրջանավարտին թույլատրվում է նոր պաշտպանություն՝ հաջորդ ուսումնական տարվա ավարտին կամ հետագա տարիներին։ Ըստ գնահատման արդյունարար գնահատականի անբավարար գնահատականը 0-7 միավորն է, իսկ բավարար գնահատականը՝ 8-12։ Անհրաժեշտ է մանրամասն ծանոթանալ Շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգին։