Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
ԵՊՀ մագիստրատուրայի կարմիր դիպլոմ ստանալու համար որքա՞ն պետք է լինի ՄՈԳ-ը:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետեւաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
2
Խնդրում եմ ասել՝ կորցրած դիպլոմի պատճենն ինչպե՞ս է հնարավոր վերցնել այլ անձի միջոցով, քանի որ ես ՀՀ-ում չեմ:
Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթղթերը կորցրած անձանց սահմանված կարգով տրվում են կրկնօրինակներ՝ Բուհի արխիվում մասնագիտության ուսումնական ծրագրով նախատեսված առարկաների քննական եւ ստուգարքային տեղեկագրերի, ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների որոշումների արձանագրությունների եւ այլ փաստաթղթերի (Դիպլոմների գրանցման մատյան, շրջանավարտների հաստատված ցուցակ եւ այլն) առկայության դեպքում: Կորցրած ավարտական փաստաթղթերի կրկնօրինակներում համապատասխան բառերի («Դիպլոմ», «Դիպլոմի հավելված», «Ակադեմիական տեղեկանք») վրա սեւ թանաքով պարտադիր է «Կրկնօրինակ» նշումը: Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթղթերը տրվում են շրջանավարտներին` անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի ներկայացմամբ, ինչպես նաեւ նոտարական վավերացմամբ լիազորագիր ներկայացրած այլ անձին:
3
Խնդրում եմ տրամադրել վարձերի վճարման հաշվեհամարը:
Դուք փոխանցումը պետք է իրականացնեք բանկում՝ տրամադրելով հետեւյալ վավերապայմանները:Ստացող՝ Երեւանի պետական համալսարան, ՀՎՀՀ` 01506928; «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Հ/Հ 2470100009060000: Անհրաժեշտ է նպատակ կամ մանրամաներ դաշտում պարտադիր նշել ուսանողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ֆակուլտետը, բաժինը, մասնագիտությունը, կուրսը, ուսուցման ձեւը (առկա/հեռակա): Միաժամանակ փոխանցման կտրոնի բնօրինակն ուսանողը պարտավոր է պահել իր մոտ՝ հետագայում անհրաժեշտության դեպքում պարզաբանումներ կատարելու համար, իսկ պատճենը հանձնել համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ:
Արմեն
11.11.17
Կարwղ եմ իմանալ` ինչպե"ս է իրականանում Հայաստանում ծնված ու ապրող օտաերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունը:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
13.11.17
Հարգելի՛ Արմեն,
Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգի» համաձայն: Դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից: ԵՊՀ բակալավրիատ կարող են ընդունվել օտարերկրյա այն քաղաքացիները, ովքեր ազատ տիրապետում են հայոց լեզվին և նախընտրած ֆակուլտետի համար կարող են հաջողությամբ հանձնել ընդունելության քննություններ: ԵՊՀ մագիստրատուրա կարող են ընդունվել օտարերկրյա այն քաղաքացիները, ովքեր ազատ տիրապետում են հայերենին և ունեն բակալավրի աստիճան: Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության համար դիմել՝ ք.Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 4-րդ հարկ, 408 սենյակ, հեռ.՝ 010 555 244 (Օտարերկրյա սովորողների կրթության կազմակերպման բաժին):
Ռուզաննա Շաբոյան
08.11.17
Դասախոսների մասին սոցհարցումների տվյալները կայքի ո՞ր բաժնում են տեղադրված:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
09.11.17
Հարգելի՛ Ռուզաննա,
Դուք կարող եք ծանոթանալ 2015/2016 ուստարվա հաշվետվությանը՝ մասնավորապես Կրթական գործունեության Որակի ապահովում ենթաբաժնին:
Վիկա
07.11.17
Ինչպե՞ս կարող եմ տարկետում վերցնել, եթե երկրում չեմ: Իմ փոխարեն ընտանիքիս անդամը կարո՞ղ է դիմել:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
08.11.17
Հարգելի՛ Վիկա,
Տարկետում տրվում է առողջական խնդիր ունեցող ուսանողներին կամ բանակում ծառայողներին:Առողջական վիճակի պատճառով տարկետումը տրվում է, եթե Դուք առողջական վիճակի պատճառով ունեք բուժման կարիք: Տարկետում տրվում է`
ա) 3 անգամ, յուրաքանչյուր անգամ մինչեւ մեկ տարի ժամկետով,
բ) 1 անգամ մինչեւ վեց ամիս ժամկետով, եթե հանդիսանում եք ասպիրանտուրայում սովորելու կապակցությամբ տարկետում ստացած անձ եւ ուսումը ավարտել եք 27-ից բարձր տարիքում:
Եթե առողջական խնդիրներ են ծագել, ապա անհրաժեշտ է Ձեր ֆակուլտետից վերցնել համապատասխան գրություն, այն տանել ուսանողական պոլիկլինիկա, ստանալ տարկետում ձեւակերպելու անհրաժեշտության մասին բժշկի եզրակացությունը: Մանրամասների համար դիմել՝ ԵՊՀ ուսումնամեթոդական վարչություն (Հեռախոս՝ 060 710 115):
Լիլիթ Բարսամյան
05.11.17
Ուզում էի իմանալ ասպիրանտուրայի ընդունելության քննություններից իմֆորմատիկան հանձնելու համար որտե՞ղ պիտի գրանցվեմ, հարցաշարը ինչպե՞ս կարող եմ ձեռք բերել եւ հանձնման ժամանակացույցը։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
06.11.17
Հարգելի՛ Լիլիթ,
Անհրաժեշտ է դիմել ԵՊՀ ասպիրանտուրայի բաժին:
Հեռախոս՝ 010 55 55 31, 060 - 710 -188:
Անի Հակոբյան
29.10.17
Որտեղի՞ց կարեղ ենք տեղեկանալ վարձաչափերի մասին:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
30.10.17
Հարգելի՛ Անի,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ կանոնակարգերին: