Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Խնդրում եմ տրամադրել վարձերի վճարման հաշվեհամարը:
Դուք փոխանցումը պետք է իրականացնեք բանկում՝ տրամադրելով հետեւյալ վավերապայմանները:Ստացող՝ Երեւանի պետական համալսարան, ՀՎՀՀ` 01506928; «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Հ/Հ 2470100009060000: Անհրաժեշտ է նպատակ կամ մանրամաներ դաշտում պարտադիր նշել ուսանողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ֆակուլտետը, բաժինը, մասնագիտությունը, կուրսը, ուսուցման ձեւը (առկա/հեռակա): Միաժամանակ փոխանցման կտրոնի բնօրինակն ուսանողը պարտավոր է պահել իր մոտ՝ հետագայում անհրաժեշտության դեպքում պարզաբանումներ կատարելու համար, իսկ պատճենը հանձնել համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ:
2
Խնդրում եմ ծանոթացնել վարձավճարների զեղչերի կանոնակարգին:
Ձեզ ենք ներկայացնում ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին:
3
Ինչպե՞ս կարող եմ ծանոթանալ հեռակա ընդունված դիմորդների ցուցակներին:
Ձեզ ենք ներկայացնում 2015-16 թթ. հեռակա ընդունելության քննությունների արդյունքները:
Վազգեն Գարիբալդյան
06.09.17
Սերվիս 2֊րդ կուրսի 1֊ին կիսամյակի դասացուցակի էլեկտրոնային տարբերակին կարո՞ղ եմ ծանոթանալ։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
07.09.17
Հարգելի՛ Վազգեն,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ աշխարհագրության եւ երկրաբանության ֆակուլտետի կայքի Կրթություն բաժնում:
Մարիամ Ավդալյան
04.09.17
Մագիստրատուրայում ի՞նչ բաժիններ կարող եմ ընտրել, եթե ընդունվեմ ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կեսաֆիզիկա բաժինը:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
05.09.17
Հարգելի՛ Մարիամ,
Կենսաբանության ֆակուլտետի մասգիատրատուրայում գործում են հետեւյալ մասնագիտությունները.
*Գենետիկա եւ բջջաբանություն
*Էկոլոգիա եւ բնության պահպանություն
*Կենդանաբանություն
*Կենսատեխնոլոգիա
*Մարդու եւ կենդանիների ֆիզոլոգիա
*Բուսաբանություն
*Կենսաֆիզիկա
*Կենսաքիմիա
*Բժշկական կենսաքիմիա
*Կիրառական կենսաբանություն
*Կենսաինֆորմատիկա
Վիկտորյա Խաչատրյան
04.09.17
Բակալավրում ստացած կարմիր դիպլոմով կարո՞ղ եմ մագիստրատուրայում օգտվել որեւէ զեղչից: Կարմիր դիպլոմը ունի՞ որոշակի առավելություններ այդ հարցում:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
04.09.17
Հարգելի՛ Վիկտորյա,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին:
Կարինե Կարապետյան
04.09.17
Ես սովորում եմ 3-րդ կուրսում, ունեմ 3 ամսական երեխա: Արդյո՞ք ինձ զեղչ հասնում է:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
04.09.17
Հարգելի՛ Կարինե,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին:
Համլետ
03.09.17
Ես կցանկանայի իմանալ, թե որքա՞ն են Իրավագիտություն եւ տնտեսագիտություն մասնագիտությունների տարեկան վարձերի չափը եւ ի՞նչ քննություններ են անհրաժեշտ համալսարանն ընդունվելու համար։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
04.09.17
Հարգելի՛ Համլետ,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ բակալավրիատի ընդունելության մանրամասներին: