Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
ԵՊՀ մագիստրատուրայի կարմիր դիպլոմ ստանալու համար որքա՞ն պետք է լինի ՄՈԳ-ը:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետեւաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
2
Խնդրում եմ ասել՝ կորցրած դիպլոմի պատճենն ինչպե՞ս է հնարավոր վերցնել այլ անձի միջոցով, քանի որ ես ՀՀ-ում չեմ:
Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթղթերը կորցրած անձանց սահմանված կարգով տրվում են կրկնօրինակներ՝ Բուհի արխիվում մասնագիտության ուսումնական ծրագրով նախատեսված առարկաների քննական եւ ստուգարքային տեղեկագրերի, ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների որոշումների արձանագրությունների եւ այլ փաստաթղթերի (Դիպլոմների գրանցման մատյան, շրջանավարտների հաստատված ցուցակ եւ այլն) առկայության դեպքում: Կորցրած ավարտական փաստաթղթերի կրկնօրինակներում համապատասխան բառերի («Դիպլոմ», «Դիպլոմի հավելված», «Ակադեմիական տեղեկանք») վրա սեւ թանաքով պարտադիր է «Կրկնօրինակ» նշումը: Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթղթերը տրվում են շրջանավարտներին` անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի ներկայացմամբ, ինչպես նաեւ նոտարական վավերացմամբ լիազորագիր ներկայացրած այլ անձին:
3
Խնդրում եմ տրամադրել վարձերի վճարման հաշվեհամարը:
Դուք փոխանցումը պետք է իրականացնեք բանկում՝ տրամադրելով հետեւյալ վավերապայմանները:Ստացող՝ Երեւանի պետական համալսարան, ՀՎՀՀ` 01506928; «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Հ/Հ 2470100009060000: Անհրաժեշտ է նպատակ կամ մանրամաներ դաշտում պարտադիր նշել ուսանողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ֆակուլտետը, բաժինը, մասնագիտությունը, կուրսը, ուսուցման ձեւը (առկա/հեռակա): Միաժամանակ փոխանցման կտրոնի բնօրինակն ուսանողը պարտավոր է պահել իր մոտ՝ հետագայում անհրաժեշտության դեպքում պարզաբանումներ կատարելու համար, իսկ պատճենը հանձնել համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ:
Աննա Արզումանյան
16.03.19
Բարև Ձեզ ,ես մասնակցել եմ համալսարանական օլիմպիդային: Անցկացման կարգին եղել եմ անտեղյակ: Հարց եմ տվել, թե արդյոք պատասխանների ձևաթուղթ լինելու է, կարող եմ թեստի վրա աշխատել,ինձ պատասխանել են՝ այո,բայց վերջում հանձնել եմ հարցաշարը, որի վրա նշումներ եմ կատարել, բայց որի վրա եղել են հստակ նշված պատասխաններ:Եթե կարելի է մի հարց,դա ազդելու է իմ գնահատականի վրա :
Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչություն
18.03.19
Հարգելի՛ Աննա, զանգահարեք ԵՊՀ մինչհամալսարանական կրթության վարչություն, որտեղ կպատասխանեն Ձեր հարցին, հեռ.՝ 060 710 134:
Լիանա Պողոսյան
18.01.19
Ես ԵՊՀ-ի հայ բանասիրության ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանող եմ: Ինչպե՞ս կարող եմ դիմել համալսարանի գործընկեր ռուսական համալսարաններին,և կա՞ արդյոք ֆինանսավորում համալսարանի կողմից:
Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչություն
18.01.19
Հարգելի Լիանա,
ԵՊՀ գործընկեր բուհերի ցանկը տեղադրված է ԵՊՀ պորտալի Միջազգային բաժնում, բացի դրանից՝ միջազգային հայտարարությունները տեղադրվում են Օրացույց բաժնում:
Nare Harutyunyan
08.01.19
Որքա՞ն է Իրավագիտության ֆակուլտետի վարձավճարի չափը:
Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչություն
09.01.19
Հարգելի՛ Նարե,

Իրավագիտության ֆակուլտետի վարձավճարի չափը իմանալու համար անցեք հետևյալ հղմամբ:
Մարիամ Սիմոնյան
27.11.18
Որքա՞ն միավոր է հարկավոր հավաքել ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ անվճար ընդունվելու համար:
Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչություն
28.11.18
Հարգելի՛ Մարիամ,
Անցումային միավորների շեմը հայտնի է դառնում տվյալ տարվա ընդունելության քննությունների ավարտվելուց հետո: Յուրաքանչյուր տարի շեմը փոփոխվում է: Այս պահին ԵՊՀ պաշտոնական կայքի «Դիմորդ» բաժնում կարող եք ծանոթանալ 2018-2019 ուսումնական տարվա ընդունելության քննությունների արդյունքներին, որտեղ առկա է նաև ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի անվճար միավորների շեմը՝ այստեղ:
Աննա Մանուկյան
26.10.18
Բարև Ձեզ,երբ պատրաստ կլինեն հեռակա ընդունվածների ցուցակները:
Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչություն
29.10.18
Հարգելի՛ Աննա,
2018-2019 ուստարվա ԵՊՀ հեռակա ուսուցմամբ համալսարան ընդունվածների անվանացանկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ: