Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Մինչև ե՞րբ կարող ենք ներկայացնել ատեստատները:
Ատեստատները կարող եք ներկայացնել Ընդունող հանձնաժողով աշխատանքային օրերին, ժամը 10.00-17.00 եւ մինչև հուլիսի 10-ը:
2
Արդյո՞ք հեռակա մագիստրատուրայի գերազանց սովորող ուսանողները ստանում են կարմիր դիպլոմ։ Եթե այո, ապա ինչպիսի՞ գնահատակնների կամ ՄՈԳ-ի դեպքում:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետևաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
Մարիետտա
30.09.07
Կցանկանայի իմանալ, թե Արեւելագիտության ֆակուլտետի առաջին կուրսում ի՞նչ միջանկյալ քննություններ կան` դեկտեմբեր ամսվա սկզբին եւ ուսումնական տարվա վերջում:
Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Հրանտ Ժամհարյան
08.10.07
Քանի որ Ձեր հարցում չեք նշել, թե Արեւելագիտության ֆակուլտետի որ բաժնում եք սովորում, հետեւաբար եւ չեմ կարող Ձեզ կոնկրետ պատասխանել:
Ընթացիկ քննությունների քանակի, առարկաների եւ ժամանակացույցի մասին տեղեկություններ կարող եք ստանալ Ձեր դեկանատից:
Մարիետտա
30.09.07
Ինչպե՞ս է տեղի ունենում լավագույն ուսանողի ընտրությունը: Ի՞նչ չափանիշների նա պետք է համապատասխանի:
Ուսանողների հետ տարվող աշխատողների բաժնի վարիչ Միհրան Հակոբյան
08.10.07
«Լավագույն ուսանող» մրցանակաբաշխությունը կազմակերպելիս դիմում ենք ԵՊՀ բոլոր ֆակուլտետների դեկաններին` լավագույն ուսանողի երեք թեկնածու ներկայացնելու առաջարկով: Թեկնածուները պետք է լինեն գերազանց առաջադիմությամբ սովորող եւ հասարակական ակտիվություն ունեցող ուսանողներ, որից հետո մասնակիցները լրացնում են հարցաթերթը, որտեղ բավականին մանրամասնորեն ներկայացվում են նրանց վերաբերող տվյալները, այնուհետեւ հանձնաժողովը երեք թեկնածուներից ընտրում է լավագույնին:
Հաճախ ուսանողները դժգոհում են, թե դեկանները ներկայացնում են այն երեք ուսանողներին, որոնց հենց իրենք են հովանավորում: Այժմ մենք մտածում ենք որոշակի կանոնակարգ մշակելու մասին:
Ալինա
18.09.07
Ինձ հետաքրքրում է, թե 2007-2008 ուստարվա քիմիայի ֆակուլտետի մագիստրատուրան ավարտողները պետական քննություն հանձնելու՞ են, թե ոչ:
Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Հրանտ Ժամհարյան
24.09.07
Ո´չ, քիմիայի ֆակուլտետի մագիստրատուրան ավարտողները պետական քննություն չեն հանձնելու, այլ ուսումնական տարվա ավարտին պաշտպանելու են մագիստրոսական թեզ:
Հայկ
17.09.07
Որտե՞ղ կարող ենք դիմել բռնցքամարտի խմբակում գրանցվելու համար:
Ֆիզիկական դաստիարակության եւ սպորտի ամբիոնի վարիչ Հենրիկ Թումանյան
26.09.07
Բռնցքամարտի խմբակում գրանցվելու համար պետք է դիմել ֆիզիկական դաստիարակության եւ սպորտի ամբիոն` բռնցքամարտի մարզիչ Դավիթ Կարապետյանին:
Գեւորգ Սիմոնյան
17.09.07
Ես սովորում եմ արեւելագիտության ֆակուլտետում եւ ցավով պետք է նշեմ զուգարանների վիճակի մասին, որտեղ բացակայում են ամենատարրական պայմանները. ինչպես օրինակ` օճառ, չորացնելու հարմարանք եւ այլն:
Ընդհանուր հարցերի գծով պրոռեկտոր Արարատ Մալխասյան
20.09.07
Հարցը շատ տեղին է եւ օբյեկտիվ: Այժմ աստիճանաբար բարելավում ենք մասնաշենքերի սանիտարական վիճակը, գրեթե բոլոր ֆակուլտետներում (բացառությամբ մի քանի ֆակուլտետների) նորոգվել են զուգարանները, իսկ օճառ, չորացնելու հարմարանքների եւ տարրական պայմանների հետ կապված հարցերը քննարկվում են եւ ապագայում կկարգավորվեն: