Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Արդյո՞ք հեռակա մագիստրատուրայի գերազանց սովորող ուսանողները ստանում են կարմիր դիպլոմ։ Եթե այո, ապա ինչպիսի՞ գնահատակնների կամ ՄՈԳ-ի դեպքում:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետևաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
Զառա Այվազյան
13.01.07
Ես կցանկանայի ճշտել մանրամասներ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատված ամսագրերի մասին:
ԵՊՀ գիտական քաղաքականության եւ միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր Սամվել Հարությունյան
29.01.07
Գործում են ԲՈՀ-ի կողմից հաստատված հետեւյալ ամսագրերը.
ա. դոկտորական եւ թեկնածուական ատենախոսությունների համար
«Ագրոգիտություն»
«Աստղաֆիզիկա»
«Բանբեր Երեւանի համալսարանի»
«Դեղեր եւ բժշկություն»
«Երեւանի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր»
«Էկոնոմիկա»
«Էջմիածին»
«Իրան Նամե»
«Իրավագիտության հարցեր»
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների»
«Հայաստանի բժշկագիտություն»
«Հայաստանի կենսաբանական հանդես»
«Հայաստանի կիրառական քիմիայի հանդես»
«Հայաստանի վիրաբուժության լրատու»
«Հայաստանի շինարարների ասոցիացիայի տեղեկագիր»
«Հայկական բանակ»
«Հայկական քիմիական ամսագիր»
«ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ»
«ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր» (բոլոր սերիաները)
«Նեյրոքիմիա»
«Նոր դար»
«Նորք»
«Պատմաբանասիրական հանդես»
«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ եւ կառավարում»
"Изменяющееся общество"
"Конституционное провосудие"
բ. միայն թեկնածուական ատենախոսությունների համար
«Առողջապահություն»
«Արցախ»
«Բնագետ»
«Բնօրրան»
«Գարուն»
«Գիտություն եւ տեխնիկա»
«Գործարար Հայաստան»
«Կանթեղ»
«Կառավարում»
«Կրթությունը եւ գիտությունը Ղարաբաղում»
«Հայացք Երեւանից»
«Հայաստանի բնություն»
«ՀՀ Սահմանադրական դատարանի տեղեկագիր»
«Պետություն եւ իրավունք»
«Օրինականություն»
"Русский язык в Армении"
"Рынок капитала в Армении"

Նոր անուններ ցուցակում ընդգրկելու համար անհրաժեշտ է տվյալ խմբագրության հայտը եւ ԲՈՀ-ի որոշումը:
Սմբատ Խաչատրյան
12.12.06
2003 թ-ին առանց տարկետման իրավունքի ընդունվել եմ ԵՊՀ արեւելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության բաժինը եւ նույն թվականին զորակոչվել ՀՀ ԶՈՒ: Զորացրվելուց հետո շարունակում եմ ուսումս եւ վերջերս վարձի զեղչման համար դիմում էի ուղղել պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյանին: Սակայն մերժվել եմ ԱՏ հիմունքով սովորելու պատճառաբանությամբ: Մի՞թե հնարավոր չէ ընդառաջել նույնիսկ այն դեպքում, երբ ես արդեն կատարել եմ զինվորական պարտքս հայրենիքի նկատմամբ:
ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
14.12.06
Դիմումը մերժել ենք այն պատճառով, որ համաձայն ՀՀ «Կրթության մասին» օրենքի` առանց տարկետման իրավունքի ընդունված ուսանողները ուսումնառության ընթացքում չեն օգտվում զեղչերի իրավունքից: Դա եղել է հենց այն պահից, երբ առհասարակ ներմուծվել է ԱՏ-ն` որպես համակարգ: ԱՏ-ով ընդունվում են հիմնական մրցույթից դուրս մնացած ուսանողները: Տվյալ հարցում, մերժելով ուսանողի դիմումը, մենք պահպանում ենք օրենքի դրույթը: Նման դեպքերում որեւէ մեկին չենք ընդառաջում, քանի որ դա կհակասեր մեր նորմատիվ փաստաթղթին:
Հովնան Բ.
10.12.06
Ինչո՞ւ ԵՊՀ-ում չկա անթրոպոլոգիայի ֆակուլտետ:
ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
14.12.06
Անթրոպոլոգիայի ֆակուլտետ, իմ կարծիքով, չկա ոչ միայն պետական համալսարանում, այլեւ, ըստ իս, շատ այլ դասական բուհերում: Անթրոպոլոգիան, լավագույն դեպքում, կարող է լինել մասնագիտացում, ոչ թե առանձին ֆակուլտետ: Մոտ ապագայում հնարավոր է` մեզ մոտ այն որպես մասնագիտացում ընդգրկվի:
Նելլի Վարդանյան
06.12.06
Ես ավարտել եմ Երեւանի պետական համալսարանը: Այժմ Գերմանիայում ասպիրանտ եմ գենետիկայի գծով: Կա՞ աջակցման որեւէ ծրագիր Եվրոպայում կամ ԱՄՆ-ում պաշտպանած մասնագետների համար, ովքեր, վերադառնալով Հայաստան, աշխատանքի անցնեն այդտեղ: Եթե չկա, արդյոք պետք չէ՞:
ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
14.12.06
Աշխատանք գտնելու համար պարտադիր չէ պաշտպանել Գերմանիայում կամ այլ երկրում: Աշխատանք կարող են գտնել նաեւ Հայաստանում համապատասխան գիտական աստիճան ունեցողները: Եթե խոսքը վերաբերում է Երեւանի պետական համալսարանում աշխատելուն, ապա Դուք պետք է կապ հաստատեք բուհի` համապատասխան մասնագիտություն դասավանդող ֆակուլտետի հետ: Ես համոզված եմ, որ եթե Դուք համապատասխան ֆակուլտետի ներկայացուցչի հետ կապ հաստատեք, առաջին հերթին հենց ֆակուլտետը շահագրգռված կլինի, որ Դուք վերադառնաք եւ որեւէ ստորաբաժանման մեջ աշխատեք: Եթե մենք խոսում ենք առհասարակ Հայաստանում աշխատանք գտնելու մասին, ապա նման հարց կարելի է ուղղել նաեւ ՀՀ վարչապետին:
Նարինե
02.12.06
Այս տարի ավարտել եմ Երևանի Պետական Համալսարանը և չեմ գտել աշխատանք իմ մասնագիտությամբ: Կցանկանայի իմանալ` որքանո՞վ է աջակցում ԵՊՀ-ի կարիերայի կենտրոնը ուսանողների աշխատանք գտնելու խնդրին:
ԵՊՀ շրջանավարտների եւ կարերիայի կենտրոնի տնօրեն Քրիստինե Վարդանյան
08.12.06
ԵՊՀ շրջանավարտների եւ կարերիայի կենտրոնն ունի շրջանավարտների բազա. գործատուներից ստանալով աշխատահայտերը` մենք այն ուղարկում ենք բազայում գրանցված շրջանավարտներին: Քանի որ հստակ չեք նշել Ձեր անունը, ազգանունը, ֆակուլտետը, ապա չենք հարող հստակ պատասխանել: Այցելեք շրջանավարտների եւ կարերիայի կենտրոն կամ էլեկտրոնային փոստով ուղարկեք վերոնշյալ տվյալները, եւ Ձեզ կգրանցենք շրջանավարտների բազայում: