Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Արդյո՞ք հեռակա մագիստրատուրայի գերազանց սովորող ուսանողները ստանում են կարմիր դիպլոմ։ Եթե այո, ապա ինչպիսի՞ գնահատակնների կամ ՄՈԳ-ի դեպքում:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետևաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
Բաղիշ
07.06.07
Խնդրում եմ պարզաբանեք` արդյոք հնարավոր է, որ դիմորդն իր նախասիրած ֆակուլտետն առաջին հայտով նշի վճարովի համակարգը, նոր հաջորդն ըստ իր հայեցողությամբ: Եթե այո, ապա ինչ կարգով է տեղի ունենում մրցույթը, մնացածների հետ համեմատած: Շնորհակալություն:
Մինչբուհական կրթության կենտրոնի դիմորդների հետ տարվող աշխատանքների բաժնի վարիչ Էմին Սանթրոսյան
13.06.07
Հնարավոր է առաջին հայտով նշել վճարովի համակարգը, սակայն դա ոչ մի առավելություն չի տալիս մրցույթի ժամանակ: Պարզապես զրկում է անվճար տեղերի համար հատկացված մրցույթին մասնակցելուց:
Բաղիշ
03.06.07
Բարեւ Ձեզ: Ասացեք խնդրեմ, ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ ընդունելության քննություններին մասնակցելու համար: Արդյոք պետք է ներկայացնել բժշկի տեղեկանք, եթե այո, ապա ո՞ր ձեւը: Եւ ամսի քանիսից է սկսվում փաստաթղթերի ընդունումը:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
07.05.07
ՀՀ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունվելու համար դիմորդը դիմում–հայտի հետ պետք է ներկայացնի հետեւյալ փաստաթղթերը.
1. միջնակարգ կրթության ատեստատ
2. 6 լուսանկար (3×4 սմ չափսի)
3. փաստաթուղթ զինվորական ծառայության հետ առնչության մասին
4. անձը հաստատող փաստաթուղթ
5. զինվորական գրքույկ
ՀՀ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2007թ. առկա ուսուցման ընդունելության կանոններում բժշկի տեղեկանք ներկայացնելու մասին որեւէ բան նշված չէ:
Դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են 2007թ-ի հունիսի 15-ից մինչեւ հուլիսի 15-ը: Քննություններն անցկացվելու են 2007թ-ի հուլիսի 20-ից մինչեւ օգոստոսի 16-ը:
Այլ մանրամասներ իմանալու համար կարող եք դիմել ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարություն հետեւյալ հասցեով.
Երեւան 375010, Գլխավոր պողոտա,
Կառավարական տուն 3
հեռախոս` 52-66-02
Էլ. հասցե` www.edu.am
էլ.փոստ` smel@edu.am
Աշոտ
30.05.07
Ինչո՞ւ համալսարանի գրադարանը չի համալրվում նոր գրքերով: Դրա պատճառով ուսանողները ստիպված են լինում գնել տվյալ մասնագիտական գիրքը ամբիոններից:
ԵՊՀ գրադարանի տնօրեն Աշոտ Ալեքսանյան
04.06.07
Համալսարանի գրադարանը պարբերաբար համալրվում է նոր գրքերով: Եթե նշեիք Ձեզ հետաքրքրող ոլորտը, կարող էի նշել նաեւ գրքերի անունները: Մենք նամակներ ենք գրել բոլոր ֆակուլտետների դեկաններին և խնդրել, որպեսզի ուղարկեն իրենց անհրաժեշտ մասնագիտական գրականության ցանկը: Շատերը մեզ չեն պատասխանել: Ցանկացած նոր ստացված գրականություն անմիջապես տեղափոխվում է ընթերցասրահ: Իսկ սեպտեմբեր ամսից գրադարանում սպասվող բարեփոխումները թույլ կտան բոլոր ուսանողներին ավելի արագ նկատել գրքերի քանակական և որոկական փոփոխությունները:
Ինչ վերաբերում է ամբիոնից գիրք գնելուն, ապա ԵՊՀ ռեկտորի հրամանով ամբիոններում գիրք վաճառելը արգելվում է:
Համալսարանական
29.05.07
Ես ցանկանում եմ երաժշտությամբ զբաղվել: Ունեմ յոթնամյա երաժշտական կրթություն: Կ՞ա արդյոք համալսարանում երաժշտական խմբակ, և եթե այո, ապա ի՞նչպես մասնակցեմ այդ խմբակի գործունեությանը:
ԵՊՀ մշակույթի կենտրոնի տնօրեն Կարինե Դավթյան
04.06.07
ԵՊՀ-ն ունի երաժշտական խմբակներ: Ուրախ ենք, որ պատրաստ եք համագործակցել: Համեցեք ԵՊՀ մշակույթի կենտրոն (ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 6-րդ հարկ): Այստեղ կստանաք Ձեզ անհրաժեշտ ողջ տեղեկատվությունը եւ կլրացնեք համապատասխան հայտը:
Գաբրիելյան Վարվարա
17.05.07
Ես ապրում եմ Խորվաթիայում: Ավարտել եմ Երեւանի պետական համալսարանը, այժմ պետք է, որ իմ դիպլոմը ճանաչվի նաեւ այս երկրում: Ես պետք է նրանց ներկայացնեմ փաստաթուղթ, որտեղ նշված են ԵՊՀ ընդունվելու պայմաննները եւ չափանիշները: Որտե՞ղից կարող եմ նման տեղեկատվություն ձեռք բերել կամ ո՞ւմ պետք է դիմեմ այդ փաստաթուղթը ստանալու համար:
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
01.06.07
Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրել է Լիսաբոնի համաձայնագիրը, որը վերաբերում է ավարտական փաստաթղթերի եւ աստիճանների փոխճանաչմանը: Հայաստանում գործում է «Enic Naric» ցանցի գրասենյակը:
Դուք կարող եք դիմել այն երկրի ազգային գրասենյակ, որտեղ ապրում եք եւ կարծում եմ, որ մեզ մոտ գործող գրասենյակի միջոցով այդ հարցը կկարգավորվի: