Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Արդյո՞ք հեռակա մագիստրատուրայի գերազանց սովորող ուսանողները ստանում են կարմիր դիպլոմ։ Եթե այո, ապա ինչպիսի՞ գնահատակնների կամ ՄՈԳ-ի դեպքում:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետևաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
Գեւորգ
26.06.07
Ինչ կարող է պատահել, եթե դասախոսը ուսանողին շփոթմամբ գնահատի միայն ստուգման գրքույկի մեջ, այլ ոչ թե` տեղեկագրում: Արդյո՞ք ուսանողը պետք է կրկին վերահանձնի այդ քննությունը, նրան չեն հավատա, երբ տեսնեն ուսանողական գրքույկում դրած այդ գնահատականը:
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
01.07.07
Հարկ չկա, որ ուսանողը քննությունը կրկին հանձնի, պարզապես պետք է ներկայացնի ստուգման գրքույկը, եւ այդ ամենը կձեւակերպվի:
Մանե
25.06.07
Արդյո՞ք համալսարանում փակցվում են բացակա ունեցող ուսանողների անունների ու բացակաների քանակի ցուցակը, եւ որտեղ կարելի է դա տեսնել:
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
01.07.07
Ուսանողների բացակաների թիվը դեկաները զեկուցագրով ներկայացնում են ռեկտորատ, եւ համաձայն ԵՊՀ կանոնակարգի` հայտարարում ենք նկատողություն, խիստ նկատողություն, լինում են նաեւ հեռացման դեպքեր: Իսկ դեկանատները բոլոր հրամանները փակցնում են ֆակուլտետների հայտարարությունների տախտակներին:
Օհանյան Դավիթ
22.06.07
Հնարավոր է արդյո՞ք համալսարանում սովորելու ընթացքում սովորել երկրորդ մասնագիտություն:
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
01.07.07
Այսօրվա դրությամբ զուգահեռ կրթությամբ սովորելու վերաբերյալ կարգը դեռ մշակված չէ, սակայն չեմ կարող բացառել, որ հետագայում դա կիրականացվի:
Աննա
21.06.07
Շնորհակալություն իմ հարցին պատասխանելու համար, սակայն կցանկանայի նաեւ իմանալ, թե ինչպե՞ս են ներկայացվում նկատողությունները` բացականեր ունենալու հետ կապված: Եթե ուսանողն ունի 120 ժամաքանակ բացակայություն, ե՞րբ է նա հեռացվում համալսարանից:
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
01.07.07
Ուսանողների բացակաների թիվը դեկաները զեկուցագրով ներկայացնում ռեկտորատ եւ համաձայն ռեկտորի հրամանի` կայացվում է որոշում: Սակայն, եթե կան մեղմացուցիչ դեպքեր, ապա տրվում է խիստ նկատողություն, որից հետո` կրկին բացակայելու դեպքում, հեռացվում է բուհից:
Աննա
20.06.07
Ավարտել եմ ԵՊՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետը, ուզում եմ իմանալ` արդյո՞ք մագիստրատուրայում կարող եմ հեռակայել, ի՞նչ քննություններ պետք է հանձնեմ եւ ե՞րբ:
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
02.07.07
Երեւանի պետական համալսարանի մագիստրատուրայի համակարգում առայժմ հեռակա ուսուցում չի իրականացվում: