Հրապարակված է | 2022-06-17
Դիպլոմների հանձնման արարողություն
Այլ ալբոմներ
Գլխավոր նորություններ
Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետում անցկացվել է «Հիդրոօդերևութաբանության և շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի արդի խնդիրները կիսալեռնային և լեռնային շրջաններում» խորագրով աշխատաժողով, որը նվիրված էր Անտառագետի, ջրաբանի և օդերևութաբանի մասնագիտական օրվան։
Բակալավրիատի ուսանողի՝ տվյալ մասնագիտության շրջանակում ձեռք բերած գիտելիքները կիրառելու, մասնագիտական ոլորտին առնչվող խնդիրները բարձրաձայնելու և դրանց լուծումներն առաջարկելու հմտություններն արտացոլվում են ավարտական աշխատանքում։
Տնտեսագիտությունը և կառավարումը մարդկային կենսագործունեության կարևորագույն այն ոլորտներից են, որոնք ազդեցություն են ունենում հասարակական կյանքի գրեթե բոլոր բնագավառների վրա. միջազգային առևտրից մինչև սոցիալական քաղաքականություն, ֆինանսների կառավարումից մինչև զարգացման ռազմավարությունների մշակում։