Հրապարակված է | 2015-05-26
ԵՊՀ Կոլեկտիվ պայմանագրի ստորագրման արարողություն
Այլ ալբոմներ
Գլխավոր նորություններ
Այսօր հայազգի անվանի գիտնական, գործարար, բարերար Նուբար Աֆեյանին շնորհվեց ԵՊՀ պատվավոր դոկտորի կոչում։ Ն. Աֆեյանը ԵՊՀ կատարած այցի ընթացքում ծանոթացավ Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամի («FAST») «ADVANCE» ծրագրի կենսատեխնոլոգիաների հետազոտական թիմի աշխատանքին։
ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեն ֆինանսավորման է երաշխավորել «Շիճուկային ալբումինի և նուկլեինաթթուների հետ որոշ դեղանյութերի կոմպլեքսագոյացման առանձնահատկությունների համեմատական հետազոտություն» գիտական թեման: Այն ներկայացրել է ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի ամբիոնը։ Նախագծի մասին զրուցել ենք ամբիոնի վարիչ, ԵՊՀ կենսաբանության ինստիտուտի՝ ենթաբջջային կառուցվածքների կենսաֆիզիկայի լաբորատորիայի ղեկավար, կ․գ․դ․, պրոֆ. Պողոս Վարդևանյանի հետ:
««Covid-19» կապակցված միկոզները հայ բնակչության շրջանում» գիտական թեմայի շուրջ զրուցել ենք ԵՊՀ մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, ծրագրի ղեկավար, կ․գ․թ․ Աննա Կարապետյանի հետ։