Հրապարակված է | 2015-12-23
ԵՊՀ հրատարակած գրքերի ցուցահանդես
Այլ ալբոմներ
Գլխավոր նորություններ
ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի օրգանական քիմիայի ամբիոնի բարձրամոլեկուլային միացությունների (ԲՄՄ) լաբորատորիայի գիտական խումբը հետազոտական աշխատանքներ է կատարում Լիտվայի Հանրապետության «Նանովերսա» ընկերությունում (ք. Կաունաս):
Այժմ աշխարհում խոսում են շուրջ 7000 լեզվով, որոնցից է բազմադարյա պատմություն ունեցող հայոց լեզուն: Հայ գրերի գյուտով (405 թ․) սկսվեց հայերենի զարգացման գրավոր շրջանը՝ զարկ տալով պատմագրության, փիլիսոփայության, թարգմանական և կրոնական գրականության, ինչպես նաև ճարտախոսության ձևավորմանն ու բուռն վերելքին։
Երևանի պետական համալսարանում յուրաքանչյուր ուսանողի համար լրացվում է ակադեմիական տեղեկագիր, որտեղ արտացոլվում է ուստարվա ընթացքում ուսանողի կատարած աշխատանքի ծավալը, ուսումնական գործունեության արդյունքները, կրթական ձեռքբերումների որակն ու առաջադիմության ցուցանիշները: