Հրապարակված է | 2019-12-30
ԵՊՀ-ն նշում է Ամանորը
Այլ ալբոմներ
Գլխավոր նորություններ
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետում այսօր տեղի է ունեցել արդի հայերենի բառապաշարի զարգացման և կանոնարկման հիմնախնդիրներին նվիրված գիտաժողով, որի նպատակն արդի հայերենի բառապաշարի զարգացման հիմնախնդիրների վերհանումը, տեղի ունեցող փոփոխությունների դիտարկումն ու գնահատումն էր:

ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնին առընթեր գործող Ղազախերենի, Ղազախստանի մշակույթի ու պատմության կենտրոնն այսօր հյուրընկալել էր Ղազախստանի խորհրդարանի պատվիրակությանը:
ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Սարգիս Քելյանի և կնոջ՝ նույն ֆակուլտետի շրջանավարտ Նարինե Աբիգոնյանի հանդիպման ճակատագրական վայրը եղել է ԵՊՀ-ն: