Հրապարակված է | 2022-06-17
Դիպլոմների հանձնման արարողություն
Այլ ալբոմներ
Գլխավոր նորություններ
«Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեբանություն և պրակտիկում» առարկայի շրջանակում ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի ուսանողներն ամրապնդում են տեսական ու գործնական գիտելիքները՝ ձեռք բերելով հետազոտական հմտություններ:
Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի փոխտնօրեն Կարինե Նազարյանը ԵՊՀ-ում է 2009 թվականից: Ավելի քան տասը տարի աշխատում է համալսարանի ուսանողների և շրջանավարտների հետ՝ հնարավորություններ ստեղծելով նրանց մասնագիտական աճի և զարգացման համար, ինչպես նաև օգնելով աշխատաշուկայում իրենց տեղը գտնելու հարցում:
ԵՊՀ հրատարակչությունը լույս է ընծայել համալսարանի քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի նախաձեռնությամբ մշակված «Վարչական դատավարություն» առարկայական դասագիրքը: Դասագրքի տպագրության, բովանդակության և այնտեղ արծարծված հարցերի մասին զրուցել ենք ամբիոնի վարիչ, դասագրքի գլխավոր խմբագիր և հեղինակային խմբի ղեկավար Վահե Հովհաննիսյանի հետ: