Հրապարակված է | 2021-05-08
«Военные песни России» խորագիրը կրող հանրապետական մրցույթի գալահամերգ
Այլ ալբոմներ
Գլխավոր նորություններ
ԵՊՀ էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնում այսօր տեղի է ունեցել «Անտառների և բնության հատուկ պահպանվող տարածքների էկոհամակարգային ծառայությունները և տեղական ինքնակառավարման արդյունավետությունը. միջդիսցիպլինար հեռանկարներ» թեմայով ծրագրի ներկայացումը:
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ի նախաձեռնությամբ առցանց դասախոսությամբ է հանդես եկել Միջազգային քրեական դատարանի դատախազ Ալեքսիս Դեմիրճյանը:
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դատական նիստերի դահլիճում տեղի է ունեցել 2020-2021 ուսումնական տարում Իրավաբանական կլինիկայի դասընթացներն ավարտած ուսանողների վկայագրերի հանձնման արարողությունը: