Ռեսուրսներ
Հրապարակումներ
Կարծրատիպերի ելակետային ուսումնասիրություն Արևելյան գործընկերության երկրներում
Ընտանեկան բռնությունը, աղքատությունը, գենդերային նորմերը և հետսովետական պատկերը Հայաստանում
Հայաստանի "Թավշյա հեղափոխության" գենդերային վերլուծություններ (հայերեն և անգլերեն)
Որոշում կայացնողների և կարծիք ձևավորողների դիրքորոշումները ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների պաշտպանության ոլորտում. հետազոտության վերլուծություն (Հայերեն)
Առողջ ապրելակերպը դասավանդող ուսուցիչների դիրորոշումները սեռական դաստիրակության թեմայի վերաբերյալ - հետազոտության արդյունքներ (Հայերեն)
ԿԱՆԱՆՑ ԱՆՏԵՍԱՆԵԼԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՀՀ–ՈՒՄ Վերարտադրողական առողջության և իրավունքի պատկերը կանանց տարբեր խմբերի շրջանում (Անգլերեն)
ԿԱՆԱՆՑ ԱՆՏԵՍԱՆԵԼԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՀՀ–ՈՒՄ. վերարտադրողական առողջության և իրավունքի պատկերը կանանց տարբեր խմբերի շրջանում (Հայերեն)
Ամփոփելով 2017 թվականը
Տնտեսական առաջխաղացում, սոցիալական կապիտալ և քաղաքական մասնակցություն: Համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կանանց սոցիալ-քաղաքական ներգրավմանն ուղղված քաղաքականության առաջնայնությունների սահմանում (անգլերեն)
Սկեսուրների դերակատարումը և սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումները Հայաստանում.Հետազոտություն (Անգլերեն)
Սկեսուրների դերակատարումը և սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումները Հայաստանում.Հետազոտություն (հայերեն)
Գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, ԳՀԱԿ
ՍՊՀԱԸ Հայաստանում. Օրինական արգելք ՍՊՀԱԸ՝ սպառնալի՞ք թե առաջընթաց կանանց առողջությանը. Հետազոտություն (անգլերեն)
Սոցիալական օտարման գենդերային ասպեկտները (Հայերեն)
Կին զինծառայողների կերպարը ՀՀ Զինված ուժերի սոցիալական գովազդում (Հայերեն)
Աղջիկների կրթական առաջադիմությունը որպես հայրիշխանական համակարգում հավասարության ապահովման գործիք (Հայերեն)
Տարեց կանանց սոցիալական կարգավիճակը Հայաստանում. ծերացման ֆեմինիզացիայի համատեքստում (Հայերեն)
«Ծնողների դիրքորոշումները դեռահասների սեռական զարգացման վերաբերյալ» հետազոտություն/հայերեն
Համերաշխություն Կենտրոնական եվրոպական համալսարանի հետ
Քաղաքականության առաջարկություններ Հայաստանում սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների նվազեցմանն ուղղված արդյունավետ միջամտության ռազմավարությունների վերաբերյալ (Անգլերեն)
Քաղաքականության առաջարկություններ Հայաստանում սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների նվազեցմանն ուղղված արդյունավետ միջամտության ռազմավարությունների վերաբերյալ (Հայերեն)
Սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների համակարգային և մշակութային պատճառները Հայաստանում (Անգլերեն)
Սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների համակարգային և մշակութային պատճառները Հայաստանում (Հայերեն)
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» հասարակական գիտությունների հանդեսի բովանդակության վերլուծություն՝ գենդերային և կանանց հիմնախնդիրներին անդրադարձի տեսանկյունից (հայերեն)
Գենդերային ուսումնասիրություննեի ինստիտուցիոնալացման մշակութային համատեքստը XXI դարում (գիտաժողովի նյութեր)
Կանանց և տղամարդկանց տնտեսական գործունեությունը Հայաստանում (Հայերեն)
Գենդերային հիմնախնդիրները ժամանակակից Հայաստանում. հետազոտությունից դեպի քաղաքականություն
Գենդերային անհավասարությունը աշխատաշուկայում. հիմնախնդիրները և լուծումները գլոբալ և լոկալ համատեքստում
«Հայաստանի գենդերային բարոմետր» հետազոտության արդյունքների ամփոփում (Հայերեն)
«Հայաստանի գենդերային բարոմետր» հետազոտության արդյունքների ամփոփում (Անգլերեն)
Տարեց կանանց սոցիալական և առողջական հիմնախնդիրները և դրանց լուծմանն ուղղված սոցիալական և առողջապահական ծառայությունները ՀՀ գյուղական համայնքներում (Հայերեն/ Անգլերեն)
Գենդերային սոցիալականացման գործընթացի վերլուծություն. հայկական ընտանիքներում կանանց և աղջիկների կարգավիճակն ու հեռանկարները (Հայերեն/ Անգլերեն)
Մարդկանց թրաֆիքինգ. զոհային վարքի մասին իրազեկում եվ կանխարգելում (Հայերեն/ Անգլերեն)
Տղամարդկանց աշխատանքային միգրացիայի ազդեցությունը միգրանտ ամուսին ունեցող կանանց շրջանում հակաբեղմնավորիչների օգտագործման և հղիության արհեստական ընդհատումների վրա Հայաստանի գյուղական համայնքներում (Անգլերեն)
Ավագ դպրոցի գրականության դասագրքերում կին գրողների ընդգրկումը (Հայերեն/ Անգլերեն)
Գենդերային դիսկուրսը Հայաստանում. հիստերիայից դեպի կառուցողական երկխոսություն (Անգլերեն)
Գենդերային ճեղքվածքը Շիրակի մարզի ձեռներեցության բնագավառում (Հայերեն/ Անգլերեն)
Հայ սեզոնային աշխատանքային միգրանտների կանանց ՄԻԱՎ/ՍՃՓՎ-ի ռիսկի հետ կապված գործոնների հետազոտություն. ռիսկը նվազեցնելուն ուղղված առաջարակությունների մշակում (Հայերեն/ Անգլերեն)
Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց քաղաքական մասնակցության խթանումը. առկա նախաձեռնությունները, հիմնախնդիրները և հեռանկարները (Անգլերեն)
Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց քաղաքական մասնակցության խթանումը. առկա նախաձեռնությունները, հիմնախնդիրները և հեռանկարները (Հայերեն)
Աջակցություն, թե՞ կանխում. բարձրագույն կրթական համակարգում կանանց ակադեմիական կարիերայի կառուցման սոցիալ-մշակութային գործոնները (Հայերեն)
Աջակցություն, թե՞ կանխում. բարձրագույն կրթական համակարգում կանանց ակադեմիական կարիերայի կառուցման սոցիալ-մշակութային գործոնները (Անգլերեն)
Սեռական բնույթի հետապնդումները աշխատավայրում որպես կանանց մասնագիտական առաջընթացին խոչընդոտող գործոն (Անգլերեն)
Սեռական բնույթի հետապնդումները աշխատավայրում որպես կանանց մասնագիտական առաջընթացին խոչընդոտող գործոն (Հայերեն)
Հայ կնոջ կերպարը ԶԼՄ-ում (հեռուստատեսությունում). գենդերային զգայունությունից գենդերային կարծրատիպեր (Հայերեն/ Անգլերեն)
Գենդերային պրակտիկաներից դեպի գենդերային քաղաքականություն. դեպքի մասնակցային հետազոտում հայաստանյան հանրային դպրոցական համայնքում (Հայերեն)
Գենդերային պրակտիկաներից դեպի գենդերային քաղաքականություն. դեպքի մասնակցային հետազոտում հայաստանյան հանրային դպրոցական համայնքում (Անգլերեն)
Գենդերային անհավասարություն և առօրյա պրակտիկաներ. հիմնախնդիրներ և մարտահրավերներ (Հայերեն)
Գենդերային անհավասարություն և առօրյա պրակտիկաներ. հիմնախնդիրներ և մարտահրավերներ (Անգլերեն)
Ղարաբաղյան հիմնաhարցի լուծումն ըստ Հայաստանի և Ադրբեջանի կանանց ընկալումների (Անգլերեն)
Ղարաբաղյան հիմնաhարցի լուծումն ըստ Հայաստանի և Ադրբեջանի կանանց ընկալումների (Հայերեն)
Գենդերային բաղադրիչի ներառումը Հայաստանում ՏՀՏ զարգացման ու տեղեկատվական հասարակության ձևավորման քաղաքականության մեջ (Հայերեն)
Գենդերային բաղադրիչի ներառումը Հայաստանում ՏՀՏ զարգացման ու տեղեկատվական հասարակության ձևավորման քաղաքականության մեջ (Անգլերեն)
Կանայք ռազմական ոլորտում (Անգլերեն)
Կանայք ռազմական ոլորտում (Հայերեն)
Կանանց դերի ընկալումները Հայաստանում գործող ավանդական ու ոչ ավանդական կրոնական կազմակերպությունների կողմից (Անգլերեն)
Կանանց դերի ընկալումները Հայաստանում գործող ավանդական ու ոչ ավանդական կրոնական կազմակերպությունների կողմից (Հայերեն)
Կանայք ՀՀ Զինված ուժերում. ինքնընկալումը, ներգրավման և հարմարման բարելավման խնդիրները (Հայերեն)
Կանայք ՀՀ Զինված ուժերում. ինքնընկալումը, ներգրավման և հարմարման բարելավման խնդիրները (Անգլերեն)
Գենդերային գործոնը հանրային ծառայության էթիկայում. հայաստանյան հանրային կազմակերպությունների ուսումնասիրություն (Հայերեն/Անգլերեն)
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում կանանց քաղաքական մասնակցությունը. խնդիրներ և հեռանկարներ (Անգլերեն)
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում կանանց քաղաքական մասնակցությունը. խնդիրներ և հեռանկարներ (Հայերեն)
Հայաստանում գյուղական կանանց զբաղվածության վրա ազդող գործոնների վերլուծություն (Անգլերեն)
Հայաստանում գյուղական կանանց զբաղվածության վրա ազդող գործոնների վերլուծություն (Հայերեն)
Հողի վրա աշխատող կինը. տնտեսական զբաղմունքներ, սոցիալական և ընտանեկան կարգավիճակ (Անգլերեն)
Հողի վրա աշխատող կինը. տնտեսական զբաղմունքներ, սոցիալական և ընտանեկան կարգավիճակ (Հայերեն)
Վերծանելով կնոջը արդի հայաստանյան քաղաքական դիսկուրսում (Հայերեն)
Վերծանելով կնոջը արդի հայաստանյան քաղաքական դիսկուրսում (Անգլերեն)
Առնականությունն ու գենդերային բռնությունը հայկական հեռուստասերիալներում (Անգլերեն)
Առնականությունն ու գենդերային բռնությունը հայկական հեռուստասերիալներում (Հայերեն)
Ներառական առողջապահական ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող կանանց համար (Անգլերեն)
Ներառական առողջապահական ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող կանանց համար (Հայերեն)
Սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումները որպես ընտանիքում գենդերային խտրականության արտահայտում (Հայերեն)
Սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումները որպես ընտանիքում գենդերային խտրականության արտահայտում (Անգլերեն)
Տաթևիկ Սարգսյան - Գենդերային չափումները վարչական էթիկայում
ԳՀԱԿ հետազոտություն - ԵՊՀ ուսանողների գենդերային դիրքորոշումները (Անգլերեն)
Լիլիթ Շաքարյան - Հաղորդակցային գործընթացի գենդերային ասպեկտները
Գիտաժողով "Կանայք, առաջնորդությունը և հասարակությունը"
Սիրան Հովհաննիսյան - Ֆեմինիստական տեսություններ. լիբերալ ֆեմինիզմ
Գոհար Շահնազարյան - Գենդերային դիսկուրսը և դրա փոխակերպումը հայ հասարակությունում
ԳՀԱԿ դրամաշնորհային ծրագրի հայտարարություն
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ «ԿԱՆԱՅՔ, ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ»
«Հմտություններ և մեխանիզմներ կանանց քաղաքական առաջխաղացման համար» ծրագիր
Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության ԵՊՀ կենտրոնը Հայաստանում Բրիտանական խորհրդի հետ համագործակցությամբ 2013 թվականին իրականացրել է "Կանանց քաղաքական գործունեության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում և քաղաքական կուսակցություններում կանանց ներգրավման և հավասարա հնարավորությունների ապահովման մեխանիզմ" խորագրով հետազոտություն: Հետազոտությունը` կից:
Աննա Գևորգյան - «Գենդերային կարծրատիպերը» հայաստանյան համատեքստում
Անի Մանուկյան - Գենդերային իրավահավասարության պայքարի պատմական առանցքը
Անի Կոջոյան - Մեծ աղմուկ ոչնչից
Անի Կոջոյան - Գենդեր.պատմագիտական ակնարկ
On-line ռեսուրսներ
The Global Gender Gap Report 2017 (անգլերեն)
Հայաստանի ժողովրդագրական և առողջապահական հետազոտություն (DHS) 2015-2016 (անգլերեն)
Կանայք, փոխակերպումը և սոցիալական փոփոխությունները. Իսպանիա, 1976-1986
Կանանց քաղաքացիավարական ներկայացվածության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում (Հայերեն)
Գենդերային հավասարությունը և ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները
Ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների արդյունավետությունը գենդերային հավասարության հասնելու գործընթացում
Միջազգային միջոցառումների ուսումնասիրություն
Գենդերային հավասարության ցուցանիշը - Հաշվետվություն
Գենդերային հավասարության ցուցանիշը ըստ երկրների
Կանայք և տնտեսությունը
Գենդերային հավասարության ցուցանիշը
Գենդերային հավասարության մասին օրենքը Եվրոպայի 33 երկրներում
Անդրադարձ Գենդերային հավասարության եվրոպական իրավունքին
ԵՄ Գենդերային հավասարության մասին օրենքը
Գենդերային ճեղքվածքի մասին համաշխարհային զեկույց 2013
Գենդերային հավասարություն և զարգացում, Համաշխարհային զարգացման զեկույց 2012
Գենդերային հավասարություն և զարգացում, Համաշխարհային բանկի զեկույց
Ընդդեմ գենդերային բռնության 2011 - 2015 թվականների ռազմավարական ծրագիր
Ընդդեմ գենդերային բռնության 2012 թվականի միջոցառումների ծրագիր
Ընդդեմ գենդերային բռնության 2013 թվականի միջոցառումների ծրագիր
Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգը Հայաստանում
Գենդերային հարցերի թեմատիկ խումբը Հայաստանում
ՀՀ ազգային զեկույցը կանանց կարգավիճակի մասին

1995թ. Պեկինում կայացած Կանանց IV համաշխարհային կոնֆերանսում միաձայն ընդունված հռչակագիրը և գործողությունների ծրագիրը, ինչպես նաև Հազարամյակի հռչակագիրը վերահաստատեցին կառավարությունների պատասխանատվությունը կանանց նկատմամբ խտրականության μոլոր ձևերի վերացման, ինչպես նաև պետությունների քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, մշակութային կյանքում կանանց և տղամարդկանց հավասար մասնակցության ապահովման գործում:

«Ընդդեմ գենդերային բռնության 16-օրյակ» քարոզարշավը Հայաստանում

Քարոզարշավը ներառում է հետևյալ հիշարժան օրերը՝

 • նոյեմբերի 25 – Կանանց դեմ ուղղված բռնության վերացման միջազգային օր,
 • դեկտեմբերի 1 – ՁԻԱՀ-ի համաշխարհային օր,
 • դեկտեմբերի 2 – Ստրկության վերացման միջազգային օր,
 • դեկտեմբերի 6 – Մոնրեալի սպանդի տարելից,
 • դեկտեմբերի 10 – Մարդու իրավունքների միջազգային օր։
Գենդերային հավասարության մասին ՀՀ օրենքը
 • Գլուխ 1. Ընդհանուր դրույթներ
 • Գլուխ 2. Գենդերային հավասարության ապահովման պետական քաղաքականությունը, դրա իրագործման մշտադիտարկումը եւ գենդերային վիճակագրույթունը
 • Գլուխ 3. Գենդերային հավասարության երաշխիքները պետության կառավարման եւ հանրային ծառայության մեջ
 • Գլուխ 4. Գենդերային հավասարության ապահովման մեխանիզմը
 • Գլուխ 5. Սույն օրենքի կատարման իրավական երաշխիքները
 • Գլուխ 6. Գենդերային հավասարության ապահովման պետական քաղաքականության իրագործման ֆինանսավորում
 • Գլուխ 7. Եզրափակիչ դրույթ
ՀՀ գենդերային քաղաքականության 2011 թվականի միջոցառումների ծրագիր
Ընդդեմ գենդերային բռնության ազգային ծրագիր
Կոնտակտներ

Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոն
Հեռ: +37460710390
Ներքին: 2390
Էլ.հասցե: cgls@ysu.am
Հասցե: Ալեք Մանուկյան 1, 0025, Երևանի պետական համալսարան,Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, 436 սենյակ
Երևան, Հայաստան


Սույն վեբ կայքը ստեղծվել է Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով: Այստեղ արտահայտված տեսակետները /կամ նյութի բովանդակությունը/ միմիայն հեղինակներինն են և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:

New layer...