Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգի» համաձայն: կարդալ ավելին
ԵՊՀ միջազգային համագործակցությունն իրականացնում է Միջազգային համագործակցության վարչությունը, որի կազմում գործում են միջազգային կապերի, օտարերկրյա սովորողների կրթության կազմակերպման եւ գրանտների բաժինները: կարդալ ավելին
ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐ
Սփյուռք
ԵՊՀ միջազգային համագործակցության շրջանակներում նոր կապեր են հաստատվել ԵՊՀ սփյուռքահայ բարերարների, բարեկամների և շրջանավարտների հետ: կարդալ ավելին