Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգի» համաձայն: կարդալ ավելին
ԵՊՀ միջազգային համագործակցությունն իրականացնում է Միջազգային համագործակցության վարչությունը, որի կազմում գործում են միջազգային կապերի, օտարերկրյա սովորողների կրթության կազմակերպման եւ գրանտների բաժինները: կարդալ ավելին
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՊՀ-ՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ
«Էրազմուս+» ծրագրի «MODEST» նախագծի շրջանակում կազմակերպվող միջազգային դոկտորական դպրոցը կանցկացվի 2022 թ. հոկտեմբերի 3-6-ը՝ ժամը 10:00-ին, ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի 406 լսարանում: կարդալ ավելին
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ
Էրազմուս + ծրագրի MODEST (Modernization of Doctoral Education in Science and Improvement of Teaching Methodologies) նախագծի շրջանակներում կազմակերպվում է Միջազգային դոկտորական դպրոց / International Doctoral school/, որը տեղի կունենա 2022թ. հոկտեմբերի 3-6-ը Երևանում: կարդալ ավելին
«ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ԳՐԵԼՈՒ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՐԿԱՄՍՅԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
Երևանի պետական համալասարանի միջազգային համագործակցության վարչությունը հայտարարում է «Դրամաշնորհներ գրելու հմտություններ» թեմայով վերապատրաստման երկամսյա դասընթացների անցկացման մասին։ կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՍՊԱՆԻԱՅԻ ԿԱԴԻՍԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրի շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Իսպանիայի Կադիսի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է շարժունություն` բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների համար 2022-2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում 5 ամիս ժամկետով ուսանելու հնարավորությամբ (2 ուսանող՝ Կադիսի ՀՀ գործընկեր բուհերից): կարդալ ավելին
«Ի՞ՆՉ Է ՄՏԱԾՈՒՄ ՍՓՅՈՒՌՔԸ 21-ՐԴ ԴԱՐՈՒՄ» ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Սեպտեմբերի 22-ին՝ ժամը 13։00-ին, Ինովացիոն լուծումների և տեխնոլոգիաների կենտրոնի (ISTC) (ԵՊՀ N7 ուսումնական մասնաշենք, 6-րդ հարկ) քննարկումների սրահում տեղի կունենա «Ի՞նչ է մտածում Սփյուռքը 21-րդ դարում» հետազոտությունների արդյունքների ներկայացում՝ նվիրված Սփյուռքի կյանքին առնչվող առանցքային թեմաների (ինքնություն, լեզու, մշակույթ, եկեղեցի, հասարակական կյանք և Հայաստանի հետ կապեր) քննարկմանը։ կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԼԻՍԱԲՈՆԻ ՆՈՎԱ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրի շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Լիսաբոնի Նովա համալսարանի (Պորտուգալիա) միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների համար (հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտություններ) 2022-2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում 4 ամիս ժամկետով ուսանելու հնարավորությամբ: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԲՐՅՈՒՍԵԼԻ ԱԶԱՏ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
«Էրազմուս+» mիջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Բրյուսելի ազատ համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 2 շարժունություն ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի ուսանողների համար` 2022-2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ուսանելու կամ պրակտիկա անցնելու նպատակով: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆՈՎԱ ԳՈՐԻՑԱ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ՍԼՈՎԵՆԻԱ
«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրի շրջանակում, Երևանի պետական համալսարանի և Սլովենիայի Նովա Գորիցա համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով, նախատեսվում է 2 շարժունություն՝ «Ֆիզիկա» մասնագիտությամբ վերապատրաստման հնարավորություն պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար` 2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակում, 3 շաբաթ տևողությամբ: կարդալ ավելին
ԵՊՀ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԸ ՀՐԱՎԻՐՎՈՒՄ ԵՆ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՐԴԱԼՈՒ ՇՄԱԼԿԱԼԴԵՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ
Շմալկալդենի կիրառական գիտությունների համալսարանն առաջարկում է ԵՊՀ հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմին որպես հրավիրյալ դասախոս դասախոսություններով հանդես գալ 2022-2023 ուստարվա առաջին կիսամյակի ընթացքում: Նախատեսվում է երկու շարժունություն՝ 1 կամ 2 ամսով: կարդալ ավելին
ԱՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
ՌԴ նախագահին առընթեր ազգային տնտեսության և պետական կառավարման ակադեմիան ԱՊՀ անդամ պետությունների հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամի աջակցությամբ 2022 թվականին իրականացնում է «ԱՊՀ գիտական դիվանագիտության ծրագիրը»: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրի շրջանակում ԵՊՀ-ի և Սիլեզիայի տեխնոլոգիական համալսարանների (Գլիվիցե, Լեհաստան) միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի և մեխանիկայի, ռադիոֆիզիկայի, ֆիզիկայի, քիմիայի, աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետների ուսանողների համար՝ 2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ` ԿԱՀԻՐԵԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Կահիրեի համալսարանի հայագիտության կենտրոնի և Եգիպտոսում ՀՀ դեսպանության համագործակցությամբ նախատեսվում է կոնֆերանս կազմակերպել հայագիտական և հասարակագիտական ոլորտի հետազոտողների մասնակցությամբ։ կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԶԱԼՑԲՈՒՐԳԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (ԱՎՍՏՐԻԱ)
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Զալցբուրգի համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն պատմության ֆակուլտետի ասպիրանտների համար՝ 2022/2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակում հետազոտական աշխատանքներ կատարելու նպատակով: կարդալ ավելին
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԻ (IES) ԾՐԱԳԻՐ
կարդալ ավելին
«ՍԵՎԾՈՎՅԱՆ ԱՎԱԶԱՆՈՒՄ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՓՈՐՁԱՌԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ» ՆԱԽԱԳԻԾ
Տեղեկացում ենք, որ ս.թ. հունիսի 21-ին՝ ժամը 11.00-ին, ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետում՝ 419 լսարանում, կայանալու է «Pro Extour» նախագծի շրջանակում բացված Փորձառական զբոսաշրջության հաբ-լսարանի շնորհանդեսը, որի ընթացքում շահառուները կներկայացնեն «Pro Extour» ծրագրի շրջանակում մշակված փորձարարական գործունեության պիլոտային նախագծերը: կարդալ ավելին
ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԱՌԱՋԱՐԿ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
կարդալ ավելին
DEA-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՀԱՅՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ
կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲՐՅՈՒՍԵԼԻ ԱԶԱՏ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (ԲԵԼԳԻԱ)
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Բրյուսելի ազատ համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն ֆիզիկայի ֆակուլտետի դասախոսների համար (հիմնական աշխատակիցների)` 2021/2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում (2022թ. հունիսի 20-ից հուլիսի 19-ն ընկած ժամանակահատվածում) 1 շաբաթ դասավանդելու նպատակով (8 ժամ): կարդալ ավելին
ՆԱՏՕ-Ի «ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՈՒՆ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ» ԾՐԱԳԻՐ
ՆԱՏՕ-ի «Գիտություն հանուն խաղաղության» ծրագիրն առաջարկում է ֆինանսավորում, փորձագիտական խորհրդատվություն և աջակցություն, որոնք հարմարեցված են քաղաքացիական անվտանգությանն առնչվող գործունեությանը և համապատասխանում են ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական նպատակներին: կարդալ ավելին
ՄՐՑՈՒՅԹ «ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ
Երևանի պետական համալսարանը ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատան կողմից ֆինանսավորվող «Ամերիկյան հետազոտություններ» (American Studies) դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում հայտարարում է ամերիկագիտության բնագավառին վերաբերող հետազոտական աշխատանքների մրցույթ: կարդալ ավելին
ԲՈՒԼՂԱՐԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ
Բուլղարիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը ՀՀ-ում Բուլղարիայի Հանրապետության դեսպանության միջոցով հայտարարում է Հայաստանի Հանրապետությանը Բուլղարիայի Հանրապետության զարգացման պաշտոնական աջակցության շրջանակում դրամաշնորհների նախագծային առաջարկների ընդունման և ընտրության կարգը։ կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԶԱԼՑԲՈՒՐԳԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ՝ ԱՎՍՏՐԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Զալցբուրգի համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում են շարժունություններ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների համար (քաղաքագիտություն մասնագիտությամբ)` 2022/2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
«2022 - 2023 ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱ» ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ
«Ճշմարտության և արդարադատության» կենտրոնը հրավիրում է Հայաստանի և Արցախի իրավագիտություն ուղղությունն ընտրած ուսանողներին մասնակցելու կենտրոնի իրավաբանական կլինիկական ծրագրին՝ գործնական փորձ ձեռք բերելու, պատերազմական հանցագործությունների ականատեսների հետ հարցազրույց անցկացնելու, ձայնագրելու և փաստեր պահպանելու: կարդալ ավելին
ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ ԲՈՒՆԴԵՍԹԱԳԻ «ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ»
Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի նույնպես, Գերմանիայի Բունդեսթագը, համագործակցելով Բեռլինի Ազատ համալսարանի, Հումբոլդտի անվան համալսարանի և Տեխնիկական համալսարանի հետ, առաջարկում է երիտասարդ, քաղաքականությամբ հետաքրքրվող, բարձրագույն կրթություն ունեցող երիտասարդներին Միջազգային խորհրդարանական կրթաթոշակ Բեռլինում: կարդալ ավելին
«ԿԱՐԾՐԱՏԻՊԵՐ, ԿԱՆԽԱԿԱԼ ԿԱՐԾԻՔՆԵՐ ԵՎ ԱՏԵԼՈՒԹՅԱՆ ԽՈՍՔԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄ ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
Միջմշակութային ուսուցման/ուսումնական դասընթացի մասնակցության հրավեր կարդալ ավելին
ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ ՀՈՒՄԲՈԼԴՏ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ
Գերմանիայի Հումբոլդտ համալսարանի HUWISU առցանց ամառային ծրագիրն առաջարկում է 3-շաբաթյա առցանց դասընթացներ անգլերեն լեզվով իրավագիտության և տնտեսագիտության մասնագիտությամբ սովորող բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների համար: կարդալ ավելին
«ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆԸ ԵՎ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ ԱՋԱԿՑՈՂ ԵՄ ԾՐԱԳՐԵՐ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ
Ս․թ․ մայիսի 17-ին ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիան Գիտական և նորարարական գործընկերությանն աջակցման կենտրոնի հետ համատեղ կազմակերպում է «Գիտնականների շարժունությանը և կարիերայի զարգացմանը աջակցող ԵՄ ծրագրեր» խորագրով միջոցառումը։ կարդալ ավելին
«ԼԵԶՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի` դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոնը կազմակերպում է միջազգային գիտաժողով՝ «Լեզուն և կրթությունը միջազգային հարաբերություններում» խորագրով: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ԶԱԱՐԼԱՆԴԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Զաարլանդի համալսարանների միջև /Գերմանիա/ կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն կենսաբանության և տեխնիկական ոլորտի ֆակուլտետների /ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա, մաթեմատիկա և մեխանիկա, ռադիոֆիզիկա և այլն/՝ ԵՊՀ հիմնական աշխատակից հանդիսացող դասախոսների համար` 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում 8 ժամ տևողությամբ դասախոսություն կարդալու նպատակով: կարդալ ավելին
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ՇՄԱԼԿԱԴԵՆԻ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ (ԳԵՐՄԱՆԻԱ)
Տեղեկացնում ենք, որ Շմալկադենի կիրառական գիտությունների համալսարանը (Գերմանիա) միջբուհական պայմանագրի շրջանակներում առկա ուսանողների փոխանակման ծրագրով հայտարարում է 2022թ.-ի առաջին կիսամյակի ընդունելություն: կարդալ ավելին
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈՆՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ
Տեղեկացնում ենք, որ Բոննի համալսարանին կից գործող "Dependency and Slavery Studies" կենտրոնը հայտարարում է մրցույթ 2-ամյա մագիստրոսական ծրագրով ուսանելու համար: կարդալ ավելին
ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ ՖՐԻԴՐԻԽ ՇԻԼԼԵՐԻ ԱՆՎԱՆ ՅԵՆԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ՝ ԳԵՐՄԱՆԻԱ
Գերմանիայի Ֆրիդրիխ Շիլլերի անվան Յենայի համալսարանը միջբուհական համագործակցության շրջանակում տրամադրում է կրթաթոշակ ԵՊՀ post-doc երիտասարդ հետազոտողների և դասախոսական կազմի համար (1 շաբաթից մինչև 1 ամիս տևողությամբ)՝ 2021-2022 թթ. երկրորդ կամ 2022-2023 թթ. առաջին կիսամյակում հետազոտական աշխատանք կատարելու և/կամ դասախոսություններով հանդես գալու նպատակով։ կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԳԱԼԱՑԻ ԴՈՒՆԱՐԵԱ ԴԵ ՋՈՍ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ` ՌՈՒՄԻՆԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Գալացի Դունարեա Դե Ջոս համալսարանի /Ռումինիա/ միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն` աստվածաբանություն, պատմություն, փիլիսոփայություն, հոգեբանություն և սոցիոլոգիա մասնագիտություններով, բակալավրի և մագիստրատուրայի ուսանողների համար՝ 2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակում 5 ամիս ժամկետով ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԳՐԱՆԱԴԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ՝ ԻՍՊԱՆԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Իսպանիայի Գրանադայի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն բակալավրիատի (5 ամիս ժամկետով) և 1 շարժունություն ասպիրանտուրայի (3 ամիս ժամկետով) ուսանողների համար՝ 2022/2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
2022 Թ. ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲՐԱՆԴԵՆԲՈՒՐԳԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (ԳԵՐՄԱՆԻԱ)
Տեղեկացնում ենք, որ Բրանդենբուրգի տեխնոլոգիական համալսարանը (Գերմանիա) միջբուհական պայմանագրի շրջանակներում առկա ուսանողների փոխանակման ծրագրով հայտարարում է 2022 թ. առաջին կիսամյակի ընդունելություն (հոկտեմբեր 2022թ - մարտ 2023թ): կարդալ ավելին
ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ ՆԱՆՏԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ՝ ՖՐԱՆՍԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ «MSCA PF» («ԷմԷսՍիԷյ ՓիԷֆ») ծրագրի շրջանակներում Նանտի համալսարանը (Ֆրանսիա) տրամադրում է կրթաթոշակ երիտասարդ գիտնականներին՝ Լուարի երկրի (Ֆրանսիայի 18 երկրամասերից մեկը) համալսարաններից մեկում կարճաժամկետ հետազոտություն կատարելու համար: կարդալ ավելին
2022 Թ. ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՅՆՑԻ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԹՈԼԻԿ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ (ԳԵՐՄԱՆԻԱ)
Մայնցի կիրառական գիտությունների կաթոլիկ համալսարանը (Գերմանիա) միջբուհական պայմանագրի շրջանակներում առկա ուսանողների փոխանակման ծրագրով հայտարարում է 2022 թ. առաջին կիսամյակի ընդունելություն: կարդալ ավելին
ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑ՝ ՅԱՇԻԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (ՌՈՒՄԻՆԻԱ)
Ռումինիայի Յաշիի համալսարանը կազմակերպում է ամառային դպրոց, որը տեղի է ունենալու ս.թ. հուլիսի 4-15-ը: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀՐԱԴԵՑ ԿՐԱԼՈՎԵ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ՝ ՉԵԽԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» Միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Հրադեց Կրալովե (Չեխիա) համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ուսանողների համար («սոցիալական աշխատանք» և «սոցիոլոգիա» մասնագիտություններով)` 2022/2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՄԻՆՀՈՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱ)
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Պորտուգալիայի Մինհոյի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է շարժունություն պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար` 2022/2023 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակում 1 շաբաթ ժամկետով 8 ժամ դասախոսություն կարդալու համար հնարավորություն (3 դասախոս՝ Մինհոյի ՀՀ գործընկեր բուհերից), ինչպես նաև բակալավրիատի, մագիստրատուրայի ուսանողների համար 1-ին կիսամյակում 4 ամիս ժամկետով ուսանելու հնարավորություն (4 ուսանող՝ Մինհոյի ՀՀ գործընկեր բուհերից): կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԶԱԱՐԼԱՆԴԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Զաարլանդի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 2 շարժունություն բնագիտական ոլորտի, մաթեմատիկայի ֆակուլտետների, Ֆարմացիայի ինստիտուտի բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում՝ 2022-2023 ուս.տարվա 1-ին կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
2022Թ.-Ի ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱԼԻԱՆԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ՝ ՉԻՆԱՍՏԱՆ
Տեղեկացնում ենք, որ Դալիանի տեխնոլոգիայի համալսարանը (DUT, Չինաստան) միջբուհական պայմանագրի շրջանակներում առկա ուսանողների փոխանակման ծրագրով հայտարարում է 2022 թ.-ի առաջին կիսամյակի ընդունելություն՝ քիմիա, ֆիզիկա, մաթեմատիկա, մեխանիկա, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, ճարտարագիտություն մասնագիտությունների համար: կարդալ ավելին
ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ՝ ՍԼՈՎԱԿԻԱ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունը ստացել էտեղեկատվություն առ այն, որ Սլովակիայի Հանրապետության կառավարությունը հայտարարել է Ազգային կրթաթոշակային ծրագիր, որի շրջանակներում առաջարկվում են կրթաթոշակներ և դրամաշնորհներ օտարերկրյա ուսանողների, դասախոսների, գիտաշխատողների և գեղարվեստական կրթության ոլորտի աշխատողների համար։ կարդալ ավելին
ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄՐՑՈՒՅԹ «ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» (AMERICAN STUDIES) ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ
կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱԼԼԱԴՈԼԻԴԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ` ԻՍՊԱՆԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Իսպանիայի Վալլադոլիդի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է շարժունություն բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ուսանողների համար` 2022/2023 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակում 5 ամիս ժամկետով ուսանելու նպատակով (6 ուսանող՝ Վալլադոլիդի ՀՀ գործընկեր բուհերից): կարդալ ավելին
ԱՌԱՋԻՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑ
Միավորված ազգերի կազմակերպության՝ Թմրամիջոցների և հանցավորության դեմ պայքարի գրասենյակը (UNODC) և Միջազգային հակակոռուպցիոն ակադեմիան (IACA) Արևելյան Եվրոպայի ուսանողների և 18-29 տարեկան երիտասարդների համար առաջին անգամ կազմակերպում են միջազգային հակակոռուպցիոն ամառային դպրոց։ կարդալ ավելին
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ. ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑ 2022
Ջ. Հոփքինս համալսարանի (SAIS Europe, Bologna, Italy) Սահմանադրական ուսումնասիրությունների և ժողովրդավարական զարգացման կենտրոնը 2022թ.-ի հուլիսի 4-8-ը կազմակերպում է «ԵՄ և իրավական բարեփոխումներ» խորագրով առցանց ամառային դպրոց: կարդալ ավելին
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ՝ ԱԹԵՆՔ
կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՐՏՈՒԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ` ԷՍՏՈՆԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Տարտուի համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն քաղաքագիտության բաժնի ուսանողների համար` 2022/2023 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՈՒՀԱՈՒՍ ՎԱՅՄԱՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ՝ ԳԵՐՄԱՆԻԱ
Գերմանիայի Բաուհաուս Վայմար համալսարանը միջբուհական համագործակցության շրջանակներում հայտարարում է ընդունելություն մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ուսանողների համար՝ 2022/2023 ուս. տարվա առաջին կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐՄԻԱՅԻ ԵՎ ՄԱԶՈՒՐԻԱՅԻ ՕԼՇՏԻՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Վարմիայի և Մազուրիայի Օլշտինի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն ԵՊՀ հիմնական աշխատող հանդիսացող Քաղաքագիտության բաժնի դասախոսների համար` 2021-2022 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակում 8 ժամ տևողությամբ դասախոսություն կարդալու նպատակով: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱԴԻՍԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ՝ ԻՍՊԱՆԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» Միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Իսպանիայի Կադիսի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է շարժունություն` բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների համար 2022/2023 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակում 5 ամիս ժամկետով ուսանելու նպատակով (2 ուսանող՝ Կադիսի ՀՀ գործընկեր բուհերից): կարդալ ավելին
ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՎԱՐՇԱՎԱ
«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Վարշավայի կարդինալ Վիշինսկու անվան համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 2 շարժունություն Կենսաբանության ֆակուլտետի դասախոսների համար` 2021-2022 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակում 8 ժամ տևողությամբ դասախոսություն կարդալու նպատակով: կարդալ ավելին
ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՏԱՐՏՈՒԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Տարտուի համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 2 շարժունություն Կենսաբանության ֆակուլտետի ուսանողների համար՝ 2022-2023 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ՝ ԼԻՏՎԱՅԻ ՄԻԿՈԼԱՍ ՌՈՄԵՐԻՍԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԼՈՒԴՎԻԳՍՀԱՖԵՆԻ ԲԻԶՆԵՍԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Լուդվիգսհաֆենի բիզնեսի և հասարակության համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 2 շարժունություն Տնտեսագիտության և կառավարման, Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետների և Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտության բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների համար՝ 2022-2023 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՍԼՈՎԱԿԻԱ
Հայտնում ենք, որ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունը ստացել է տեղեկատվություն առ այն, որ Սլովակիայի կառավարությունը հայ ուսանողների համար հայտարարել է տնտեսագիտության, մեխանիկական ինժեներության, կիբեռնետիկայի, ատամնաբուժության և մի շարք այլ բնագավառներում 2022-2023 ակադեմիական տարվա համար 1 կրթաթոշակային ծրագրի (բակալավրի և մագիստրոսի աստիճաններ) հայտերի ընդունելության մասին։ կարդալ ավելին
Ա. ԳՐՈՄԻԿՈՅԻ ԱՆՎԱՆ ԱՊՀ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹ
Մրցույթի կազմակերպիչներն են Ա.Ա.Գրոմիկոյի անվան Արտաքին քաղաքականության հետազոտությունների ասոցիացիան, Բելառուսի Հանրապետության նախագահին կից գործող Պետական կառավարման ակադեմիան և Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի Եվրոպայի ինստիտուտը՝ Միութենական պետության մշտական կոմիտեի, МГИМО-ի, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի, ԱՊՀ հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամի աջակցությամբ: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ +» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՅԵՆԱՅԻ ՖՐԻԴՐԻԽ ՇԻԼԼԵՐԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (ԳԵՐՄԱՆԻԱ)
«Էրազմուս +» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Յենայի Ֆրիդրիխ Շիլլերի անվան համալսարանի /Գերմանիա/ միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն բոլոր ֆակուլտետների պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար` 2021/2022 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակում 9 օր ժամկետով 8 ժամ դասախոսություն կարդալու համար: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԲԵԼԱՍՏՈԿԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Բելաստոկի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 2 շարժունություն Իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար` 2021/2022 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակում 1 շաբաթ ժամկետով 8 ժամ դասախոսությամբ հանդես գալու նպատակով: կարդալ ավելին
ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՌՅՈՒԿՈԿՈՒ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ՝ ՃԱՊՈՆԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ Ռյուկոկու համալսարանը (Ճապոնիա) միջբուհական համագործակցության շրջանակներում նախատեսել է շարժունություն ԵՊՀ ուսանողների համար՝ 2022-2023 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
ՄՐՑՈՒՅԹ THE BANACH SCHOLARSHIP ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԼԵՀԱՍՏԱՆԻ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ ՈՒՍԱՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
Տեղեկացնում ենք, որ Լեհաստանի Փոխանակման ծրագրերի ազգային գործակալությունը (NAWA) և Լեհաստանի ԱԳ նախարարությունը հայտարարում են մրցույթ ուսանողների համար՝ The Banach Scholarship կրթաթոշակային ծրագրի շրջանակներում Լեհաստանի բուհերում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
ԷՐԱԶՄՈՒՍ+ ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍ ԴՊՐՈՑ՝ ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ Էրազմուս+ Միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Պորտուգալիայի Եվրոպական բիզնես դպրոցի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 2 շարժունություն պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար` 2021/2022 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակում 1 շաբաթ ժամկետով 8 ժամ դասախոսություն կարդալու համար: կարդալ ավելին
ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ՄՈՆՊԵԼՅԵԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ
Տեղեկացնում ենք, որ Մոնպելյեի համալսարանը նախատեսել է շարժունություն Իրավագիտության և Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետների ուսանողների համար` 2022-2023 ուս.տարվա 1-ին և 2-րդ կիսամյակներում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
Հայտարարություն՝ ամառային դպրոց
Չեխիայի Մասառիկի համալսարանը (Բռնո) հայտարարում է մրցույթ ս.թ. հունիսի 26-ից հուլիսի 17-ը "Waves and Ebbs of Democracy: Lessons Լearnt from Central European 'There and Back Again" խորագրով ամառային դպրոցում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
ՅԵՆԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
Գերմանիայի Ֆրիդրիխ Շիլլերի անվան Յենայի համալսարանը միջբուհական համագործակցության շրջանակում տրամադրում է կրթաթոշակ ԵՊՀ ասպիրանտների /մինչև 3 ամիս ժամկետով/ և post-doc երիտասարդ հետազոտողների /1 ամիս ժամկետով/ համար՝ 2022-2023թթ. առաջին կիսամյակում հետազոտական աշխատանք կատարելու նպատակով։ կարդալ ավելին
ՄՐՑՈՒՅԹ ԱԱԼԵՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՎՅՈՒՐԹԵՆԲԵՐԳԻ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ
Գերմանիայի Բադեն Վյուրթենբերգի կրթաթոշակային ծրագրի շրջանակներում Աալենի համալսարանը հայտարարում է մրցույթ բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ուսանողների համար՝ 2022/2023 ուս. տարվա առաջին կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն Յաշիի համալսարան՝ Ռումինիա
կարդալ ավելին
«ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՒԺԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ» (AWDA) 5-ԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐ
ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ մեկնարկել է «Հայաստանում աշխատուժի զարգացման» (AWDA) 5-ամյա ծրագիրը, որի շրջանակում «Սիվիտտա Հայաստան» (նախկին՝«EV Consulting») ընկերությունն իրականացնում է «Աշխատաշուկայի հմտությունների և գիտելիքի անհամապատասխանությունների քարտեզագրում և կարիքների ուսումնասիրություն» հետազոտությունը։ կարդալ ավելին
«ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔ: ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՈՐ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹ
Թուրքմենստանի ԱԳՆ Միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի կողմից կազմակերպվում է միջազգային մրցույթ «Երկխոսությունը՝ խաղաղության երաշխիք: Միջազգային հարաբերությունների նոր փիլիսոփայությունը» խորագրով: կարդալ ավելին
ՌԱՍԵԼ ԲԵՐԻԻ ՄԻՋԿՐՈՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԻ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ
Հովհաննես Պողոս II միջկրոնական երկխոսության կենտրոնը հայտարարել է 2022-23 ուսումնական տարվա Ռասել Բերիի միջկրոնական հետազոտությունների կրթաթոշակի դիմումների ընդունման մասին: կարդալ ավելին
«CaseKey» բիզնես խնդիրների մրցույթին մասնակցելու հրավեր
կարդալ ավելին
Միջազգային դոկտորական դպրոց
«Էրազմուս+ MODEST» նախագծի շրջանակում տեղի է ունենալու միջազգային դպրոց, որին կարող են մասնակցել այն դոկտորանտները, որոնք ցանկանում են գիտահետազոտական, ակադեմիական և գիտական նորարարություններում հաջողության հասնելու համար զարգացնել «փափուկ հմտությունների» իմացությունը: կարդալ ավելին
Մրցույթ «EASTERN EUROPE PROGRAM» ծրագրի կողմից
կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՍԼԱՆԴԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Իսլանդիայի համալսարանի (Իսլանդիա) միջև կնքված պայմանագրով միջազգային հարաբերությունների բնագավառում նախատեսվում է շարժունություն ուսանողների համար՝ 2022-2023 ուստարվա մագիստրատուրայի 1 ուսանողի համար, 1-ին կիսամյակում, 4 ամիս ժամկետով ուսանելու հնարավորություն և Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի 1 դասախոսի համար՝ 1 շաբաթ ժամկետով, 8 ժամ դասախոսություն կարդալու համար: կարդալ ավելին
Կրթաթոշակ Եվրոպական իրավունքի եվ կառավարման դպրոցի կողմից, Աթենք, Հունաստան
Եվրոպական իրավունքի և կառավարման դպրոցը (www.elgs.eu), կենտրոնանալով Եվրոպական իրավունքի և կառավարման (European Law and Governance), մասնավորապես «Քաղաքագիտություն», «Հանրային կառավարում» և «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտացումների վրա, դպրոցի բակալավրիատում, մագիստրատուրայում և ասպիրանտուրայում ուսանելու նպատակով տրամադրում է 20 մասնակի և 20 ամբողջական կրթաթոշակ: կարդալ ավելին
«ՀԵՏԱԶՈՏԵՆՔ ԵՎ ԲԱՑԱՀԱՅՏԵՆՔ ԱՇԽԱՐՀԸ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ
ՀՀ ԿԳՄՍՆ կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն (ԿԶՆԱԿ) հիմնադրամը Երևանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ) հետ 2022 թ. մայիսի 6-ին կազմակերպում է «Հետազոտենք և բացահայտենք աշխարհը» խորագրով աշակերտական աշխատաժողով, որին կարող են մասնակցել ՀՀ դպրոցների 7-12-րդ դասարանների աշակերտները։ կարդալ ավելին
Փոխանակման ծրագրեր և դասընթաց «ԿՈՊԵՐՆԻԿՈՒՍ ԲԵՌԼԻՆ» ասոցիացիայի կողմից
կարդալ ավելին
«Coimbra Group» կրթաթոշակային ծրագիր երիտասարդ հետազոտողների համար-2022
«Coimbra Group»-ը հայտարարում է կրթաթոշակ Լատինական Ամերիկայի, Արևադարձային Աֆրիկայի և Եվրոպական Հարևանության երկրների երիտասարդ հետազոտողների համար: կարդալ ավելին
Նոր տարածաշրջանային մարմին «Agence Universitaire de la Francophonie»-ի կողմից
Ֆրանկոֆոն համալսարանների գործակալությունը (Agence Universitaire de la Francophonie) նոր տարածաշրջանային մարմին է ստեղծում՝ Տնտեսական և գիտական փորձագետների տարածաշրջանային հանձնաժողովներ (CREES): կարդալ ավելին
«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԼՈԲԱԼ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆՈՒՄ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
ԱՊՀ երկրների ինստիտուտը Գորչակովի հիմնադրամի հետ համատեղ հայտարարում է լրացուցիչ մասնագիտական կրթական ծրագրի հայտերի ընդունում «Միջազգային հարաբերությունները գլոբալ փոփոխությունների դարաշրջանում» թեմայով։ կարդալ ավելին
ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ ԴԵՂԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԵՊՀ ֆարմացիայի ինստիտուտը դեղագետների համար կազմակերպում է շարունակական մասնագիտական զարգացման (ՇՄԶ) դասընթաց՝ «Ֆարմացիայի արդի հիմնախնդիրները» թեմայով: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունություն Բիդգոշի տնտեսագիտության համալսարան, Լեհաստան
«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Բիդգոշի (Լեհաստան) տնտեսագիտության համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն ԵՊՀ բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 2-ին կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԼՈՒՎԵՆԻ ԿԱԹՈԼԻԿ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ԲԵԼԳԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Լուվենի կաթոլիկ համալսարանի (Louvain-la-Neuve) միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 2 շարժունություն Պատմության, Փիլիսոփայության և հոգեբանության (փիլիսոփայության բաժին) ֆակուլտետների պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար՝ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում 1 շաբաթ ժամկետով 8 ժամ դասախոսություն կարդալու համար: կարդալ ավելին
Կրթաթոշակ Ցյուրիխի համալսարանի Արեվելյան Եվրոպայի հետազոտությունների կենտրոնի կողմից
Ցյուրիխի համալսարանի Արևելյան Եվրոպայի հետազոտությունների կենտրոնը (CEES) 2022 թվականի գարնանային կիսամյակի համար առաջարկում է մինչև 5 (հինգ) կրթաթոշակ մինչև 4 ամիս ժամկետով հասարակական և հումանիտար գիտությունների ոլորտի հետազոտողների համար՝ կենտրոնանալով Ռուսաստանին, Արևելյան Եվրոպային, Կովկասին և Կենտրոնական Ասիային առնչվող պատմական կամ ժամանակակից թեմաների վրա: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն Յաշիի համալսարան, Ռումինիա
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Ռումինիայի Յաշիի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով 2021-2022 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակում բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 1 ուսանողի հնարավորություն է տրվում կազմակերպելու պրակտիկան Յաշիի համալսարանում 2 ամիս ժամկետով: կարդալ ավելին
Մրցույթ «Միջազգային գերազանցության կրթաթոշակ» ծրագրի շրջանակում
կարդալ ավելին
Մեկնարկել է «Էրազմուս+» ծրագրի 2022 թ. առաջարկների ներկայացման մրցույթը
Եվրահանձնաժողովը սկսել է «Էրազմուս+»-ի շրջանակում 2022 թ. առաջարկների ներկայացման մրցույթը և տարեկան աշխատանքային ծրագրի ընդունումը (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/2022): կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻՆՀՈՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Պորտուգալիայի Մինհոյի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է շարժունություն պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար` 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում 1 շաբաթ ժամկետով 8 ժամ դասախոսություն կարդալու նպատակով: կարդալ ավելին
Եվրոպայի քոլեջի ակադեմիական եվ կրթաթոշակային ծրագրերի ներկայացման առցանց հանդիպում
Տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի դեկտեմբերի 9-ին՝ ժամը 16:00-ին, Եվրոպայի քոլեջի շրջանավարտների հայաստանյան ասոցիացիան «Շրջանավարտների դեսպանության ծրագրի» շրջանակում կազմակերպում է Եվրոպայի քոլեջի ակադեմիական և կրթաթոշակային ծրագրերի ներկայացմանը նվիրված առցանց հանդիպում: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն, Մեսսինայի համալսարան, Իտալիա
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Իտալիայի Մեսսինայի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում են շարժունություններ հումանիտար մասնագիտությունների գծով բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ուսանելու համար (հումանիտար մասնագիտությունների բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների համար 6 ամիս ժամկետով, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ավարտական կուրսի ուսանողների համար՝ մինչև 3 ամիս ժամկետով): կարդալ ավելին
Կրթաթոշակ Ժնեվի համալսարանի կողմից
կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈՒԽԱՐԵՍՏԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ՌՈՒՄԻՆԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Բուխարեստի համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար՝ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում «Փիլիսոփայություն», «Սոցիոլոգիա» և «Քաղաքագիտություն» մասնագիտություններով 1 շաբաթ ժամկետով 8 ժամ դասախոսություն կարդալու համար, ինչպես նաև 1 շարժունություն «Փիլիսոփայություն», «Սոցիոլոգիա» և «Քաղաքագիտություն» մասնագիտություններով բակալավրիատի/մագիստրատուրայի ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում 5 ամիս ժամկետով ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
Համատեղ կրթական ծրագրի մասնակցության հրավեր Բելառուսի ազգային տեխնիկական համալսարանի կողմից
Բելառուսի ազգային տեխնիկական համալսարանի տեխնիկայի, տեխնոլոգիայի և տնտեսության նոր ուղղությունների զարգացման գծով կադրերի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման ինստիտուտը հրավիրում է մասնակցելու բարձրագույն կրթությամբ մասնագետների կամ բարձր կուրսերի ուսանողների ուսուցման համատեղ կրթական ծրագրին: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն Հրադեց Կրալովե համալսարան, Չեխիա
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Հրադեց Կրալովե համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 2 շարժունություն Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դասախոսների համար (հիմնական կազմ, «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտությամբ)՝ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում 1 շաբաթ ժամկետով (8 ժամ) դասավանդելու նպատակով: կարդալ ավելին
«Տեղեկատվական անվտանգություն» թեմայով օլիմպիադա
«Звонок» միջազգային ինտելեկտուալ հարթակն անցկացնում է օլիմպիադա «Տեղեկատվական անվտանգություն» թեմայով՝ 1-11-րդ դասարանի աշակերտների և 1-4-րդ կուրսի ուսանողների համար: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն Վալլադոլիդի համալսարան, Իսպանիա
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Իսպանիայի Վալլադոլիդի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն բակալավրիատի, մագիստրատուրայի ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում 5 ամիս ժամկետով ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունություն Բելաստոկի համալսարան, Լեհաստան
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Բելաստոկի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 2 շարժունություն Իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների համար 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
Ռուսաց լեզվի դասընթացներ
կարդալ ավելին
Կրթական հետազոտությունների եվրոպական ասոցիացիայի համաժողով (ECER 2022)
2022 թ. օգոստոսի 22-26-ին Երևանի պետական համալսարանում տեղի է ունենալու Կրթական հետազոտությունների եվրոպական ասոցիացիայի համաժողովը (ECER 2022): կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՅԵՆԱՅԻ ՖՐԻԴՐԻԽ ՇԻԼԼԵՐԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ԳԵՐՄԱՆԻԱ
«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Յենայի Ֆրիդրիխ Շիլլերի անվան համալսարանների (Գերմանիա) միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 2 շարժունություն բոլոր ֆակուլտետների բակալավրիատի, մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱԼՄԵՐԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ԻՍՊԱՆԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Իսպանիայի Ալմերիայի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 3 շարժունություն Տնտեսագիտության և կառավարման, ինչպես նաև Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետների բակալավրիատի ուսանողների համար 2-րդ կիսամյակում 5 ամիս ժամկետով ուսանելու հնարավորություն: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱԼԵՆՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ԻՍՊԱՆԻԱ
կարդալ ավելին
«Nobel Fest (Նոբելյան III փառատոն)» գիտակրթական փառատոն
2021 թ. հոկտեմբերի 26-29-ը տեղի է ունենալու «Nobel Fest» գիտակրթական փառատոնը, որը կազմակերպվում է Ղազախստանի Հանրապետության առաջին նախագահի՝ Ելբասի Ն. Ա. Նազարբաևի գրադարանի, Ներառական զարգացման հիմնադրամի և G-Global-ի միջազգային քարտուղարության նախաձեռնությամբ: կարդալ ավելին
Ուսումնառություն Բեռլինի համալսարաններում
Բեռլինի ներկայացուցիչների պալատի կրթության հիմնադրամը երիտասարդ կրթաթոշակառուներին և ուսանողներին տրամադրում է դրամաշնորհ Բեռլինի համալսարաններում ուսումնառության համար (2022-2023): կարդալ ավելին
Միջազգային սեմինար-քննարկում Կրակովի Յագելոնյան համալսարանի հետ
Տեղեկացնում ենք, որ Լեհաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից ֆինանսավորվող «Հանրային դիվանագիտություն 2021» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում սույն թվականի հոկտեմբերի 19-ին՝ ժամը 13:00-ին, ԵՊՀ Պալեանների անվան դահլիճում կկայանա «Արևելյան գործընկերության դերն ու նշանակությունը Արևելյան Եվրոպայի և Հարավային Կովկասի երկրների վերափոխման գործընթացում» խորագրով միջազգային սեմինար-քննարկում: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն Տարտուի համալսարան, Էստոնիա
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Տարտուի համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 2 շարժունություն Կենսաբանության ֆակուլտետի ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ «ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԼՈՒԴՎԻԳՍՀԱՖԵՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ԳԵՐՄԱՆԻԱ
կարդալ ավելին
«Ֆիզկուլտուրայի և սպորտի արդի հարցերը կրթության համակարգում» համաժողով
Ուրալի պետական բժշկական համալսարանը հրավիրում է մասնակցելու «Ֆիզկուլտուրայի և սպորտի արդի հարցերը կրթության համակարգում» խորագրով համառուսական գիտագործնական համաժողովին, որը տեղի է ունենալու 2021 թ. դեկտեմբերի 2-ին: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԳԱԼԱՑԻ «ԴՈՒՆԱՐԵԱ ԴԵ ՋՈՍ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ՌՈՒՄԻՆԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Ռումինիայի Գալացի «Դունարեա դե Ջոս» համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով «Աստվածաբանություն», «Պատմություն», «Փիլիսոփայություն», «Հոգեբանություն» և «Սոցիոլոգիա» մասնագիտություններով պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար նախատեսվում է 1 շարժունություն՝ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում 1 շաբաթ ժամկետով 8 ժամ դասախոսություն կարդալու համար, ինչպես նաև 1 շարժունություն՝ «Աստվածաբանություն», «Պատմություն», «Փիլիսոփայություն», «Հոգեբանություն» և «Սոցիոլոգիա» մասնագիտություններով բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում 5 ամիս ժամկետով ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն Բրյուսելի Ազատ համալսարան, Բելգիա
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս»+ միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Բրյուսելի ազատ համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 3 շարժունություն Ռադիոֆիզիկայի, Ֆիզիկայի ֆակուլտետների բակալավրիատի ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում վերոնշյալ համալսարանում ուսանելու կամ պրակտիկա անցնելու նպատակով: կարդալ ավելին
«Erasmus+» տեղեկատվական օրեր
Տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի հոկտեմբերի 14-ին` ժամը 13.00-16.00-ն, ԵՊՀ գիտխորհրդի նիստերի դահլիճում «Erasmus+» տեղեկատվական օրերի շրջանակում տեղի են ունենալու ԵՊՀ-ում իրականացվող «Erasmus+» գործողություն 1՝ «Կրեդիտային շարժունություն» և «Erasmus+» գործողություն 2՝ կարողությունների զարգացմանը միտված ծրագրերի ներկայացում և քննարկում: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵՐԱՄՈՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ԻՏԱԼԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Իտալիայի Տերամոյի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով Կենսաբանության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար նախատեսվում է 1 շարժունություն՝ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում 2 շաբաթ ժամկետով 16 ժամ դասախոսություն կարդալու համար, ինչպես նաև 1 շարժունություն՝ Կենսաբանության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի ուսանողների և ասպիրանտների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում 4 ամիս ժամկետով ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄՐՑՈՒՅԹ «ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» (AMERICAN STUDIES) ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ
Երևանի պետական համալսարանը ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատան կողմից ֆինանսավորվող «Ամերիկյան հետազոտություններ» (American Studies) դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում հայտարարում է ամերիկագիտության բնագավառին վերաբերող հետազոտական աշխատանքների մրցույթ. մասնավորապես, խրախուսվում են ԱՄՆ ժամանակակից հասարակական-քաղաքական իրողություններին, տնտեսությանը և բիզնեսին, քաղաքացիական հասարակությանը, միջազգային և տարածաշրջանային հարթություններում ԱՄՆ ներգրավվածությանն ու դերակատարությանը, ամերիկյան հոգևոր-մշակութային կյանքին, ինչպես նաև ԱՄՆպատմության առանձին դրվագներին վերաբերող հետազոտություններ: կարդալ ավելին
ՀԵՏԱԶՈՏՈՂԻ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ «ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» (AMERICAN STUDIES) ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ
Երևանի պետական համալսարանը ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատան կողմից ֆինանսավորվող «Ամերիկյան հետազոտություններ» (American Studies) դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում հայտարարում է ԵՊՀ ամերիկյան հետազոտությունների կենտրոնի հետազոտողների մրցույթ: կարդալ ավելին
MINERVA ծրագրի շրջանակում կրթության հասանելիության վերաբերյալ միջազգային գիտաժողով
կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն Սալոնիկի Արիստոտելի համալսարան, Հունաստան
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Սալոնիկի Արիստոտելի համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է մեկ շարժունություն ԵՊՀ դասախոսների համար (հիմնական կազմ)՝ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում վերոհիշյալ համալսարանում դասախոսություն կարդալու նպատակով (1 շաբաթ, 8 ժամ): կարդալ ավելին
ABioNet «Էրազմուս+» ծրագրի ամփոփիչ հանդիպման հրավեր
Ս.թ. հոկտեմբերի 12-ին կկայանա ABioNet «Էրազմուս+» ՀԳ2 ծրագրի ամփոփիչ հանդիպումը, որի ընթացքում կներկայացվեն ծրագրի հիմնական վերջնարդյունքներն ու ձեռբերումները կենսաարտադրանքների ոլորտում։ կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունություն Կենսաբանության ֆակուլտետի ուսանողների համար Վարշավայի կարդինալ Վիշինսկու անվ. համալսարան, Լեհաստան
«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Վարշավայի կարդինալ Վիշինսկու անվ. համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն Կենսաբանության ֆակուլտետի ուսանողների համար` 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՄՈՆՊԵԼՅԵԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ՖՐԱՆՍԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Մոնպելյեի համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 3 շարժունություն Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնի դասախոսների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում դասախոսություն կարդալու նպատակով (1 շաբաթ, 8 ժամ): կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՄՈՆՊԵԼՅԵԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ՖՐԱՆՍԻԱ (ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ)
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Մոնպելյեի համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 6 շարժունություն Պատմության, Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության (ֆրանսերեն լեզու բաժին) ֆակուլտետների մագիստրատուրայի ուսանողների համար` 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
Դասընթացների մասնակցության հրավեր Հասարակական առողջապահության հնդկական ինստիտուտի կողմից
Տեղեկացնում ենք, որ Հասարակական առողջապահության հնդկական ինստիտուտը (Դելի, Հնդկաստան) և Հնդկաստանի հասարակական առողջապահական հիմնադրամը (PHFI) հայտարարում են Կլինիկական մեթոդների հետազոտական դասընթացների մեկնարկի մասին (2021 հոկտեմբեր -2022 փետրվար): կարդալ ավելին
«Մանուկյան կրթաթոշակ» ամենամյա մրցույթ
Տեղեկացնում ենք, որ Միչիգանի համալսարանի հայագիտական ուսումնասիրութունների կենտրոնը (CAS, ԱՄՆ) հրավիրում է մասնակցելու 2022-2023 ամենամյա «Մանուկյան կրթաթոշակ» մրցույթին: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն, Կարլի համալսարան, Չեխիա
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Կարլի համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն Միջազգային հարաբերությունների, Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետների դասախոսների համար (հիմնական աշխատակիցների)` 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում 1 շաբաթ ժամկետով դասավանդելու նպատակով (8 ժամ): կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԶԱԼՑԲՈՒՐԳԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ԱՎՍՏՐԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Զալցբուրգի համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի քաղաքագիտության բաժնի մագիստրատուրայի ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՎԱՐՇԱՎԱՅԻ ԿԱՐԴԻՆԱԼ ՎԻՇԻՆՍԿՈՒ ԱՆՎ. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ՎԱՐՇԱՎԱ
«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Վարշավայի կարդինալ Վիշինսկու անվ. համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 2 շարժունություն Կենսաբանության ֆակուլտետի դասախոսների համար` 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում 8 ժամ տևողությամբ դասախոսություն կարդալու նպատակով: կարդալ ավելին
ՄԻՋԲՈՒՀԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ՀՈՒՄԲՈԼԴՏԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ, ԳԵՐՄԱՆԻԱ
Գերմանիայի Հումբոլդտի համալսարանը միջբուհական համագործակցության շրջանակում տրամադրում է կրթաթոշակ ԵՊՀ բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա երկրորդ կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
Ամենամյա մրցույթ ԱՐՓԱ հիմնարկության կողմից
Տեղեկացնում ենք, որ ԱՐՓԱ (Analysis Research & Planning for Armenia) հիմնարկությունը հայտարարում է ամենամյա «Նորարարության մրցույթ 2021» ՀՀ մինչև 35 տարեկան գիտնականների, ասպիրանտների, գիտահետազոտողների (օրինակ՝ ճարտարագիտություն, անօդաչու սարքեր, ռոբոտաշինություն, էլեկտրոնիկա և/կամ մեխանիկական տեխնոլոգիաներ, բժշկագիտություն և այլ բնագավառներ) համար՝ առաջարկելով մրցութային հետևյալ պարգևները՝ առաջին մրցանակ՝ 5000 դոլար, երկրորդ մրցանակ՝ 1000 դոլար: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն Կադիսի համալսարան, Իսպանիա
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Իսպանիայի Կադիսի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար՝ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում 1 շաբաթ ժամկետով 8 ժամ դասախոսություն կարդալու համար, ինչպես նաև շարժունություն՝ բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ուսանողների համար 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում 5 ամիս ժամկետով ուսանելու նպատակով (2 ուսանող): կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունություն, Յագելոնյան համալսարան, Կրակով, Լեհաստան
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Կրակովի Յագելոնյան համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն ԵՊՀ բակալավրիատի, մագիստրատուրայի, և ասպիրանտուրայի ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում մինչև 6 ամիս ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն Բրյուսելի Ազատ համալսարան, Բելգիա
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Բրյուսելի ազատ համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 4 շարժունություն Ռադիոֆիզիկայի, Ֆիզիկայի ֆակուլտետների մագիստրատուրայի ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունություն, Սաարլանդի համալսարան, Գերմանիա
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Սաարլանդի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 2 շարժունություն բնագիտական ոլորտի, մաթեմատիկայի ֆակուլտետների, Ֆարմացիայի ինստիտուտի բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում մինչև 6 ամիս ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն, Վենետիկի Կա՛Ֆոսկարի համալսարան, Իտալիա
Տեղեկացնում ենք, որ Էրազմուս+ Միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Վենետիկի Կա՛Ֆոսկարի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է շարժունություն «Պատմություն և հնագիտություն», «Գրականություն և լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ՝ բակալավրիատի 2 ուսանողի, «Պատմություն, հնագիտություն, արվեստ», «Գրականություն և լեզվաբանություն», «Տնտեսագիտություն», «Քաղաքագիտություն և քաղաքակրթություն», «Շրջակա միջավայր» մասնագիտություններով մագիստրատուրայի 5 ուսանողի, «Պատմություն, հնագիտություն, արվեստ», «Գրականություն և լեզվաբանություն», «Տնտեսագիտություն», «Քաղաքագիտություն և քաղաքակրթություն», «Շրջակա միջավայր» մասնագիտություններով ասպիրանտուրայի 2 ուսանողի համար՝ 2021/2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում 5/6 ամիս ժամկետով ուսանելու հնարավորություն: կարդալ ավելին
Միջազգային առցանց համաժողով. Լիտվայի Հանրապետություն
Տեղեկացնում ենք, որ Լիտվայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը կազմակերպում է երկու միջազգային համաժողով, որոնք տեղի են ունենալու ս.թ. սեպտեմբերի 20-24-ը («Life Sciences Baltics 2021») և 29-30-ն («Fintech Inn 2021») առցանց ձևաչափով: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն Սալոնիկի Արիստոտելի համալսարան, Հունաստան
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Սալոնիկի Արիստոտելի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում են շարժունություններ Իրավագիտության, Միջազգային հարաբերությունների, Տնտեսագիտության և կառավարման, Ժուռնալիստիկայի, Աստվածաբանության, Պատմության ֆակուլտետների ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
ՄԻՋԲՈՒՀԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ԱԱԼԵՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ (ԳԵՐՄԱՆԻԱ)
Երևանի պետական և Աալենի համալսարանների (Գերմանիա) միջև կնքված միջբուհական երկկողմ համագործակցության պայմանագրի շրջանակում Աալենի համալսարանը հայտարարում է մրցույթ բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՈՒՇԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ՎԻՏԵՐԲՈ, ԻՏԱԼԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ Էրազմուս+ Միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Իտալիայի Տուշայի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է շարժունություն բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի 5 ուսանողի համար (Պատմություն, փիլիսոփայություն, քաղաքագիտություն, իրավագիտություն, լեզուներ և գրականություն) 2-րդ կիսամյակում 5 ամիս ժամկետով ուսանելու հնարավորություն: կարդալ ավելին
«Միջառարկայական հետազոտություններ» գիտամեթոդաբանական կենտրոնը (ЕНМЦ) տեղեկացնում է
Եվրասիական «Միջառարկայական հետազոտություններ» գիտամեթոդաբանական կենտրոնը (ЕНМЦ) տեղեկացնում է առաջիկայում կայանալիք գիտական միջոցառումների վերաբերյալ, որոնց կարող են իրենց մասնակցությունն ունենալ Հայաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի և Ռուսաստանի ուսանողները և դասախոսները կարդալ ավելին
UNITUS-ը հետդոկտորական կրթության երիտասարդ հետազոտողներին Տուշայի համալսարանում (Իտալիա) առաջարկում է հետազոտությունների հնարավորություն
UNITUS-ը հետդոկտորական կրթության երիտասարդ հետազոտողներին Տուշայի համալսարանում (Իտալիա) առաջարկում է հետազոտությունների հնարավորություն «SeedTalent» @UNITUS դրամաշնորհային ծրագրով: կարդալ ավելին
ԷՐԱԶՄՈՒՍ + ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱԴՐԻԴԻ ԿՈՄՊԼՈՒՏԵՆՍ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ԻՍՊԱՆԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ Էրազմուս+ Միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Իսպանիայի Մադրիդի Կոմպլուտենս համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար (իսպաներեն լեզվի իմացությամբ)` 2021/2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում 1 շաբաթ ժամկետով 8 ժամ դասախոսություն կարդալու համար, ինչպես նաև բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի 3 ուսանողի համար (Հումանիտար ու հասարակագիտական մասնագիտություններ) 2-րդ կիսամյակում 5 ամիս ժամկետով ուսանելու հնարավորություն: կարդալ ավելին
Թեքեյան մշակութային միության հայտարարությունը
Թեքեյան մշակութային միությունը հայտարարում է դր. Նուբար Բերբերյանի անվ. տարեկան մրցանակաբաշխություն: կարդալ ավելին
Երևանում ԱՄՆ դեսպանատունը հայտարարում է Ֆուլբրայթի գիտական ծրագրի 2022-2023 ուստարվա մրցույթի մեկնարկի մասին
Տեղեկացնում ենք, որ Երևանում ԱՄՆ դեսպանատունը հայտարարում է Ֆուլբրայթի գիտական ծրագրի 2022-2023 ուստարվա մրցույթի մեկնարկի մասին։ կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն Հրադեց Կրալովե համալսարան, Չեխիա
Տեղեկացնում ենք, որ Էրազմուս + Միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Հրադեց Կրալովե (Չեխիա) համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 3 շարժունություն սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ուսանողների համար («սոցիալական աշխատանք» և «սոցիոլոգիա» մասնագիտություններով)` 2021/2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
Յորքի համալսարանի եվրոպական կամպուս սիթի քոլեջը (այսուհետ՝ Համալսարան) Երևանում կազմակերպում է հեռակա երկամյա մագիստրոսական ծրագիր
Հունաստանում գտնվող Յորքի համալսարանի եվրոպական կամպուս սիթի քոլեջը (այսուհետ՝ Համալսարան) Երևանում կազմակերպում է հեռակա երկամյա մագիստրոսական ծրագիր և առաջարկում է մեկ կրթաթոշակային տեղ ներքոնշյալ վեց ուղղություններով ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունում (այսուհետ՝ Նախարարություն) կամ Նախարարության ենթակայության տակ գործող կառույցներում աշխատող բարձրագույն կրթությամբ, առնվազն երեք տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող, 24 տարեկանից բարձր, անգլերեն լեզվի բարձր և գերազանց իմացությամբ (Toefl 89-90 (ընթերցանություն 18 միավոր, լսելու կարողություն 17 միավոր, գրելու կարողություն 17 միավոր, խոսելու կարողություն 20 միավոր) կամ IELTS 6.5 կամ CAE (А or B)) աշխատակիցների համար. կարդալ ավելին
Միջազգային համագործակցություն «Արելյան գործընկերության դերն ու նշանակությունը Արեվելյան Եվրոպայի և Հարավային Կովկասի երկրների վերափոխման գործընթացում» դրամաշնորհի ներքո
Տեղեկացնում ենք, որ Երևանի պետական համալսարանը Կրակովի Յագելոնյան համալսարանի հետ համատեղ իրականացնում է «Արևելյան գործընկերության դերն ու նշանակությունը Արևելյան Եվրոպայի և Հարավային Կովկասի երկրների վերափոխման գործընթացում» միջազգային նախագիծը: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն Վալլադոլիդի համալսարան, Իսպանիա
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Իսպանիայի Վալլադոլիդի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է շարժունություն բակալավրիատի, մագիստրատուրայի ուսանողների համար 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում 5 ամիս ժամկետով ուսանելու նպատակով (2 ուսանող՝ Վալլադոլիդի ՀՀ գործընկեր բուհերից): կարդալ ավելին
Ռուսաց լեզվի առցանց դասընթացներ (РУДН)
Տեղեկացնում ենք, որ Ռուսաստանյան РУДН համալսարանը կազմակերպում է ռուսաց լեզվի առցանց դասընթացներ բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկություն ունեն մինչև Ռուսաստան ժամանելը տիրապետել ռուսաց լեզվին: կարդալ ավելին
Համաժողովի մասնակցության հրավեր CAUCASUS-RZESZÓW 2021
Տեղեկացնում ենք, որ Ժեշուվի (RZESZÓW, Լեհաստան) համալսարանի պատմության ինստիտուտը 2021 թ. հոկտեմբերի 21-22-ն ընկած ժամանակահատվածում հրավիրում է մասնակցելու «Կովկաս. անցյալ-ներկա-ապագա» խորագրով 10-րդ միջազգային գիտական համաժողովին: կարդալ ավելին
Հեռավար համաժողովի մասնակցության հրավեր «Ռուսաստանը եվ Արեվմուտքը. գլոբալիզացիայի դարաշրջանում սոցիոլոգիան, քաղաքագիտությունը եվ միջազգային հարաբերությունները» խորագրով
Տեղեկացնում ենք, որ Ուդմուրտիայի պետական համալսարանը (Իժևսկ, ՌԴ) 2021 թ. հոկտեմբերի 7-8-ն ընկած ժամանակահատվածում ասպիրանտներին և դասավանդողներին հրավիրում է մասնակցելու V միջազգային գիտական համաժողովի (հեռավար)՝ «Ռուսաստանը և Արևմուտքը. գլոբալիզացիայի դարաշրջանում սոցիոլոգիան, քաղաքագիտությունը և միջազգային հարաբերությունները» խորագրով: կարդալ ավելին
Դասընթացներ Կալիֆոռնիայի պետական համալսարանում
Տեղեկացնում ենք, որ Կալիֆոռնիայի պետական համալսարանը (Նորթրիջ, Կալիֆոռնիա, ԱՄՆ), միջազգային փոխանակման ծրագրով, ուսանողներին և ասպիրանտներին հրավիրում է մասնակցելու դասընթացների (կրթաթոշակի տրամադրմամբ)՝ ձեռներեցություն, առաջնորդություն, հաղորդակցություն և նորարարություն մասնագիտացումներով: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունություն Բիդգոշի համալսարանում, Լեհաստան
«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Բիդգոշի (Լեհաստան) համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրատուրայի ուսանողների համար` 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
«ԱՄԵՐԻԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»՝ ՆՈՐ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ԵՊՀ-ՈՒՄ
Երևանի պետական համալսարանի Ամերիկյան հետազոտությունների կենտրոնը տեղեկացնում է 2021/22 ուսումնական տարում «Միջազգային Հարաբերություններ» մասնագիտությամբ «Ամերիկագիտություն» մագիստրոսական կրթական ծրագրի մեկնարկի մասին և հայտարարում դիմորդների ընդունելություն։ Ուշագրավ է, որ առաջարկվող մագիստրոսական ծրագիրը մշակվել և ներդրվել է ԵՊՀ երկարամյա գործընկեր Արիզոնայի պետական համալսարանի hետ համագործակցության շրջանակում և ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատան ֆինանսական աջակցությամբ։ կարդալ ավելին
ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ ԵՊՀ ԱՍՊԻՐԱՆՏՆԵՐԻ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ ՖՐԻԴՐԻԽ ՇԻԼԼԵՐԻ ԱՆՎԱՆ ՅԵՆԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ
Գերմանիայի Ֆրիդրիխ Շիլլերի անվան Յենայի համալսարանն Արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակում տրամադրում է կրթաթոշակ ԵՊՀ ասպիրանտների համար՝ 2021-2022 թթ. առաջին կիսամյակում 2 ամիս ժամկետով, ինչպես նաև 1 ամիս ժամկետով հետազոտողների համար՝ հետազոտական աշխատանք կատարելու նպատակով (նրանք, ովքեր թեկնածուական ատենախոսությունը պաշտպանել են ոչ ավելի, քան վերջին 3 տարվա ընթացքում): կարդալ ավելին
«Խոսույթը գիտական համատեքստում» միջազգային գիտաժողով
Տեղեկացնում ենք, որ ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնը ԵՊՀ մի շարք գործընկեր համալսարանների հետ համագործակցությամբ 2022 թ. ապրիլի 14-15-ը կազմակերպում է միջազգային գիտաժողով «Խոսույթը գիտական համատեքստում» (Շարադրանքը և մեկնությունը սոցիալ-քաղաքական իրողությունների համատեքստում) խորագրով: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն Բնական ռեսուրսների և կյանքի գիտությունների համալսարան, Ավստրիա
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի ու Բնական ռեսուրսների և կյանքի գիտությունների համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն Կենսաբանության ֆակուլտետի դասախոսների համար (հիմնական աշխատակիցների)՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում վերապատրաստման դասընթացների մասնակցելու նպատակով (9 օր): կարդալ ավելին
Կրթաթոշակ Իտալիայի կառավարության կողմից
Համաձայն ՀՀ-ում Իտալիայի դեսպանատան կողմից ուղարկված հաղորդագրության՝ տեղեկացնում ենք, որ Իտալիայի կառավարությունը ՀՀ քաղաքացիներին (շրջանավարտներ, հետկրթական ուսումնառություն, ասպիրանտներ) կրթական տարբեր բնագավառներում ուսումնառության համար տրամադրում է 2021-2022 ուստարվա համար նախատեսված կրթաթոշակ (45 ամիս): կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆՈՎԱ ԳՈՐԻՑԱ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ՍԼՈՎԵՆԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Սլովենիայի Նովա Գորիցա համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 2 շարժունություն պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար՝ 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում 3 շաբաթ ժամկետով «Ֆիզիկա» մասնագիտությամբ վերապատրաստման հնարավորություն: կարդալ ավելին
Կրթական ծրագիր «Ուսումնասիրություն Հնդկաստանում» խորագրով
Համաձայն ՀՀ ԿԳՄՍ և ԱԳՆ նախարարությունների կողմից ուղարկված գրության՝ տեղեկացնում ենք, որ Հնդկաստանի Վիշվակարմա ինստիտուտների և համալսարանների խումբը ((Vishwakarma Group Institutes & University), որն ունի ավելի քան 34 տարվա փորձ կրթության բնագավառում, 5 համալսարան, 10-ից ավելի ինստիտուտներ, 1500-ից ավելի աշխատակից, 150000-ից ավելի ուսանող)) սկսել է իր «Ուսումնասիրություն Հնդկաստանում» խորագրով 2021-2022 ուստարվա ընթացքում իրականացվող կրթական ծրագիրը։ կարդալ ավելին
EducationUSA կրթական ծրագրի մասնակցության հրավեր
Տեղեկացնում ենք, որ Ամերիկյան խորհուրդների EducationUSA ծրագրի Մրցունակ ուսանողների ակումբը հայտարարում է 2021-2022 ուստարվա ընդունելություն: կարդալ ավելին
ԷՐԱԶՄՈՒՍ + ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԶԱԼՑԲՈՒՐԳԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ԱՎՍՏՐԻԱ
Էրազմուս + Միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Զալցբուրգի համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում են շարժունություններ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսանողների համար` 2021/2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԿԱՐԱՅԻ ՄԵՐՁԱՎՈՐԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ԹՈՒՐՔԻԱ
«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Անկարայի մերձավորարևելյան տեխնիկական համալսարանի (METU) միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն վարչական կազմի համար` 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում հունիսի 21-25-ը՝ 1 շաբաթ ժամկետով վերապատրաստման մասնակցելու համար: կարդալ ավելին
Ուսումնառություն Կիպրոսի համալսարանում
Տեղեկացնում ենք, որ Կիպրոսի համալսարանը (University of Cyprus, UCYMBA) հրավիրում է մագիստրոսական կրթության ուսումնառության բիզնեսի կառավարում մասնագիտացմամբ: կարդալ ավելին
Ամառային դպրոց
Տեղեկացնում ենք, որ «Bauhaus-Universität Weimar»-ը (Գերմանիա) հարավիրում է մասնակցելու 2021 թ. օգոստոսի 8-20-ն ընկած ժամանակահատվածում կայանալիք ամառային դպրոցի դասընթացների: կարդալ ավելին
Մրցույթ «Իմ թեկնածուական ատենախոսությունը 180 վայրկյանում» խորագրով
Տեղեկացնում ենք, որ Ֆրանկոֆոնիայի համալսարանական գործակալության (AUF) ներկայացուցչությունը Հայաստանում և Հայաստանի Խ․ Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանն առաջին անգամ Հայաստանում կազմակերպում են «Իմ թեկնածուական ատենախոսությունը 180 վայրկյանում» մրցույթը։ կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐԱԿՈՎԻ ՅԱԳԵԼՈՆԻԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ԼԵՀԱՍՏԱՆ
«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Կրակովի Յագելոնիան համալսարանի (Կրակով, Լեհաստան) միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար` 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում 1 շաբաթ ժամկետով 8 ժամ դասախոսություն կարդալու համար, ինչպես նաև 1 շարժունություն ԵՊՀ ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
Ազգային կոնֆերանս-քննարկում (PRO EXTOUR նախագիծ)
Տեղեկացնում ենք և հրավիրում մասնակցելու PRO EXTOUR նախագծի շրջանակում կազմակերպվող կոնֆերանս-քննարկմանը, որը տեղի կունենա 2021 թ. հունիսի 11-ին` ժամը 10:00-ին, ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետում (419 լսարան): կարդալ ավելին
Ամառային դպրոց (Frankfurt Digital Summer School 2021)
Գյոթեի համալսարանը 2021 թ. օգոստոսին հրավիրում է մասնակցելու ամառային դպրոցի (Frankfurt Digital Summer School 2021) դասընթացների բնագիտական, հասարակագիտական, հումանիտար գիտությունների բնագավառներում: կարդալ ավելին
Գիտական հետազոտությունների հայ-գերմանական համատեղ թեմաների աջակցության մրցույթ
Գիտության կոմիտեն հայտարարում է գիտական հետազոտությունների հայ-գերմանական համատեղ թեմաների աջակցության մրցույթ: կարդալ ավելին
Միջազգային մրցույթ «Գիտությունը և ստեղծագործությունը. երկխոսություն և զարգացում» խորագրով
Եվրասիական տնտեսական համագործակցության (ЕврАзЭС) միջխորհրդարանական համալսարանը և Վիտեբյան տեխնոլոգիական պետական համալսարը երիտասարդ գիտնականներին հրավիրում են մասնակցելու «Գիտությունը և ստեղծագործությունը. երկխոսություն և զարգացում» խորագրով միջազգային գիտահետազոտական, նախագծա-ստեղծագործական մրցույթի: կարդալ ավելին
Կրթական վիճակագրական սեմինարի մասնակցության հրավեր
Տեղեկացնում ենք, որ Բիրջանդ համալսարանը (Իրանի Իսլամական Հանրապետություն) ԵՊՀ-ի հետ համագործակցությամբ կազմակերպում և հրավիրում է մասնակցության 3-րդ կրթական վիճակագրական տարեկան սեմինարի, որը տեղի է ունենալու 2021 թ. հոկտեմբերի 20-21-ին: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունություն Հումբոլդտի համալսարան, Գերմանիա
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Հումբոլդտի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 2 շարժունություն Կենսաբանության ու Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետների բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
Առցանց ամառային դպրոց Չեխիայում
Տեղեկացնում ենք, որ Մասարիկի համալսարանը (Չեխիա) հունիս-հուլիս ամիսների ընթացքում կազմակերպում է առցանց ամառային դպրոց: կարդալ ավելին
«Ամերիկագիտություն» մագիստրոսական ծրագրի մեկնարկ
Տեղեկացնում ենք, որ Երևանի պետական համալսարանի ամերիկյան հետազոտությունների կենտրոնը, ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանության ֆինանսական օժանդակությամբ և Արիզոնայի պետական համալսարանի հետ համագործակցությամբ, հայտարարում է «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտությամբ «Ամերիկագիտություն» մագիստրոսական կրթական ծրագրի մեկնարկի մասին (2021-2022 ուստարի)։ կարդալ ավելին
Ուսումնառություն Պետրոզավոդսկի պետական համալսարանում (ՌԴ)
Տեղեկացնում ենք, որ Պետրոզավոդսկի պետական համալսարանը (ՌԴ) ուսանողների փոխանակման ծրագրով հայտարարում է ընդունելություն 2021-2022 ուստարվա առաջին կիսամյակի համար (դիմումներն ընդունվում են մինչև 2021 թ. հունիսի 30-ը): կարդալ ավելին
«Erasmus+ MODEST» վեբինար (20 մայիս, 2021)
Տեղեկացնում ենք, որ 2021 թ. մայիսի 20-ին (at 2 PM (Yerevan time)) "Erasmus + MODEST" (Modernization of Doctoral Education in Science and Improvement of Teaching Methodologies) նախագծի շրջանակում տեղի է ունենալու վեբինար «Զալցբուրգյան հիմունքներ. կառուցվածքային զարգացում 3-րդ փուլ» խորագրով: կարդալ ավելին
Քննարկումներ երիտասարդ փորձագետների մասնակցությամբ
Տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանությունը և «Caucasus Institute»-ը ս.թ. հունիսի 4-6, հուլիսի 2-4, սեպտեմբերի 10-12 երիտասարդ փորձագետներին հրավիրում են մասնակցելու մի շարք քննարկումների, որոնք տեղի են ունենալու Աղվերանում: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՌՈՒԶՈՄԲԵՐՈԿԻ ԿԱԹՈԼԻԿ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ՍԼՈՎԱԿԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Սլովակիայի Ռուզոմբերոկի կաթոլիիկ համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 2 շարժունություն բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ուսանողների համար (լեզուների, սոցիալական աշխատանքի բնագավառում) 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում 5 ամիս ժամկետով ուսանելու հնարավորություն: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունություն Սիլեզիայի տեխնոլոգիական համալսարան, Գլիվիցե, Լեհաստան
«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Սիլեզիայի տեխնոլոգիական համալսարանների (Գլիվիցե, Լեհաստան) միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի, Ռադիոֆիզիկայի, Ֆիզիկայի, Քիմիայի, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետների ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում ուսանելու նպատակով, ինչպես նաև 2 շարժունություն դասախոսների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում 1 շաբաթ ժամկետով՝ 8 ժամ տևողությամբ, դասախոսություն կարդալու նպատակով: կարդալ ավելին
Ամառային դպրոցի մասնակցության կանչ
Տեղեկացնում ենք, որ Վոլգոգրադի պետական համալսարանը (ՌԴ) հրավիրում է մասնակցելու ռուսաց լեզվի, գիտության և տեխնոլոգիայի ամառային դպրոցի: կարդալ ավելին
Կրթաթոշակային ծրագրի մեկնարկ (Ca’ Foscari University of Venice)
Տեղեկացնում ենք, որ Կա’ Ֆոսկարի համալսարանը (Վենետիկ, Իտալիա) հայտարարում է "Global at Venice" (Համաշխարհային մարտահրավերների համար հետազոտություն և պարապմունք) խորագրով կրթաթոշակային ծրագրի մեկնարկի մասին: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունություն Բիալիստոկի համալսարան, Լեհաստան
«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Բիալիստոկի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն Իրավագիտության և Միջազգային հարաբերությունների (Ազգային անվտանգություն) ֆակուլտետների բակալավրիատի, մագիստրատուրայի ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում ուսանելու նպատակով, ինչպես նաև 2 շարժունություն Իրավագիտության և Միջազգային հարաբերությունների (Ազգային անվտանգություն) ֆակուլտետների դասախոսների համար 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում 1 շաբաթ ժամկետով՝ 8 ժամ տևողությամբ, դասախոսություն կարդալու նպատակով: կարդալ ավելին
Ամառային դպրոցի մասնակցության հրավեր
Տեղեկացնում ենք, որ Զալցբուրգի համալսարանի (Ավստրիա) չինական ուսումնասիրությունների կենտրոնը «Erasmus» գործընկեր համալսարանների ուսանողներին առաջարկում է մասնակցել ամառային դպրոցի: կարդալ ավելին
«Հետազոտության առեվտրայնացում» խորագրով վեբինարի մասնակցության հրավեր
Տեղեկացնում ենք, որ 2021 թ. մայիսի 25-ին (at 5 PM (LV time)) «Erasmus+ MODEST» (Modernization of Doctoral Education in Science and Improvement of Teaching Methodologies) նախագծի շրջանակում տեղի է ունենալու վեբինար «Հետազոտության առևտրայնացում» խորագրով: կարդալ ավելին
Մրցույթի մեկնարկ Ռուսական ուսումնասիրությունների ռումինական կենտրոնի կողմից
Տեղեկացնում ենք, որ Բուխարեստի համալսարանի (Ռումինիա) ռուսական ուսումնասիրությունների ռումինական կենտրոնը հայտարարում է մրցույթ հետբուհական հետազոտության (postdoctoral research) հինգ թափուր տեղերի համար: կարդալ ավելին
«Միջազգային գերազանցության կրթաթոշակ» (IES). COPERNICUS BERLIN
Տեղեկացնում ենք, որ «COPERNICUS BERLIN»-ը հայտարարում է «Միջազգային գերազանցության կրթաթոշակ» (IES) ծրագրի մասնակցության հայտադիմումների ընդունման մեկնարկի մասին: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՊՀ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԻՏԱՈՒՏԱՍ ՄԵԾԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ԼԻՏՎԱ
«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Կաունասի Վիտաուտաս Մեծի համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն ԵՊՀ դասախոսների համար` 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում 1 շաբաթ ժամկետով՝ 8 ժամ տևողությամբ դասախոսություն կարդալու նպատակով: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱԱՐԼԱՆԴԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Սաարլանդի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 2 շարժունություն բնագիտական ոլորտի, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի, Ֆարմացիայի ինստիտուտի բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում ուսանելու նպատակով, ինչպես նաև 1 շարժունություն (մինչև 3 ամիս) պրակտիկայի նպատակով: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՐՈՒՆԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ԻՍՊԱՆԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Իսպանիայի Կորունայի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է շարժունություն Իրավագիտության, Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության, Բնագիտության, Մաթեմատիկայի և վիճակագրության բակալավրիատի, մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում 5 ամիս ժամկետով ուսանելու նպատակով (2 ուսանող): կարդալ ավելին
Լուսանկարչական մրցույթ
Տեղեկացնում ենք, որ «Canon» ընկերությունն ուսանողներին հրավիրում է մասնակցելու լուսանկարչական մրցույթի: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունություն Լյուդվիգսհաֆենի համալսարան, Գերմանիա
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Գերմանիայի Լյուդվիգսհաֆենի համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 2 շարժունություն Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի (Business/Economics/Management) ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում (13.09.2021-31.01.2022) ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
«PRO EXTOUR» նախագծին նվիրված իրազեկման առցանց միջոցառում
Տեղեկացնում ենք, որ 2021 թ. ապրիլի 16-ին տեղի է ունենալու «PRO EXTOUR» նախագծին նվիրված իրազեկման առցանց միջոցառումը, որին մասնակցելու համար գրանցումը սկսվելու է 10:30-ին, միջոցառման սկիզբը 11:00-ն է: կարդալ ավելին
«Եվրասիական հետազոտություններ ժամանակակից Չինաստանի եվ Եվրասիայի վերաբերյալ» համաժողով
Տեղեկացնում ենք, որ 2021 թ. դեկտեմբերի 3-4-ը CECPSA-ն (“China-Eurasia” Council for Political and Strategic Research, Foundation), համագործակցելով Երևանի պետական համալսարանի հետ, կազմակերպում է «Եվրասիական հետազոտություններ ժամանակակից Չինաստանի և Եվրասիայի վերաբերյալ» խորագրով համաժողովը: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն Կառլի համալսարան, Չեխիա
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Կառլի (Չեխիա) համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 3 շարժունություն Միջազգային հարաբերությունների (քաղաքագիտության բաժին) և Պատմության ֆակուլտետների ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն Բրյուսելի Ազատ համալսարան, Բելգիա
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Բրյուսելի ազատ համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
Ընդունելություն Դալիանի տեխնոլոգիայի համալսարանում
Տեղեկացնում ենք, որ Դալիանի տեխնոլոգիայի համալսարանը (DUT, Չինաստան) ուսանողների փոխանակման ծրագրով հայտարարում է 2021 թ. առաջին կիսամյակի ընդունելություն համապատասխան մասնագիտությունների համար: կարդալ ավելին
Ամառային դպրոց Ռումինիայում (JASSY Summer School 2021)
Տեղեկացնում ենք, որ Ալեքսանդրու Իոան Կուզա համալսարանը (Alexandru Ioan Cuza University of Iasi) (Ռումինիա) 2021 թ. հուլիսի 5-16-ը ուսանողների համար կազմակերպում է 4-րդ ամառային դպրոց (JASSY Summer School): կարդալ ավելին
«MODEST» նախագծի «Հետազոտության առեվտրայնացում» խորագրով վեբինարը
Տեղեկացնում ենք, որ 2021 թ. ապրիլի 8-ին՝ ժամը 15:30-ին, տեղի է ունենալու «MODEST» նախագծի հերթական վեբինարը «Հետազոտության առևտրայնացում» խորագրով: կարդալ ավելին
Ուսումնառության հնարավորություններ Շվեդիայում
Ուսումնառության հնարավորություններ Շվեդիայում ազատ ունկնդիր հանդիսացող ուսանողների համար: կարդալ ավելին
Ուսանողական ակադեմիական շարժունություն Ուրալի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կողմից
Ուրալի պետական տնտեսագիտական համալսարանը հայտարարում է ուսանողական ակադեմիական շարժունություն 2021-2022 ուստարվա համար: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն Կադիսի համալսարան, Իսպանիա
Տեղեկացնում ենք, որ Էրազմուս+ Միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Իսպանիայի Կադիսի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար` 2021/2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում 1 շաբաթ ժամկետով 8 ժամ դասախոսություն կարդալու համար, ինչպես նաև շարժունություն` բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ուսանողների համար 2021/2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում 5 ամիս ժամկետով ուսանելու նպատակով (3 ուսանող՝ Կադիսի ՀՀ գործընկեր բուհերից): կարդալ ավելին
Սլովակիայի Հանրապետության կողմից տրամադրված կրթաթոշակ (2021-2022)
Համաձայն ՀՀ ԱԳ և ԿԳՄՍ նախարարությունների կողմից տրամադրված տեղեկատվության՝ Սլովակիայի Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանին հատկացրել է բակալավրիատի և մագիստրատուրայի մեկ համալսարանական կրթաթոշակ՝ 2021-2022 ուսումնական տարվա համար: կարդալ ավելին
Նոբելյան փառատոն և «Նոբելյան դասախոսությունների շաբաթ» (առցանց)
Համաձայն ԱԳ և ԿԳՄՍ նախարարությունների կողմից տրամադրված տեղեկատվության՝ հայտնում ենք, որ 2021 թ. ապրիլի 7-9-ը առցանց ձևաչափով տեղի է ունենալու Կենտրոնական Ասիայի երկրների համար ներառական զարգացման հիմնադրամի կողմից կազմակերպված 2-րդ Նոբելյան փառատոնը: կարդալ ավելին
Քաղաքագիտություն. ինտեգրացիա և վարչարարություն. PoSIG (դրամաշնորհային ծրագիր)
Տեղեկացնում ենք, որ PoSIG-ի կողմից տրամադրվում է դրամաշնորհ (մեկ տարի ժամկետով) քաղաքագիտություն և/կամ միջազգային հարաբերություններ ուսումնասիրող մեկ ուսանողի: կարդալ ավելին
Ա. Ա. Գրոմիկոյի անվան երիտասարդ միջազգայնագետների մրցույթ
Տեղեկացնում ենք, որ մեկնարկել է Ա. Ա. Գրոմիկոյի անվան երիտասարդ միջազգայնագետների մրցույթը, որին կարող են մասնակցել մինչև 40 տարեկան ուսանողներ, բուհերի շրջանավարտներ, գիտնականներ, հետազոտողներ, լրագրողներ և այլ անձինք: կարդալ ավելին
Եվրոպական միություն եվ իրավական բարեփոխումներ. ամառային դպրոց 2021
Տեղեկացնում ենք, որ Ջ. Հոփքինս համալսարանը (SAIS Europe,Bologna,Italy), 2021 թ. մայիսի 31-ից հունիսի 4-ն ընկած ժամանակահատվածում կազմակերպում է «Սահմանադրական ուսումնասիրություններ և ժողովրդավարական զարգացում» խորագրով առցանց ամառային դպրոց: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն Վալլադոլիդի համալսարան, Իսպանիա
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Իսպանիայի Վալլադոլիդի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է շարժունություն բակալավրիատի, մագիստրատուրայի ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում 5 ամիս ժամկետով ուսանելու նպատակով (6 ուսանող՝ Վալլադոլիդի ՀՀ գործընկեր բուհերից): կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱԼԵՆՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ԻՍՊԱՆԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Իսպանիայի Վալենսիայի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է շարժունություն բակալավրիատի ուսանողների համար` 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում 5 ամիս ժամկետով ուսանելու նպատակով (2 ուսանող): կարդալ ավելին
Կրթաթոշակ Չինաստանի կառավարության կողմից
Տեղեկացնում ենք, որ Պեկինի տեխնոլոգիայի համալսարանը (BIT) հրավիրում է մասնակցելու Չինաստանի կառավարության կրթաթոշակ (CSC) ծրագրին, որը նախատեսված է 2021 թ. աշնանային կիսամյակի համար: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՊՈՐՏՈՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Պորտուգալիայի Պորտոյի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է շարժունություն բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ուսանողների համար` 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում 5 ամիս ժամկետով ուսանելու նպատակով (3 ուսանող՝ Պորտոյի համալսարանի ՀՀ գործընկեր բուհերից): կարդալ ավելին
MSCA COFUND նախագիծ
Տեղեկացնում ենք, որ Լեհաստանի գիտությունների ակադեմիան հայտարարում է «the PASIFIC Call 1»-ի երկամյա հետդոկտորական ծրագրի մեկնարկի մասին, որին մինչև 2021 թ. հունիսի 30-ը կարող են դիմել այն կրթաթոշակառուները, որոնք ունեն գիտությունների թեկնածուի աստիճան կամ չորսամյա ամբողջական հետազոտական փորձ: կարդալ ավելին
Ամառային դպրոց Բռնոյում
կարդալ ավելին
Վեբինար. «Erasmus+ MODEST» ծրագիր
2021 թ. մարտի 18-ին` ժամը 12.00-ին (LV time, «Zoom» հարթակ), մեկնարկելու է «MODEST» ծրագրի «Հետազոտության մեթոդոլոգիա. հիպոթեզի կարգավորումից մինչ հրապարակում» խորագրով հերթական առցանց վեբինարը: կարդալ ավելին
7-ՐԴ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԿՀՌԿ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԸ
«Կովկասյան հետազոտությունների ռեսուրսային կենտրոնը-Հայաստան» հայտարարում է 7-րդ ամենամյա ԿՀՌԿ համաժողովը: կարդալ ավելին
ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵՐ ՅԵՆԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՀՎ ԿՈՎԿԱՍԻ/ԵՄ ՀԵՏԱԶՈՏՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Յենայի համալսարանի սլավոնական լեզուների և կովկասագիտության ինստիտուտը հայտարարում է «Դիմադրողականությունը Հարավային Կովկասում. ԵՄ արտաքին քաղաքականության նոր հայեցակարգի հեռանկարներ և մարտահրավերներ (Jena-Cauc)» 3-ամյա ծրագիրը: կարդալ ավելին
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԱՄՆ ԴԵՍՊԱՆԱՏԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԸՆՁԵՌՎՈՂ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը սիրով հրավիրում է տեղական ՔՀԿ-ներին և ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներին ներկա գտնվելու վերջերս ԱՄՆ դեսպանատան կողմից հայտարարված Ժողովրդավարության հանձնաժողովի փոքր դրամաշնորհների ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվական հանդիպմանը, որը տեղի կունենա ս.թ. մարտի 18-ին՝ ժամը 16:00-ին, Երևանի Ամերիկյան անկյունում (հասցեն՝ ք. 4/1 Նալբանդյան փողոց, Երևան, ՀՀ): կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԼԻՍԱԲՈՆԻ ՆՈՎԱ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱ
«Էրազմուս+» Միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Լիսաբոնի ՆՈՎԱ համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների համար (Հումանիտար ու հասարակագիտական մասնագիտություններ) 2021/2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում 4 ամիս ժամկետով ուսանելու հնարավորություն: կարդալ ավելին
Ֆուլբրայթ-Հովնանյան կրթական փոխանակման ծրագիր
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը հայտարարում է հատուկ Հայաստանի համար նախատեսված Ֆուլբրայթ-Հովնանյան կրթական փոխանակման ծրագրի մեկնարկի մասին, որն աջակցում է ուսումնառությանը բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական առարկաների, մաթեմատիկայի (STEM) և ձեռներեցության գծով։ կարդալ ավելին
ՄՐՑՈՒՅԹ ԿԻՊՐՈՍԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
Կիպրոսի համալսարանի անգլիական ուսումնասիրությունների ֆակուլտետը հայտարարում է մրցույթ մագիստրատուրայում և ասպիրանտուրայում ուսումը շարունակելու համար: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն Գրենոբլի համալսարան, Ֆրանսիա
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Գրենոբլի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 3 շարժունություն Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի, Ռադիոֆիզիկայի, Ֆիզիկայի, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետների մագիստրատուրայի ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
Մրցույթ Աալենի համալսարանի կողմից Բադեն Վյուրթենբերգի կրթաթոշակային ծրագրի շրջանակում
Գերմանիայի Բադեն Վյուրթենբերգի կրթաթոշակային ծրագրի շրջանակում Աալենի համալսարանը հայտարարում է մրցույթ բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա առաջին կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱԼՄԵՐԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ԻՍՊԱՆԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Իսպանիայի Ալմերիայի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է շարժունություն Տնտեսագիտության և կառավարման, ինչպես նաև Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության բակալավրիատի ուսանողների համար 1-ին կիսամյակում 5 ամիս ժամկետով ուսանելու հնարավորություն (2 ուսանող): կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՍԼԱՆԴԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Իսլանդիայի համալսարանի (Իսլանդիա) միջև կնքված պայմանագրով միջազգային հարաբերությունների, քաղաքագիտության բնագավառում նախատեսվում է շարժունություն ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա մագիստրատուրայի 1 ուսանողի համար, 1-ին կիսամյակում, 4 ամիս ժամկետով ուսանելու հնարավորություն: կարդալ ավելին
Ժողովրդավարության եվ բազմազանության 29-րդ ամառային դպրոց. ապագայի վերակերտում
Սոցիալական հետազոտությունների նոր դպրոցի Ժողովրդավարական ուսումնասիրությունների միջտարածաշրջանային կենտրոնը հայտարարում է ժողովրդավարության և բազմազանության ավարտական 29-րդ ամառային դպրոցը, որը այս տարի տեղի կունենա առցանց հուլիսի 6-20-ը: կարդալ ավելին
COIMBRA GROUP-Ի ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՀԵՏԱԶՈՏՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2021
Coimbra Group-ը հայտարարում է կրթաթոշակ Լատինական Ամերիկայի, Արևադարձային Աֆրիկայի և Եվրոպական Հարևանության երկրների երիտասարդ հետազոտողների համար: կարդալ ավելին
«Կայուն և վստահելի առաջնորդություն ապագայի համար». մենեջմենթի ծրագիր
Հյուսիսային և Արևելյան Եվրոպայում Շվեդական ինստիտուտը հայտարարում է մենեջմենթի ծրագիր՝ «Կայուն և վստահելի առաջնորդություն ապագայի համար»: կարդալ ավելին
SAYP վերապատրաստման ծրագիր երիտասարդ մասնագետների համար
Երիտասարդ մասնագետների SI ակադեմիան հայտարարում է վերապատրաստման ծրագիր երիտասարդ մասնագետների համար՝ մասնակցելու թեմատիկ մոդուլների՝ կազմակերպված շվեդական համալսարանների կողմից: կարդալ ավելին
ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ ԼԻՏՎԱՅԻ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅՈՒՄ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
Կրթական փոխանակման աջակցության հիմնադրամը հայտարում է կրթաթոշակ Լիտվայի բուհերում 2021-2022 ուստարում կրթությունը մագիստրատուրայում շարունակելու նպատակով: կարդալ ավելին
ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ ԼԻՏՎԱՅԻ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ 2021-2022 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՈՒՍՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
Կրթաթոշակ Լիտվայի բուհերում 2021-2022 ուստարում կարճաժամկետ (1-2 կիսամյակ) ուսման համար: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն, Մեսսինայի համալսարան, Իտալիա
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Իտալիայի Մեսսինայի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 4 շարժունություն բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ուսանողների համար (հումանիտար մասնագիտություններ, լեզուներ և բանասիրություն) 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում 6 ամիս ժամկետով ուսանելու հնարավորություն: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԲՐԱՍՈՎԻ ՏՐԱՆՍԻԼՎԱՆԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ՌՈՒՄԻՆԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Բրասովի Տրանսիլվանիայի համալսարանի (Ռումինիա) միջև կնքված պայմանագրով Սննդի վերամշակման բնագավառում նախատեսվում է 1 շարժունություն պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար` 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում 1 շաբաթ ժամկետով 8 ժամ դասախոսություն կարդալու համար, ինչպես նաև բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի 1 ուսանողի համար 1-ին կիսամյակում 4 ամիս ժամկետով ուսանելու հնարավորություն: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն Մասառիկի համալսարան, Չեխիա
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Մասառիկի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն Կենսաբանության, Միջազգային հարաբերությունների, Պատմության, Իրավագիտության, Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետների դասախոսների համար (հիմնական աշխատակիցների)` 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում 1 շաբաթ դասավանդելու նպատակով (8 ժամ): կարդալ ավելին
ՄՐՑՈՒՅԹ «ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ՀԵՏԱԶՈՏՈՂ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Երևանի պետական համալսարանը, ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատան կողմից ֆինանսավորվող «Ամերիկյան հետազոտություններ» (American Studies) դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում հայտարարում է ԵՊՀ Ամերիկյան հետազոտությունների կենտրոնի հետազոտողների մրցույթ։ կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԼԻԼԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ՖՐԱՆՍԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Լիլի (Ֆրանսիա) համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 6 շարժունություն Աշխարհագրության և երկրաբանության, Կենսաբանության, Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետների ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
Անհատական հետազոտական դրամաշնորհների տրամադրման մրցույթ ՏԿՀԱԿ հիմնադրամի կողմից
«Տնտեսագիտական կրթության և հետազոտությունների աջակցման կենտրոն» հիմնադրամը հայտարարում է անհատական հետազոտական դրամաշնորհների տրամադրման մրցույթ: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԳՐԱՆԱԴԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ԻՍՊԱՆԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Իսպանիայի Գրանադայի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է շարժունություն բակալավրիատի (5 ամիս ժամկետով) և ասպիրանտուրայի (3 ամիս ժամկետով) ուսանողների համար` 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում ուսանելու նպատակով (մեկական ուսանող): կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱԴՐԻԴԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ԻՍՊԱՆԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Իսպանիայի Մադրիդի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար` 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում 1 շաբաթ ժամկետով 8 ժամ դասախոսություն կարդալու համար, ինչպես նաև բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի 1 ուսանողի համար (Արվեստ և Հումանիտար ու հասարակագիտական մասնագիտություններ) 1-ին կիսամյակում 5 ամիս ժամկետով ուսանելու հնարավորություն: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍԱՌԻԿԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ՉԵԽԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Մասառիկի (Չեխիա) համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն Միջազգային հարաբերությունների, Պատմության, Իրավագիտության, Կենսաբանության ֆակուլտետների ուսանողների համար՝ 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն Հրադեց Կրալովե համալսարան, Չեխիա
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Հրադեց Կրալովե (Չեխիա) համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 2 շարժունություն Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ուսանողների համար («Սոցիալական աշխատանք» և «Սոցիոլոգիա» մասնագիտություններով)՝ 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻՆՀՈՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱ
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Պորտուգալիայի Մինհոյի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է շարժունություն պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար` 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում 1 շաբաթ ժամկետով 8 ժամ դասախոսություն կարդալու համար, ինչպես նաև բակալավրիատի, մագիստրատուրայի ուսանողների համար 1-ին կիսամյակում 4 ամիս ժամկետով ուսանելու հնարավորություն (1 ուսանող՝ Մինհոյի ՀՀ գործընկեր բուհերից): կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն Յաշիի համալսարան, Ռումինիա
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Ռումինիայի Յաշիի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով 2020-2021 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակում բակալավրիատի 3-րդ և մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի 1 ուսանողի հնարավորություն է տրվում կազմակերպելու պրակտիկան Յաշիի համալսարանում՝ 2 ամիս ժամկետով: կարդալ ավելին
«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» ABioNet ԾՐԱԳՐԻ ուսանողների ակադեմիական շարժունություն
Տեղեկացնում ենք, որ «էրազմուս+» ABioNet “Armenian Network of Excellence in Bio-products Science and Technology” («Բիոարտադրանքների գիտության և տեխնոլոգիաների հայաստանյան գերազանցության ցանց») ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է շարժունություն Կենսաբանության ֆակուլտետի «Էկոլոգիա և ռացիոնալ բնօգտագործում», «Բժշկական սնկաբանություն և կիրառական բուսաբանություն», «Մանրէաբանություն և կենսատեխնոլոգիա», «Կիրառական մանրէաբանություն» մագիստրոսական կրթական ծրագրերում սովորող ուսանողների համար՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
«Սուլթանական փրկիչներ և հանդուրժող թուրքեր: Ժխտելով Հայոց ցեղասպանությունը, գրելով օսմանյան հրեաների պատմությունը» խորագրով դասախոսություն
Տեղեկացնում ենք, որ 2021 թ. փետրվարի 18-ին «Zoom» հարթակում իրականացվելու է դասախոսություն «Սուլթանական փրկիչներ և հանդուրժող թուրքեր: Ժխտելով Հայոց ցեղասպանությունը, գրելով օսմանյան հրեաների պատմությունը» խորագրով դասախոսությունը, որը կարդալու է պրոֆ. Մարկ Դ. Բեարը (Լոնդոնի տնտեսագիտության և քաղաքագիտության դպրոց): կարդալ ավելին
«Կանանց դերը տեխնոլոգիայում, մեծ տվյալների ապագան» խորագրով մրցույթ
Կենտրոնական եվրոպական համալսարանը (CEU) հրավիրում է մասնակցելու Morgan Stanley «Կանանց դերը տեխնոլոգիայում, մեծ տվյալների ապագան» (Future of Big Data, Women in Tech) խորագրով (կրթաթոշակ/պրակտիկա) մրցույթի, որին մասնակցելու համար հայտադիմումներն ընդունվում են մինչև 2021 թ. փետրվարի 1-ը: կարդալ ավելին
«Study Tour Experience» ծրագրով մեկշաբաթյա առցանց դասընթաց
Տեղեկացնում ենք, որ Ազգային հետազոտական համալսարանի տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոցը (Մոսկվա, ՌԴ) ուսանողներին հրավիրում է մասնակցելու մեկշաբաթյա վերապատրաստման դասընթացի «Study Tour Experience» ծրագրով, որը տեղի է ունենալու առցանց, 2021 թ. փետրվարի 15-20-ն ընկած ժամանակահատվածում: կարդալ ավելին
Մասնակցության հրավեր. Կիրկլանդի հետազոտական ծրագիր
Լեհ-ամերիկյան ազատության հիմնադրամի և «Փոփոխությունների առաջնորդներ» հիմնադրամի կողմից հայտարարվում է Կիրկլանդի հետազոտական ծրագրի 2021 թ. մրցութային հայտերի ընդունելությունը: կարդալ ավելին
Լեյն Կիրկլանդի անվան կրթաթոշակ
Տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ-ում Լեհաստանի դեսպանությունը հայտարարում է Լեյն Կիրկլանդի անվ. կրթաթոշակային ծրագրի (2021/2022թթ.) մրցույթի մեկնարկի մասին: կարդալ ավելին
Ուսումնառություն երիտասարդ հետազոտողների համար Պադուայի համալսարանում (Իտալիա)
Տեղեկացնում ենք, որ Պադուայի համալսարանը (Իտալիա) երիտասարդ հետազոտողներին հրավիրում է ուսումնառության (the Supporting TAlent in ReSearch@University of Padua (STARS@UNIPD)): կարդալ ավելին
Horizon-2020 Marie Sklodowska-Curie Action (MSCA)
Վալադոլիդի համալսարանը (Իսպանիա) տեղեկացնում է հետազոտողների նախնական «IoTalentum» ծրագրով /www.iotalentum.eu/( երեք տեղի առկայություն) հայտադիմումների ընդունման մեկնարկի վերաբերյալ: կարդալ ավելին
Գերմաներենի դասընթացներ (առցանց) Բեռլինի Հումբոլդի համալսարանի կողմից (2021)
Տեղեկացնում ենք, որ «HU GLA»-ն առաջարկում է մասնակցել գերմաներենի A2-ից մինչ C2 մակարդակի դասընթացների: կարդալ ավելին
Students-Agreement Program of Post-Graduation (PEC-PG)
Տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ-ում Բրազիլիայի Ֆեդերալ Հանրապետության դեսպանությունը հրավիրում է մասնակցելու մի շարք հետբուհական կրթաթոշակային դասընթացների: կարդալ ավելին
«Դասավանդում և ուսումնառություն» խորագրով դասախոսությունների ներկայացում
Տեղեկացնում ենք, որ 2021 թ. հունվարի 26-ին (14:00 pm of Helsinki time) «Zoom» հարթակում տեղի է ունենալու «MODEST» նախագծի (MODEST project for the Strand-B) ասպիրանտական դասընթացների լավագույն դասախոսությունների «Դասավանդում և ուսումնառություն» խորագրով ներկայացումը: կարդալ ավելին
Սեմինարի մասնակցության հրավեր
Տեղեկացնում ենք, որ 2020 թ. դեկտեմբերի 18-ին՝ ժամը 16:30-ին, ԵՊՀ Պալեանների անվ. դահլիճում տեղի է ունենալու սեմինար Սևանի հիմնախնդիրները «Սևծովյան ավազանում շրջակա միջավայրի պաշտպանությանն ուղղված համատեղ ջանքեր (BeECO)» ծրագրի շրջանակում: կարդալ ավելին
«Erasmus+ MODEST» (8-15 December 2020)
Տեղեկացնում ենք, որ 2020 թ. դեկտեմբերի 8-ին և 15-ին (starting 14:00 pm of Helsinki time) «Erasmus+ MODEST» նախագծի գործընկերների կողմից «Zoom» հարթակում (https://helsinki.zoom.us/j/476604639) կիրականացվի ասպիրանտական (PhD) ծրագրերի ցանցային զարգացման իրավիճակի վերաբերյալ ներկայացում. C «Հաղորդակցություն և համագործակցություն» և A «Հետազոտություն»: կարդալ ավելին
Ամբողջական կրթաթոշակով մագիստրոսական ծրագրեր Եվրոպայի քոլեջում
Տեղեկացնում ենք, որ Եվրոպայի քոլեջի շրջանավարտների հայաստանյան ասոցիացիան Շրջանավարտների դեսպանության ծրագրի շրջանակում սիրով հրավիրում է մասնակցելու Եվրոպական քոլեջի ակադեմիական և կրթաթոշակային ծրագրերի ներկայացմանը: կարդալ ավելին
Գրանտային ծրագրի մասնակցության համար բաց դռների օր Հարավային Կովկասի ուսանողների համար (ARISC)
Տեղեկացնում ենք, որ Հարավային Կովկասի հետազոտությունների ամերիկյան ինստիտուտը(ARISC) ուսանողներին հրավիրում է մասնակցելու գրանտային ծրագրի: Այդ կապակցությամբ կազմակերպում է բաց դռների օր, որը տեղի է ունենալու 2020 թ. նոյեմբերի 30-ին՝ ժամը 18:00-ին (GMT/UTC +4 hours): Միջոցառման լեզուն՝ անգլերեն: կարդալ ավելին
Հասարակական ծրագրերի մասնակցության հրավեր
Ներկայացնում ենք մի շարք հասարակական ծրագրերի մասնակցության հրավերներ: կարդալ ավելին
Առցանց համաժողով «Development of Education, Science and Business: Results 2020» խորագրով, Ուկրաինա
Տեղեկացնում ենք, որ 2020 թ. դեկտեմբերի 3-4-ը տեղի է ունենալու միջազգային գիտական-գործնական առցանց համաժողով «Development of Education, Science and Business: Results 2020» խորագրով: կարդալ ավելին
Մրցույթ «New Europe College-Institute for Advanced Study»-ում (2021-2022 ուստարի)
Տեղեկացնում ենք, որ Բուխարեստի (Ռումինիա) «New Europe College-Institute for Advanced Study»-ն հայտարարում է 2021-2022 ուստարվա կրթաթոշակային ծրագրի մասնակցության համար մրցույթ, որին կարող են մասնակցել հումանիտար և սոցիոլոգիական (այդ թվում՝ իրավագիտություն և տնտեսագիտություն) գիտությունների կրթաթոշակառուներ: կարդալ ավելին
Համառուսաստանյան առցանց հաքաթոն (AR&VR)
Տեղեկացնում ենք, որ МИИГАиК-ը (Գեոդեզիայի և քարտեզագրության Մոսկվայի պետական համալսարան) ուսանողներին հրավիրում է մասնակցելու համառուսաստանյան «Տեխնոլոգիաների գործածում. համալրված և վիրտուալ իրականություն» խորագրով հաքաթոնին (hackathon), որը տեղի է ունենալու 2020 թ. դեկտեմբերի 3-6-ը: կարդալ ավելին
ԱՊՀ կազմավորման 30-ամյակին նվիրված համաժողովներ
Տեղեկացնում ենք, որ «Россотрудничество»-ն, համագործակցելով Կառավարման հիմնախնդիրների միջազգային հետազոտական ինստիտուտի, Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի, Ռուսաստանի միջազգային հարցերի խորհրդի և МГИМО- ի հետ, ԱՊՀ կազմավորման 30-ամյակին ընդառաջ, պատրաստում է միջազգային գիտական-գործնական համաժողովներ «Ինքնիշխանություն և սոցիալ-տնտեսական զարգացում» խորագրով: կարդալ ավելին
Ուսանողական շարժունության ծրագիր Ուրալի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կողմից (УрГЭУ)
Տեղեկացնում ենք, որ Ուրալի պետական տնտեսագիտական համալսարանը ((УрГЭУ) Եկատերինբուրգ, ՌԴ) հայտարարում է ընդունելություն 2021 թ. առաջին կիսամյակի համար (ուսանողական շարժունություն): կարդալ ավելին
Շարժունություն «Էրազմուս+» ծրագրի շրջանակում Լուդվիգսհաֆենի համալսարան
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Լուդվիգսհաֆենի բիզնեսի և հասարակության համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 2 շարժունություն Տնտեսագիտության և կառավարման, Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետների և Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտության բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների համար՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
Վեբինար՝ «Ուսուցում՝ հիմնված աշխատանքի վրա. գիտելիքի կառուցում և տրանսդիսցիպլինար հետազոտություն» թեմայով
«MODEST» ծրագրի թիմը կազմակերպում է «Ուսուցում՝ հիմնված աշխատանքի վրա. գիտելիքի կառուցում և տրանսդիսցիպլինար հետազոտություն» թեմայով վեբինար, որը տեղի կունենա նոյեմբերի 17-ին՝ ժամը 15:00-ին (Ռիգայի ժամանակով): կարդալ ավելին
«Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs)» կրթաթոշակային ծրագրի ցանկը
կարդալ ավելին
Շարժունություն Սաարլանդի համալսարան
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Սաարլանդի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 3 շարժունություն բնագիտական ոլորտի, մաթեմատիկայի, ֆարմացիայի ֆակուլտետների բակալավրիատի,մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ուսանողների համար՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
«Green Deal» մրցույթ «Հորիզոն 2020» ծրագրի շրջանակում
Տեղեկացնում ենք որ ս.թ. սեպտեմբերի 18-ին ԵՄ «Հորիզոն 2020» ծրագրի շրջանակում հայտարարվել է մրցույթների շարք «Green Deal» ընդհանուր խորագրով, որի վերջնաժամկետն է 2021 թ. հունվարի 26-ը: կարդալ ավելին
«Միջազգային գերազանցության կրթաթոշակ» ծրագրի մրցույթի հրավեր, Բեռլին
Տեղեկացնում ենք, որ Կոպեռնիկոսի համաարանը (Բեռլին, Գերմանիա) հրավիրում է մասնակցելու «Միջազգային գերազանցության կրթաթոշակ» ծրագրի մրցույթին (International Excellence Scholarship Program (IES)): Կրթաթոշակը տրամադրվում է վեցամսյա ժամկետով: կարդալ ավելին
Շարժունություն Հումբոլդտի համալսարան «Էրազմուս+» (Գերմանիա)
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Հումբոլդտի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 2 շարժունություն Կենսաբանության ու Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետների բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների համար՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
Կրթաթոշակ Գերմանիայի Հումբոլդտի համալսարանի կողմից բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար
Գերմանիայի Հումբոլդտի համալսարանը միջբուհական համագործակցության շրջանակում տրամադրում է կրթաթոշակ ԵՊՀ բնագիտական ֆակուլտետներում սովորող բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների համար՝ 2020-2021 ուստարվա երկրորդ կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
Կրթաթոշակային ծրագրի մասնակցության հրավեր
Տեղեկացնում ենք, որ «NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY (NED)»-ն (ԱՄՆ) հրավիրում է մասնակցելու: կարդալ ավելին
Ծրագրի մասնակցության հրավեր Բեռլինի համալսարաններում
Տեղեկացնում ենք, որ Բեռլինի Ներկայացուցիչների պալատի ուսումնառության հիմնադրամը (The Study Foundation of the Berlin House of Representatives) Բեռլինի համալսարաններում ուսումնառության/հետազոտության իրականացման համար կրթաթոշակառու ուսանողներին և երիտասարդ հետազոտողներին (2021/22 ուստարի) առաջարկում է մասնակցել մի շարք դրամաշնորհային ծրագրերի: կարդալ ավելին
Առցանց աշխատաժողով «Էրազմուս 2020 օրեր» միջոցառումների շրջանակում
կարդալ ավելին
Առցանց շրջայց UAIC-ում (Alexandru Ioan Cuza University)
Տեղեկացնում ենք, որ 2020 թ. հոկտեմբերի 15-ին (at 1 PM, EEST Eastern European) «Էրազմուս օրերի» շրջանակում Յաշի համալսարանը (Ռումինիա) ուսանողների համար կազմակերպում է առցանց շրջայց UAIC-ում (Alexandru Ioan Cuza University): կարդալ ավելին
«Էրազմուս +» ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն Մալագայի համալսարան, Իսպանիա
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Իսպանիայի Մալագայի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է շարժունություն պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար` 2020/2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում 1 շաբաթ ժամկետով 8 ժամ դասախոսություն կարդալու համար (1 դասախոս «Ֆարմացիա» մասնագիտությամբ): կարդալ ավելին
Վիշեգրադյան դրամաշնորհային հիմնադրամի կողմից տրամադրվող աջակցությունները
Տեղեկացնում ենք, որ կարդալ ավելին
Նորարարական ծրագիր հասարակական սեկտորում (Lund University, Շվեդիա)
Տեղեկացնում ենք, որ Լունդի համալսարանի (Lund University, Շվեդիա) տնտեսագիտության և կառավարման դպրոցը հրավիրում է մասնակցելու «Բնության հենքով նորարարական լուծումներ քաղաքային կառավարման գործընթացում, 2020-2021» միջազգային ծրագրին: կարդալ ավելին
Կրթաթոշակ ԵՊՀ ասպիրանտների համար Ֆ. Շիլլերի անվան Յենայի համալսարանի կողմից
Գերմանիայի Ֆրիդրիխ Շիլլերի անվան Յենայի համալսարանը միջբուհական համագործակցության շրջանակում տրամադրում է կրթաթոշակ ԵՊՀ ասպիրանտների համար՝ 2020-2021 թթ. առաջին կիսամյակում 1 ամիս ժամկետով հետազոտական աշխատանք կատարելու նպատակով։ կարդալ ավելին
Եվրոպական հետազոտության և նորարարության օրեր /HORIZON 2020/
կարդալ ավելին
Կրթաթոշակի տրամադրման մրցույթ լիբանանահայ ուսանողների համար
Տեղեկացնում ենք, որ Հայ կրթական հիմնարկությունը հայտարարում է նոր կրթաթոշակային ծրագրի (2020-2021 ուստարի) մասին, որը նախատեսված է լիբանանահայ ուսանողների համար, որոնք այս պահին սովորում են ՀՀ պետական բուհերում կամ լիբանանյան ճգնաժամի հետևանքով նոր են տեղափոխվել Հայաստան: կարդալ ավելին
Արիզոնայի պետական համալսարան կացության ծրագրով մեկնելու երրորդ մրցույթի հայտարարություն
ԵՊՀ ամերիկյան հետազոտությունների կենտրոնի հիմնական նպատակներից է հավատարմագրված, միջազգայնորեն ճանաչված ամերիկյան հետազոտությունների (ամերիկագիտության) մագիստրոսական կրթական ծրագրի մշակումը և իրականացումը: Մագիստրոսական կրթական ծրագրի զարգացման գործում Երևանի պետական համալսարանը համագործակցում է Արիզոնայի պետական համալսարանի հետ։ կարդալ ավելին
Իտալերենի առցանց դասընթաց (LUM)
Տեղեկացնում ենք, որ Ժ. Մոնեի անվ. միջերկրածովյան ազատ համալսարանը (LUM) (Իտալիա) հրավիրում է մասնակցելու իտալերենի առցանց դասընթացների (1-ին կիսամյակ): կարդալ ավելին
«Կանաչ գործարք» վեբինար, «HORIZON 2020»
Տեղեկացնում ենք, որ «Horizon 2020»-ը Արևելյան գործընկերներ հանդիսացող պետությունների մասնակիցների համար կազմակերպում է «Կանաչ գործարք» (Green Deal) խորագրով երրորդ վեբինարը, որը տեղի է ունենալու 2020 թ. սեպտեմբերի 18-ին (10 o’clock a.m.(CEST)): կարդալ ավելին
Ընդհանուր տեղեկություններ առաջիկայում իրականացվելիք դասընթացների և ծրագրերի վերաբերյալ
կարդալ ավելին
Համաժողովի հրավեր. Ուրալի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Տեղեկացնում ենք, որ Ուրալի պետական տնտեսագիտական համալսարանը (УрГЭУ) (Ռուսաստան) 2020 թ. սեպտեմբերի 28-29-ին հրավիրում է մասնակցելու «Կայուն զարգացում. տարածաշրջանի արդյունաբերական ապագան» խորագրով համաժողովին: կարդալ ավելին
Փոխանակման ծրագրի մասնակցության մրցույթ ((TBU), Zlín)
Տեղեկացնում ենք, որ Թոմաս Բաթա համալսարանը ((TBU) Zlín, Չեխիայի Հանրապետություն) ուսանողներին հրավիրում է մասնակցելու 2020/21թ.-ի ուստարվա (2-րդ կիսամյակ) մրցույթին: կարդալ ավելին
Դասընթացներ Իմամ Խոմեինիի միջազգային համալսարանում (IKIU) (Իրան)
Տեղեկացնում ենք, որ Իմամ Խոմեինիի միջազգային համալսարանը (IKIU) (Իրան) առաջարկում է մասնակցել մի շարք դասընթացների՝ տրամադրելով կրթաթոշակ: կարդալ ավելին
«Գործընթացների մոդելավորում E4E (education for employment). Նորարարական-կրթական ծրագրեր և ցանցային գործընկերություն» առցանց համաժողով
Տեղեկացնում ենք, որ Դոնի պետական տեխնիկական համալսարանը (Ռուսաստան) 2020 թ. սեպտեմբերի 9-11-ին հրավիրում է մասնակցելու «Գործընթացների մոդելավորում E4E (Education for Employment). նորարարական-կրթական ծրագրեր և ցանցային գործընկերություն» խորագրով միջազգային համաժողովին (առցանց): կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն Գրենոբլի համալսարան, Ֆրանսիա
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Գրենոբլի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 3 շարժունություն Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի, Ռադիոֆիզիկայի, Ֆիզիկայի, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետների մագիստրատուրայի ուսանողների համար՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
«Էրազմուս +» միջազգային կրեդիտային շարժունություն Մասառիկի համալսարան, Չեխիա
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Մասառիկի (Չեխիա) համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն Միջազգային հարաբերությունների, Պատմության, Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության, Իրավագիտության, Կենսաբանության ֆակուլտետների ուսանողների համար՝ 2020/2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն Բրյուսելի Ազատ համալսարան, Բելգիա
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Բրյուսելի ազատ համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 2 շարժունություն Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի ուսանողների համար՝ 2020/2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
«Էրազմուս+» ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն Հրադեց Կրալովե համալսարան, Չեխիա
Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Հրադեց Կրալովե (Չեխիա) համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 3 շարժունություն Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ուսանողների համար («Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտությամբ)՝ 2020/2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ուսանելու նպատակով: կարդալ ավելին
Հետազոտական աշխատանքների ֆինանսավորման ծրագիր
Հայաստանի Հանրապետության բուհերի ու հետազոտական ինստիտուտների հետազոտական թիմերը հրավիրվում են ներկայացնելու իրենց առաջարկները Հետազոտական աշխատանքների ֆինանսավորման ծրագրին: կարդալ ավելին
Մեկնարկել է «Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր-2020»-ի հայտերի ընդունումը
Մեկնարկել է «Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր-2020»-ի հայտերի ընդունումը։ ՀՀ բուհերի և հետազոտական ինստիտուտների ասպիրանտները և հայցորդները կարող են ներկայացնել իրենց հետազոտական ծրագրերի առաջարկները մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 1-ը՝ ժամը 23։59-ը։ կարդալ ավելին
Շանհայի համալսարանի (Չինաստան) միջազգային փոխանակման ծրագրի դասընթացների հայտադիմումների ընդունում
Տեղեկացնում ենք, որ Շանհայի համալսարանի (Չինաստան) միջազգային փոխանակման ծրագրի (աշնանային շրջան) դասընթացներին մասնակցելու համար հայտադիմումներն (մինչև 2020 թ. օգոստոսի 28-ը) ընդունվում են առցանց: կարդալ ավելին
«Գերազանցության կրթաթոշակներ - 2021 - 2022 թթ․»
Տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանում Շվեյցարիայի դեսպանությունը հայտարարում է Շվեյցարիայի կառավարության կողմից ամեն տարի տրամադրվող «Գերազանցության կրթաթոշակներ» ծրագրի (2021-2022 ուս. տարի) մեկնարկի մասին: կարդալ ավելին
Առցանց զրույց Aurora 2020-ի հերոսների մասնակցությամբ
Հարգելի գործընկերներ, տեղեկացնում ենք, որ Aurora Prize–ը 2020 թ-ի օգոստոսի 19-ին, հրավիրում է մասնակցելու «Հանդիպում 2020 թ-ի Aurora-ի հերոսների հետ» խորագրով առցանց զրույցին: կարդալ ավելին
LLT Forum 2020, РУДН
Տեղեկացնում ենք, որ ս.թ. նոյեմբերի 10-12-ն ընկած ժամանակահատվածում Ռուսաստանի Ժողովուրդների Բարեկամության համալսարանի (РУДН) Էկոլոգիայի ֆակուլտետի օտար լեզուների ամբիոնը հրավիրում է մասնակցելու «Ժամանակակից լեզվաբանության խնդիրներն ու օտար լեզուների ուսումնառությունը արհեստական բանականության ժամանակաշրջանում» խորագրով միջազգային գիտական ֆորումին (LLT Forum 2020), որը նվիրված է խաղաղության և զարգացման համաշխարհային գիտական օրվան: կարդալ ավելին
Եվրոպական մոդելավորման Աթենքի խորհուրդ 2020
Տեղեկացնում ենք, որ Հունաստանի Հանրապետության կրթության և կրոնի նախարարությունը, UNESCO-ի կլիմայի դիվանագիտության ամբիոնի, Աթենքի ազգային և կապոդիստրիան համալսարանի հետ համատեղությամբ 2020 թ. հոկտեմբերի 22-23-ին «ZOOM» հարթակում հրավիրում է մասնակցելու «Կրթության դերը մշակութային ժառանգությունը կլիմայի փոփոխությունից պաշտպանելու գործում» խորագրով առցանց քննարկմանը: կարդալ ավելին
«eSTARS 2020» միջազգային գիտական համաժողով Մոսկվայում
Տեղեկացնում ենք, որ Տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոցը (HSE) (Մոսկվա, Ռուսաստան) հրավիրում է մասնակցելու «eSTARS 2020» միջազգային գիտական համաժողովին (առցանց), որը տեղի է ունենալու 2020 թ. դեկտեմբերի 1-2-ին: կարդալ ավելին
«Բարձրագույն կրթությունը մարդու իրավունքների ոլորտում» խորագրով առցանց համաժողով
Տեղեկացնում ենք, որ Շվեդիայի Ռաուլ Վալլենբերգի անվ. ինստիտուտը (Raoul Wallenberg Institute), համագործակցելով Բելառուսի գործընկերների հետ, հրավիրում է մասնակցելու «Բարձրագույն կրթությունը մարդու իրավունքների ոլորտում» խորագրով առցանց համաժողովին, որը տեղի է ունենալու 2020 թ. հոկտեմբերի 29-31-ին: կարդալ ավելին
Անգլերենի առցանց դասընթացի մասնակցության հրավեր
Տեղեկացնում ենք, որ Հագենի համալսարանը (FernUniversität in Hagen) (Գերմանիա) Յիվասկիլա համալսարանի (University of Jyväskylä) (Ֆինլանդիա) հետ համատեղությամբ ուսուցիչներին հրավիրում է մասնակցելու անգլերենի դասընթացների, որոնք անցկացվելու են 2020 թ. հոկտեմբերի 5-ից 2020 թ. դեկտեմբերի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում: կարդալ ավելին
Մասնակցության հրավեր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովի կողմից
Համաձայն ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից ուղարկված հաղորդագրության՝ տեղեկացնում ենք, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովը հրավիրում է մասնակցելու «Բաց կրթություն ավելի լավ աշխարհ ունենալու համար» խորագրով ծրագրին (Նովա Գորիցայի համալսարան, Լյուբլյանա, Սլովենիա): կարդալ ավելին
Գիտության և կրթության հայկական ազգային հիմնադրամի (ANSEF) 2021 թ. գիտական մրցույթի հրավեր
Հայ օգնության ֆոնդի (ՀՕՖ) հովանու ներքո գործող Եր. Թերզյանի անվ. գիտության և կրթության հայկական ազգային հիմնադրամը (ԳԿՀԱՀ/ANSEF) ՀՀ գիտնականներին և հետազոտողներին հրավիրում է 2021 թ. գիտական դրամաշնորհի մրցույթի: կարդալ ավելին
«Petar Beron i NIE» ծրագրի մասնակցության հետդոկտորական կրթաթոշակի տրամադրում
Տեղեկացնում ենք, որ Բուլղարիայի գիտության և կրթության նախարարությունը Բուլղարիայի ազգային գիտական ֆոնդի (BNSF) հետ համատեղությամբ հայտարարում է «Petar Beron i NIE» գիտահետազոտական ծրագրի մասնակցության երկրորդ կանչի մեկնարկի մասին: կարդալ ավելին
Հրավեր Գրոդնոյի պետական համալսարանի կողմից
կարդալ ավելին
Կրթաթոշակի տրամադրում Թեհրանի Ալ-Զահրա համալսարանի կողմից
Տեղեկացնում ենք, որ Թեհրանի (Իրանի Իսլամական Հանրապետություն) Ալ-Զահրա օրիորդաց համալսարանը հայտարարում է ընդունելություն բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և PhD ուսանողների համար՝ տրամադրելուվ ամբողջական (լավագույն ուսանողներին) կամ 50 տոկոս կրթաթոշակ: կարդալ ավելին
Առցանց դասընթացներ, «Hradec Králové» համալսարան
«Hradec Králové» համալսարանը (UHK, Չեխիայի Հանրապետություն) հոգեբանություն, քաղաքագիտություն, սոցիոլոգիա, պատմություն ուսումնասիրող ուսանողներին հրավիրում է մասնակցելու 2020/2021 ուստարվա առցանց դասընթացների: կարդալ ավելին
ԵՊՀ-ում ՄՄՈՒՀ-երի (միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների) շրջանավարտների ընդունելության դիմում-հայտերն առցանց ներկայացնելու գործընթացը
կարդալ ավելին
Օտարերկրյա քաղաքացիների և սփյուռքահայ դիմորդների ընդունելություն Հայաստանի Հանրապետության ուսումնական հաստատություններ (2020-2021 ուսումնական տարի)
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը սկսում է օտարերկրացի և սփյուռքահայ դիմորդների փաստաթղթերի ընդունումը՝ 2020-2021 ուսումնական տարում ՀՀ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ընդունվելու համար: կարդալ ավելին
Միջազգային փորձագետի հրավեր SFRS-ի հետ համագործակցության համար
Տեղեկացնում ենք, որ Սերբիայի Հանրապետության գիտական ֆոնդը (SFRS), որը՝ որպես պետական կառույց, Սերբիայում աշխատող գիտահետազոտողներին տրամադրում է դրամաշնորհ, փնտրում է միջազգային փորձագետների, որոնք կապահովեն SFRS-ին ներկայացված նախագծերի անկողմնակալ և բարձրորակ վերանայման ու գնահատման երկփուլ գործընթացը: կարդալ ավելին
Միջազգային առցանց կլոր սեղան-քննարկում
2020 թ. հուլիսի 10-ին Ազգային տնտեսության ռուսական ակադեմիայի՝ ՌԴ նախագահին կից պետական ծառայության հյուսիսարևմտյան ինստիտուտի (РАНХиГС) էկոնոմիկայի ու ֆինանսների ֆակուլտետը հրավիրում է մասնակցելու «Աշխարհը համավարակից հետո. էկոնոմիկա, համակարգում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ (ՏՏ)» միջազգային առցանց կլոր սեղան-քննարկմանը, որին մասնակցելու են РАНХиГС-ի, Սանկտ-Պետերբուրգի և գործընկեր համալսարաններից (Բելառուս, Ղազախստան, Վրաստան, Մոլդովա, Տաջիկստան ևն) դասախոսներ և ասպիրանտներ: կարդալ ավելին