Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական եվ հետազոտական կենտրոն
YSU Information Technologies Educational and Research Center
ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (SS) կրթական և հետազոտական կենտրոնը ստեղծվել է 2007 թ-ին:
>
 • Դասացուցակ
  • «ՏՀ մշակում »մասնագիտություն
   2014 - 2015 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
  • «ՏՀ կառավարում» մասնագիտություն
   2014 - 2015 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
 • Մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
  2020-2021 ուսումնական տարի
 • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
  • «ՏՀ կառավարում» մասնագիտություն
   2014 - 2015 ուստարվա առաջին կիսամյակ
  • «ՏՀ մշակում »մասնագիտություն
   2014 - 2015 ուստարվա առաջին կիսամյակ
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար
  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար